32 Công thức & Bảng tra biểu đồ nội lực dầm đơn giản

Estimated read time 5 min read
Để đưa ra được bài toán kết cấu cho công trình nhanh chóng chính xác thì các kỹ sư cần phải xác định được nội lực của nó, để tiết kiệm thời gian tính toán lại dưới đây là Bảng tra biểu đồ nội lực dầm đơn giản kèm theo 32 công thức cơ bản tính toán moment và lực cắt cho dầm dễ dàng áp dụng ngay cho công việc thiết kế kết cấu của mình. Xin mời các bạn tìm hiểu bài viết dưới đây nhé

Biểu đồ nội lực dầm là gì?

Biểu đồ nội lực dầm là biểu đồ thể hiện nội lực của dầm khi chịu sự tác động của tải trọng bản thân và ngoại lực bên ngoài. Nội lực dầm bao gồm mô men uốn M, mo men xoắn Mx và lực cắt Q
Biểu đồ nội lực là địa thế căn cứ để những kỹ sư giám sát ra cấu trúc chịu lực của những cấu kiện vật tư như : bê tông, cốt thép, gạch …
Dựa vào biểu đồ chịu lực dầm chúng ta có thể biết được lực tác dụng, cũng như biến dạng, và độ võng trong nó.

>> Xem thêm bài viết

32 công thức và bảng tra biểu đồ nội lực dầm đơn giản

Dưới đây là bảng tra biểu đồ nội lực dầm đơn giản cùng với 32 công thức có bản tính toán moment và lực cắt cho dầm, những công thức này giúp bạn tiết kiệm thời gian, tính toán kết cấu nhanh hơn

Các ký hiệu quy ước

  • M: moment uốn          Mx: moment xoắn
  • Q: lực cắt                 f: độ võng (hay chuyển vị của dầm) 
  • P: tải trọng tập trung    q: tải trọng phân bố
  • l: nhịp dầm         A, B, C, x: là các vị trí
  • E: modun đàn hồi của vật liệu      J: moment quán tính

1. Biểu đồ nội lực dầm conson ( công xôn )

bảng tra nôi lực dầm công xôn

2. Biểu đồ nội lực dầm trên hai gối tựa

bảng tra nôi lực dầm trên hai gối tựa 1bảng tra nôi lực dầm trên hai gối tựa 2bảng tra nôi lực dầm trên hai gối tựa 3

3. Biểu đồ nội lực dầm trên hai gối tựa có hai conson ( công xôn ) đối xứng

dầm hai gối tựa hai conson đối xứng

4. Biểu đồ nội lực dầm trên hai gối tựa, một gối là ngàm

biểu đồ nội lực dầm hai gối tựa gối ngàm 1biểu đồ nội lực dầm hai gối tựa gối ngàm 2

5. Biểu đồ nội lực dầm trên hai gối tựa, một gối là ngàm, một đầu công xôn

biểu đồ nội lực dầm hai gối tựa gối ngàm conson

6. Biểu đồ nội lực dầm ngàm ở hai đầu

bảng tra nôi lực dầm hai đầu ngàm

7. Mô men uốn, lực cắt và phản lực gối tựa trong dầm liên tục đều nhịp

bảng tra nôi lực dầm đều nhịp Để tính biểu nội lực dầm đơn giản chúng ta có rất nhiều cách, ngoài bảng tra và công thức tính toán nội lực cơ bản thì chúng ta có thể sử dụng các phần mềm chuyên ngành khác nhau, phổ biến nhất hiện nay là phần mềm Sap và Etab.

Trên đây là toàn bộ kiến thức và bảng tra biểu đồ nội lực dầm đơn giản cùng với 32 công thức có bản tính toán moment và lực cắt cho dầm, các bạn dựa vào đó tính toán nhanh nôi lực cho kết cấu dầm đơn giản công trình mình, tiết kiệm thời gian, nhanh chóng, chính xác

You May Also Like

More From Author

+ There are no comments

Add yours