Giải vở bài tập toán lớp 4 tập 1 trang 7 chính xác

Estimated read time 4 min read

Hướng dẫn Giải VBT toán lớp 4 trang 7 tập 1 bài 1, 2, 3, 4 được các đội ngũ chuyên gia giảng dạy biên soạn chi tiết và đầy đủ nhất. Hy vọng đây sẽ là tài liệu hữu ích giúp các bạn học sinh trong quá trình học tập. Nội dung chi tiết xem tại đây.

Giải bài 1 trang 7 VBT Toán lớp 4 Tập 1

Tính giá trị của biểu thức (theo mẫu):

Mẫu 5 × a với a = 9

Giá trị của biểu thức 5 × a với a = 9 là 5 × a = 5 × 9 = 45

a ) b × 7 với b = 8 … … … … … … … … … … … b ) 81 : c với c = 9 … … … … … … … … … … ..

Lời giải:

a ) b × 7 với b = 8 Giá trị của biểu thức b × 7 với b = 8 là b × 7 = 8 × 7 = 56. b ) 81 : c với c = 9 Giá trị của biểu thức 81 : c với c = 9 là 81 : c = 81 : 9 = 9.

Giải bài 2 trang 7 VBT Toán lớp 4 Tập 1

 Viết vào ô trống (theo mẫu):

a 4 7 9
10 × a 10 × 4 = 40    
a × 17      
a + 181      

Lời giải:

a 4 7 9
10 × a 10 × 4 = 40 10 × 7 = 70 10× 9 = 90
a × 17 4 × 17 = 68 7 × 17 = 119 9 × 17 = 153
a + 181 4 + 181 = 185 7 + 181 = 188 9 + 181 = 190

Giải bài 3 trang 7 VBT Toán lớp 4 Tập 1

 Viết vào ô trống (theo mẫu) :

Cạnh hình vuông a 5cm 18cm 131dm 73m
Chu vi hình vuông a × 4cm        

Lời giải:

Cạnh hình vuông a 5cm 18cm 131dm 73m
Chu vi hình vuông a × 4cm 5 × 4cm 18 × 4cm 131 × 4dm 73×4m

Giải bài 4 trang 7 VBT Toán lớp 4 Tập 1

Bạn Tâm ra ga Thành Phố Hà Nội ghi lại giờ tàu như sau :

Tên tàu Xuất phát từ gà Hà Nội lúc Số giờ tàu chạy Ga cuối
SE1 19 giờ 32 giờ 45 phút Ga Sài Gòn(3 giờ 45 phút)
SE7 6 giờ 15 phút 32 giờ 56 phút Ga Sài Gòn(15 giờ 11 phút)
NA1 21 giờ 30 phút 7 giờ 34 phút Vinh(5 giờ 4 phút)

Em hãy viết số tích hợp vào chỗ chấm :

a ) Tàu SE1 xuất phát từ ga TP.HN lúc … .. giờ. Sau … .. giờ … .. phút sẽ tới ga Hồ Chí Minh ( TP Hồ Chí Minh ) lúc … .. giờ … .. phút. b ) Tàu NA1 xuất phát từ ga Thành Phố Hà Nội lúc … .. giờ … .. phút và tới Vinh lúc …. giờ … .. phút. c ) Nếu tàu SE7 xuất phát từ ga TP. Hà Nội lúc 6 giờ 15 phút ngày 1 tháng 6 năm 2013 thì tàu sẽ tới ga TP HCM lúc … .. giờ … .. phút ngày … .. tháng … .. năm 2013.

Lời giải:

a) Tàu SE1 xuất phát từ ga Hà Nội lúc 19 giờ. Sau 32 giờ 45 phút sẽ tới ga Sài Gòn ( Thành phố Hồ Chí Minh) lúc 3 giờ 45 phút

b ) Tàu NA1 xuất phát từ ga TP.HN lúc 21 giờ 30 phút và tới Vinh lúc 5 giờ 4 phút. c ) Nếu tàu SE1 xuất phát từ ga TP.HN lúc 6 giờ 15 phút ngày 1 tháng 6 năm 2013 thì tàu sẽ tới ga TP HCM lúc 15 giờ 11 phút ngày 2 tháng 6 năm 2013

►► CLICK NGAY vào đường dẫn dưới đây để TẢI VỀ lời Giải VBT toán lớp 4 trang 7 tập 1 bài 1, 2, 3, 4, ngắn gọn, đầy đủ nhất file word, file pdf hoàn toàn miễn phí từ chúng tôi, hỗ trợ các em ôn luyện giải đề đạt hiệu quả nhất

You May Also Like

More From Author

+ There are no comments

Add yours