Chất X lưỡng tính, có công thức C3H9O2N

Estimated read time 5 min read

Chất X có công thức phân tử C3H9O2N, khi cho X tác dụng với dung dịch NaOH đun nóng, thoát ra một chất khí làm xanh quỳ tím ẩm. Số công thức cấu tạo phù hợp với X là

Nội dung chính Show

 • Chất X có công thức phân tử C3H9O2N, khi cho X tác dụng với dung dịch NaOH đun nóng, thoát ra một chất khí làm xanh quỳ tím ẩm. Số công thức cấu tạo phù hợp với X là
 • Chất X lưỡng tính, có công thức phân tử C3
 • Video liên quan

A. 2.

B. 4.

Đáp án chính xác

C. 1.

D. 3.

Xem lời giải
Chất X lưỡng tính, có công thức phân tử C3H9O2N. Cho 18,2 gam X tác dụng vừa đủ với dung dịch NaOH, sau phản ứng cô cạn dung dịch thu được 16,4 gam muối khan. Tên gọi của X là :

A.B.C.D.

 • Câu hỏi:
  Chất X lưỡng tính, có công thức phân tử C3H9O2N. Cho 36,4 g X công dụng với vừa đủ dung dịch NaOH, sau phản ứng cô cạn dung dịch thu được 32,8 g muối khan. Tên gọi của X là :

  Đáp án đúng: C

  nX = 0,4 mol = nmuối
  => Mmuối = 82 g => CH3COONa
  => X là CH3COONH3CH3

 • Độ khó: Nhận biết

  Chất X lưỡng tính, có công thức phân tử C3H9O2N. Cho 18,2 gam X tác dụng vừa đủ với dung dịch NaOH, sau phản ứng cô cạn dung dịch thu được 16,4 gam muối khan. Tên gọi của X là :

  Trang chủ Đề thi và kiểm tra Lớp 12 Hóa học Đề thi thử THPT Quốc Gia môn hóa học Sở giáo dục TP Hà Tĩnh – năm 2017

  Chất X lưỡng tính, có công thức phân tử C3

  Câu hỏi : Chất X lưỡng tính, có công thức phân tử C3H9O2N. Cho 36,4g X tác dụng với vừa đủ dung dịch NaOH, sau phản ứng cô cạn dung dịch thu được 32,8g muối khan. Tên gọi của X là :

  A metylamoni propionatB amoni propionatC metylamoni axetatD alanin Đáp án C – Hướng dẫn giải

  Phương pháp giải:

  Giải chi tiết:

  nX = 0,4 mol = nmuối=> Mmuối = 82 g => CH3COONa=> X là CH3COONH3CH3

  Đáp án C

  Câu hỏi trên thuộc đề trắc nghiệm Đề thi thử THPT Quốc Gia môn hóa học Sở giáo dục Hà Tĩnh – năm 2017 Lớp 12 Hóa học Lớp 12 – Hóa học

  • Kết quả thí nghiệm của các dung dịch X, Y, Z, T với thuốc thử được ghi ở bẳng sau: Thuốc thử Qùy tím, dung dịch Iod
  • Trong phòng thí nghiệm, khí X được điều chế và thu vào bình tam giác bằng cách đẩy nước như hình vẽ
  • Chất X tác dụng vừa đủ với dung dịch NaOH, thu được hai chất Y và Z.
  • Cho các chất: anlyl axetat, phenyl axetat, etyl fomat, tripanmitin. Số chất trong các chất khí trên khi
  • Một số hợp chất hữu cơ mạch hở, thành phần chứa C, H, O và có khối lượng phân tử 60 đvC.
  • Cho dãy các chất: metan, etin, eten, etanol, etanoic, propenoic, benzen, alanin, phenol, triolein.
  • Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp X gồm các chất có công thức phân tử CH2O, CH2O2, C2H2O2 đều có cấu tạo mạch hở và c
  • Hh X gồm hai chất hữu cơ no, mạch hở (đều chứa C, H, O), trong phân tử mỗi chất có hai nhóm chức

  You May Also Like

  More From Author

  + There are no comments

  Add yours