Phương pháp Rút gọn biểu thức chứa căn thức bậc hai cực hay | Bài tập Toán 9 chọn lọc có giải chi tiết

Estimated read time 5 min read

Phương pháp Rút gọn biểu thức chứa căn thức bậc hai cực hay

Phương pháp Rút gọn biểu thức chứa căn thức bậc hai cực hay

Phương pháp giải

– Tìm điều kiện kèm theo xác lập ( nếu đề bài không cho )
– Đưa các biểu thức trong căn về dạng A2 ; A3 ; … để đơn thuần các biểu thức rồi triển khai rút gọn .
Lưu ý: Phương pháp Rút gọn biểu thức chứa căn thức bậc hai cực hay | Bài tập Toán 9 chọn lọc có giải chi tiết

Ví dụ minh họa

Ví dụ 1: Rút gọn các biểu thức:

Lưu ý: Phương pháp Rút gọn biểu thức chứa căn thức bậc hai cực hay | Bài tập Toán 9 chọn lọc có giải chi tiết

Hướng dẫn giải:

a) Phương pháp Rút gọn biểu thức chứa căn thức bậc hai cực hay | Bài tập Toán 9 chọn lọc có giải chi tiết = |7a| – 5a = 7a – 5a = 2a (vì a > 0).

b) Phương pháp Rút gọn biểu thức chứa căn thức bậc hai cực hay | Bài tập Toán 9 chọn lọc có giải chi tiết = |4a2| + 3a = 4a2 + 3a (vì 4a2 ≥ 0 với mọi a).

c) Phương pháp Rút gọn biểu thức chứa căn thức bậc hai cực hay | Bài tập Toán 9 chọn lọc có giải chi tiết = 5.|5a| – 5a = 5.(-5a) – 5a = 30a (vì a < 0). d) Phương pháp Rút gọn biểu thức chứa căn thức bậc hai cực hay | Bài tập Toán 9 chọn lọc có giải chi tiết = |10a| + a .
– Nếu a < 0 thì | 10 a | = - 10 a, do đó √ 100 a2 + a = - 10 a + a = - 9 a - Nếu a > 0 thì | 10 a | = 10 a, do đó √ 100 a2 + a = 10 a + a = 11 a .
Ví dụ 2: Rút gọn biểu thức:
Phương pháp Rút gọn biểu thức chứa căn thức bậc hai cực hay | Bài tập Toán 9 chọn lọc có giải chi tiết
Hướng dẫn giải:
Phương pháp Rút gọn biểu thức chứa căn thức bậc hai cực hay | Bài tập Toán 9 chọn lọc có giải chi tiết
Phương pháp Rút gọn biểu thức chứa căn thức bậc hai cực hay | Bài tập Toán 9 chọn lọc có giải chi tiết
Phương pháp Rút gọn biểu thức chứa căn thức bậc hai cực hay | Bài tập Toán 9 chọn lọc có giải chi tiết
Ví dụ 3: Rút gọn các biểu thức sau:
Phương pháp Rút gọn biểu thức chứa căn thức bậc hai cực hay | Bài tập Toán 9 chọn lọc có giải chi tiết
Hướng dẫn giải:
Phương pháp Rút gọn biểu thức chứa căn thức bậc hai cực hay | Bài tập Toán 9 chọn lọc có giải chi tiết
Phương pháp Rút gọn biểu thức chứa căn thức bậc hai cực hay | Bài tập Toán 9 chọn lọc có giải chi tiết
Phương pháp Rút gọn biểu thức chứa căn thức bậc hai cực hay | Bài tập Toán 9 chọn lọc có giải chi tiết

Bài tập trắc nghiệm tự luyện

Bài 1: Giá trị của biểu thức √4a2 với a > 0 là:
A. 4 a B. – 4 a C. 2 a D. – 2 a .
Hiển thị đáp án
Đáp án : C
Phương pháp Rút gọn biểu thức chứa căn thức bậc hai cực hay | Bài tập Toán 9 chọn lọc có giải chi tiết = |2a| = 2a (vì a > 0)
= | 2 a | = 2 a ( vì a > 0 )Bài 2: Biểu thức Phương pháp Rút gọn biểu thức chứa căn thức bậc hai cực hay | Bài tập Toán 9 chọn lọc có giải chi tiết với -2 ≤ x ≤ 0 rút gọn được :
A. 2 + 2 x B. – 2 – 2 x C. 2 x D. – 2 x .
Hiển thị đáp án
Đáp án : A
Phương pháp Rút gọn biểu thức chứa căn thức bậc hai cực hay | Bài tập Toán 9 chọn lọc có giải chi tiết
= | x + 2 | – | x | = ( x + 2 ) – ( – x ) = 2 x + 2
( Vì – 2 ≤ x ≤ 0 nên x + 2 ≥ 0 và x ≤ 0 )
Bài 3: Biểu thức Phương pháp Rút gọn biểu thức chứa căn thức bậc hai cực hay | Bài tập Toán 9 chọn lọc có giải chi tiết (x > 1) bằng :
A. B. x + 1 C. 1 D. – 1 .
Hiển thị đáp án
Đáp án: C

Phương pháp Rút gọn biểu thức chứa căn thức bậc hai cực hay | Bài tập Toán 9 chọn lọc có giải chi tiết
( Vì x > 1 nên x – 1 > 0 nên | x – 1 | = x – 1 ) .
Bài 4: Biểu thức Phương pháp Rút gọn biểu thức chứa căn thức bậc hai cực hay | Bài tập Toán 9 chọn lọc có giải chi tiết (a > b > 0) rút gọn được :
A. a B. b C. ab D. a2b2 .
Hiển thị đáp án
Đáp án : A
Với a > b > 0 thì a – b > 0 nên ta có :
Phương pháp Rút gọn biểu thức chứa căn thức bậc hai cực hay | Bài tập Toán 9 chọn lọc có giải chi tiết
Bài 5: Với a thỏa mãn điều kiện xác định, biểu thức Phương pháp Rút gọn biểu thức chứa căn thức bậc hai cực hay | Bài tập Toán 9 chọn lọc có giải chi tiết rút gọn được:
Phương pháp Rút gọn biểu thức chứa căn thức bậc hai cực hay | Bài tập Toán 9 chọn lọc có giải chi tiết
Hiển thị đáp án
Đáp án : A
Phương pháp Rút gọn biểu thức chứa căn thức bậc hai cực hay | Bài tập Toán 9 chọn lọc có giải chi tiết
Bài 6: Rút gọn các biểu thức dưới đây:
Phương pháp Rút gọn biểu thức chứa căn thức bậc hai cực hay | Bài tập Toán 9 chọn lọc có giải chi tiết
Hướng dẫn giải:
Phương pháp Rút gọn biểu thức chứa căn thức bậc hai cực hay | Bài tập Toán 9 chọn lọc có giải chi tiết
Bài 7: Rút gọn các biểu thức dưới đây:
Phương pháp Rút gọn biểu thức chứa căn thức bậc hai cực hay | Bài tập Toán 9 chọn lọc có giải chi tiết
Hướng dẫn giải:
Phương pháp Rút gọn biểu thức chứa căn thức bậc hai cực hay | Bài tập Toán 9 chọn lọc có giải chi tiết
Bài 8: Rút gọn các biểu thức dưới đây:
Phương pháp Rút gọn biểu thức chứa căn thức bậc hai cực hay | Bài tập Toán 9 chọn lọc có giải chi tiết
Hướng dẫn giải:
Phương pháp Rút gọn biểu thức chứa căn thức bậc hai cực hay | Bài tập Toán 9 chọn lọc có giải chi tiết
Phương pháp Rút gọn biểu thức chứa căn thức bậc hai cực hay | Bài tập Toán 9 chọn lọc có giải chi tiết
Bài 9: Rút gọn các biểu thức dưới đây:
Phương pháp Rút gọn biểu thức chứa căn thức bậc hai cực hay | Bài tập Toán 9 chọn lọc có giải chi tiết
Hướng dẫn giải:
Phương pháp Rút gọn biểu thức chứa căn thức bậc hai cực hay | Bài tập Toán 9 chọn lọc có giải chi tiết
Phương pháp Rút gọn biểu thức chứa căn thức bậc hai cực hay | Bài tập Toán 9 chọn lọc có giải chi tiết
Bài 10: Rút gọn các biểu thức dưới đây:
Phương pháp Rút gọn biểu thức chứa căn thức bậc hai cực hay | Bài tập Toán 9 chọn lọc có giải chi tiết
Hướng dẫn giải:
Phương pháp Rút gọn biểu thức chứa căn thức bậc hai cực hay | Bài tập Toán 9 chọn lọc có giải chi tiết
Phương pháp Rút gọn biểu thức chứa căn thức bậc hai cực hay | Bài tập Toán 9 chọn lọc có giải chi tiết
Xem thêm các dạng bài tập Toán lớp 9 có đáp án và giải thuật chi tiết cụ thể khác :

Mục lục các Chuyên đề Toán lớp 9:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 9 tại khoahoc.vietjack.com

Giới thiệu kênh Youtube VietJack
Đã có app VietJack trên điện thoại thông minh, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi trực tuyến, Bài giảng …. không lấy phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS .

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k7: fb.com/groups/hoctap2k7/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Theo dõi chúng tôi không lấy phí trên mạng xã hội facebook và youtube :Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.

You May Also Like

More From Author

+ There are no comments

Add yours