3 mẫu Đơn giải trình được sử dụng phổ biến nhất 2022

Estimated read time 11 min read
Mẫu đơn giải trình là mẫu văn bản được sử dụng thông dụng trong các cơ quan Nhà nước, các tổ chức triển khai, doanh nghiệp khi phát sinh một yếu tố nào cần sự can thiệp của cấp trên hoặc cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. Dưới đây là 1 số ít mẫu Đơn giải trình được dùng phổ cập .

1. Trường hợp nào cần viết Đơn giải trình?

Khi xảy ra vấn đề nào đó để lại hậu quả cần sự can thiệp của cấp trên hoặc cơ quan có thẩm quyền xử lý, người tham gia hoặc người tận mắt chứng kiến cần làm đơn giải trình để trình diễn vấn đề đã diễn ra. Đồng thời, Đơn giải trình còn được dùng để lý giải yếu tố nào đó khi có nhu yếu .

Mặc dù Đơn giải trình được dùng trong nhiều trường hợp khác nhau, tuy nhiên vẫn sẽ gồm các phần:

– Phần khởi đầu : Ngày, tháng, năm, lập đơn ; Đơn giải trình về yếu tố gì ? Gửi tới cơ quan, tổ chức triển khai, cá thể nào ? …Các thông tin của đối tượng người dùng làm Đơn giải trình ( tên doanh nghiệp, thông tin người đại diện thay mặt theo pháp lý gồm tên, chức vụ …, số điện thoại cảm ứng, … )- Phần nội dung Đơn giải trình : Ghi rõ giải trình về yếu tố gì, theo nhu yếu hay Công văn số bao nhiêu ; nội dung giải trình và các tài liệu kèm theo ( nếu có ) .- Phần kết Đơn giải trình : Cam kết nội dung trình diễn ở trên là đúng và chịu trọn vẹn nghĩa vụ và trách nhiệm trước pháp lý .mau don giai trinhMẫu Đơn giải trình hiện nay được sử dụng nhiều trong các cơ quan, tổ chức (Ảnh minh họa)

2. Một số mẫu Đơn giải trình phổ biến hiện nay

2.1 Mẫu Đơn giải trình (mẫu chung)

Tải vềSửa/In biểu mẫu

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN GIẢI TRÌNH

( Về việc : .. … … … … … … … … … … …. )Kính gửi : … … … … … … … [ Tên cơ quan đảm nhiệm đơn giải trình ] … … ..- Tên doanh nghiệp : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .- Địa chỉ trụ sở chính : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …- Số điện thoại cảm ứng : … … … … … … … … … … … … …. Số Fax : … … … … … … … … ..- Mã số thuế : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .- Đại diện theo pháp lý : Ông / Bà … … … … … … … .. Chức vụ : … … … … … … … … … .- Ngành nghề kinh doanh thương mại : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …Nội dung giải trình : [ Ghi rõ giải trình về yếu tố gì, theo nhu yếu hay công văn số bao nhiêu của cơ quan nhà nước ; trình diễn nội dung giải trình và các tài liệu kèm theo ( nếu có ) để chứng tỏ cho nhu yếu giải trình. ]… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …Trên đây là hàng loạt nội dung giải trình của Công ty chúng tôi về vấn đề … … … … … … … … … … … … Chúng tôi cam kết ràng buộc hàng loạt nội dung trình diễn là đúng thực sự và sẽ chịu nghĩa vụ và trách nhiệm trọn vẹn trước pháp lý nếu có điều gì trình diễn gian dối .

Nơi nhận:                                                     ĐẠI DIỆN DOANH NGHIỆP

– Như trên                                                                 GIÁM ĐỐC

– Lưu VT ; … ( Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu )

2.2 Mẫu Đơn giải trình với cơ quan Bảo hiểm xã hội

Tải vềSửa/In biểu mẫu

TÊN CÔNG TY

Số : …… / CV – ……———————-

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

……….., ngày ….. tháng ….. năm …..

ĐƠN GIẢI TRÌNH

( V.v : …………………………………. )Kính gửi : BẢO HIỂM XÃ HỘI QUẬN / HUYỆN ………………………….- Tên doanh nghiệp : CÔNG TY ………………………………………………- Người đại diện thay mặt theo pháp lý : ……………………. Chức vụ : ……………….- Địa chỉ trụ sở chính : …………………………………………………………- Điện thoại : …………………………………………….. Fax : ……………….- Mã số thuế : ……………………………………………………………………..Ngày ….. / ….. / ….., Công ty chúng tôi có nhận được công văn số ………………… của Bảo hiểm xã hội Quận / Huyện …………….. ; trong công văn nhu yếu Công ty chúng tôi giải trình về việc … … … … … … .Công ty chúng tôi xin được giải trình về việc này như sau : [ Giải thích rõ ràng, đơn cử những nguyênnhân gây ra vấn đề trong công văn giải trình như : vì sao số người đóng bảo hiểm không bằng số ngườilao động trong thực tiễn tại doanh nghiệp ; vì sao doanh nghiệp chậm nộp BHXH ; vì sao doanh nghiệp thamgia BHXH chậm ( trễ ) … ]…………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………..Do vậy : [ Ghi rõ hướng xử lý, khắc phục so với vấn đề thực thi giải trình ; đưa ra những yêucầu đơn cử với cơ quan BHXH như : mong ước cơ quan BHXH tương hỗ xử lý vấn đề đã tườngtrình … ]……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Trên đây là hàng loạt nội dung vấn đề mà cơ quan bảo hiểm xẽ hội Q. / huyện …………. nhu yếu Công ty chúng tôi triển khai việc giải trình. Nếu cơ quan bảo hiểm xã hội cần thêm hồ sơ nàothì Công ty sẽ cung ứng vừa đủ .Trân trọng cám ơn. / .

Nơi nhận:                                                     ĐẠI DIỆN DOANH NGHIỆP

– Như trên                                                                 GIÁM ĐỐC

– Lưu VT ; … ( Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu )

2.3 Mẫu Đơn giải trình với cơ quan Thuế

Tải vềSửa/In biểu mẫu

TÊN CÔNG TY

Số : …… / CV – ……V.v : Giải trình chậm nộp tờ khai thuế

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

……….., ngày …. tháng …. năm ….

CÔNG VĂN GIẢI TRÌNH

( V.v : Nộp chậm tờ khai thuế )Kính gửi : CHI CỤC THUẾ QUẬN / HUYỆN ……………………….- Tên doanh nghiệp : CÔNG TY …………………………………………………………..- Mã số thuế / Mã số doanh nghiệp : ……………………………………………………- Địa chỉ trụ sở chính : ………………………………………………………………………- Điện thoại : ………………………………… Fax : …………………………….- Người đại diện thay mặt theo pháp lý : Ông / Bà …………….. Sinh ngày : ……………….- Chức vụ : ………………………………………. Số điện thoại cảm ứng liên hệ : …………………Báo cáo giải trình về việc nộp chậm tờ khai thuế Công ty ………………………..Ngày …. tháng …. năm ….., chúng tôi nhận được công văn nhu yếu giải trình về việc nộp chậm tờ khaithuế Quý … / 20 …. Chúng tôi xin giải trình về nguyên do doanh nghiệp nộp chậm tờ khai thuế như sau :……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Công ty ……………. xin cam kết những gì chúng tôi đã trình diễn và những sách vở phân phối làđúng thực sự. Nếu không đúng, Công ty ………… xin chịu trọn vẹn nghĩa vụ và trách nhiệm trước phápluật .Kính ý kiến đề nghị Chi cục thuế Quận / Huyện ……………. đảm nhiệm đơn giải trình và xem xét .Xin trân trọng cảm ơn !

Nơi nhận:                                                     ĐẠI DIỆN DOANH NGHIỆP

– Như trên                                                                 GIÁM ĐỐC

– Lưu VT ; … ( Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu )

3. Hướng dẫn chi tiết cách lập Đơn giải trình

Bên cạnh việc bảo vệ tính minh bạch, khách quan của vấn đề giải trình còn cần chú trọng đến việc bảo vệ hình thức của văn bản. Mặc dù pháp lý không pháp luật đơn cử mẫu Đơn giải trình, tuy nhiên Đơn giải trình cũng được tiến hành, trình diễn trên hình thức tiêu chuẩn của văn bản hành chính .Do vậy, Đơn giải trình cũng có bố cục tổng quan chung gồm :- Quốc hiệu – Tiêu ng ;- Thời gian và khu vực viết đơn ;- Tên đơn tường trình ;- Nội dung Đơn tường trình ;- Người làm đơn ký và ghi rõ họ tên ở cuối đơn .Khi viết Đơn tường trình, cần quan tâm những nội dung sau :- Văn bản cần tuân thủ thể thức của văn bản hành chính ;

– Đơn giải trình phải được trình bày ngắn gọn, khoa học nhưng vẫn thể hiện đầy đủ, chi tiết nội dung chính. Sự việc được đưa ra cần trình một cách khách quan nhất.

– Các từ ngữ, câu chữ sử dụng trong mẫu đơn cần rõ ràng, đúng chính tả. Trong trường hợp có hậu quả để lại qua vấn đề thì bạn phải đưa ra được thông tin đơn cử về hậu quả đó như thế nào ? Có nghiêm trọng hay không ?- Mọi nội dung không được phép thêm bớt, không nói quá vấn đề cũng như không rút bớt thông tin khác với dự tính giấu diếm một phần .

Trên đây là một số mẫu Đơn giải trình phổ biến. Nếu còn vướng mắc về các vấn đề liên quan, bạn đọc vui lòng liên hệ 1900.6192 để được hỗ trợ.

You May Also Like

More From Author

+ There are no comments

Add yours