Công thức tính công của dòng điện hay nhất | Cách tính công của dòng điện

Estimated read time 6 min read

Công thức tính công của dòng điện hay nhất | Cách tính công của dòng điện

Công thức tính công của dòng điện hay nhất | Cách tính công của dòng điện

Với loạt bài Công thức tính công của dòng điện Vật Lí lớp 9 sẽ giúp học viên nắm vững công thức, biết Cách tính công của dòng điện từ đó có kế hoạch ôn tập hiệu suất cao để đạt tác dụng cao trong những bài thi môn Vật Lí 9 .
Bài viết Công thức tính công của dòng điện gồm 4 phần : Định nghĩa, Công thức, Kiến thức lan rộng ra và 3 Bài tập minh họa vận dụng công thức trong bài có giải thuật cụ thể giúp học viên dễ học, dễ nhớ Công thức tính công của dòng điện Vật Lí 9 .
1. Lý thuyết

– Năng lượng của dòng điện gọi là điện năng .
– Điện năng hoàn toàn có thể chuyển hóa thành những dạng nguồn năng lượng khác, trong đó có phần nguồn năng lượng có ích và có phần nguồn năng lượng vô ích .
– Công của dòng điện sản ra trong một đoạn mạch là số đo lượng điện năng mà đoạn mạch đó tiêu thụ để chuyển hóa thành những dạng nguồn năng lượng khác .
– Điện năng tiêu thụ của một đoạn mạch bằng với công của dòng điện sản ra ở đoạn mạch đó .
– Lượng điện năng sử dụng được đo bằng công tơ điện. Mỗi số đếm trên công tơ điện cho biết lượng điện năng sử dụng là 1 kWh ( 1 số điện ) .
2. Công thức

A = Công thức tính công của dòng điện hay nhất.t = U.I.t

Trong đó:
A : Công của dòng điện ( J )
Công thức tính công của dòng điện hay nhất: Công suất (W)
U : Hiệu điện thế ( V )
I : Cường độ dòng điện ( A )
t : Thời gian ( s )
Chú ý:
– Dựa vào công thức, nhận thấy 1J = 1W. 1 s = 1V. 1A. 1 s
– 1 số điện = 1 kWh = 1 kW. 1 h = 1000W. 3600 s = 3600000J
                       Công thức tính công của dòng điện hay nhất

3. Bài tập minh họa

Bài tập 1: Một gia đình sử dụng đèn chiếu sáng với công suất tổng cộng là 150W, trung bình mỗi ngày trong 10 giờ; sử dụng tủ lạnh có công suất 100W, trung bình mỗi ngày trong 12 giờ và sử dụng các thiết bị điện khác có công suất tổng cộng là 500W, trung bình mỗi ngày trong 5 giờ. Tính điện năng mà gia đình này sử dụng trong 30 ngày.

Lời giải:
Thời gian sử dụng đèn của mái ấm gia đình trong 30 ngày là : t1 = 10.30 = 300 ( h )
=> Điện năng mà đèn tiêu thụ là: Công thức tính công của dòng điện hay nhất
Thời gian sử dụng tủ lạnh của mái ấm gia đình trong 30 ngày là : t2 = 12.30 = 360 ( h )
=> Điện năng mà tủ lạnh tiêu thụ là: Công thức tính công của dòng điện hay nhất
Thời gian sử dụng những thiết bị điện khác của mái ấm gia đình trong 30 ngày là : t3 = 5.30 = 150 ( h )
=> Điện năng mà những thiết bị điện khác của mái ấm gia đình tiêu thụ là :
Công thức tính công của dòng điện hay nhất
=> Tổng lượng điện đã sử dụng của mái ấm gia đình là :
A = A1 + A2 + A3 = 45 + 36 + 75 = 156 ( kWh )
Bài tập 2: Một gia đình sử dụng ấm điện để đun nước. Cho biết 1 ngày gia đình đó cần đun 5 lít nước. Khối lượng riêng và nhiệt dung riêng của nước lần lượt là 1Công thức tính công của dòng điện hay nhất và 4200 J/(kg.K), nước được đun từ 250C lên 1000C. Tính số tiền điện hàng tháng mà gia đình đó phải trả để đun nước, coi 1 tháng có 30 ngày, và giá tiền điện là 1500đ/kWh.

Lời giải:
Lượng điện năng 1 ngày ấm điện cần dùng :
A = Qthu = m. c. Δt0 = 5.1.4200. ( 100 – 25 ) = 1575000 ( J ) = 0,4375 ( kWh )
=> Tiền điện phải trả là 1500.30.0,4375 = 19687,5 ( đ )
Xem thêm các Công thức Vật Lí lớp 9 quan trọng hay khác:

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Ngân hàng trắc nghiệm miễn phí ôn thi THPT Quốc Gia tại khoahoc.vietjack.com

You May Also Like

More From Author

+ There are no comments

Add yours