Tổng Hợp Công Thức Thấu Kính Lớp 9

Estimated read time 9 min read


WElearn Wind

5/5 – ( 1 vote )Thấu kính là chương có lý thuyết khá phức tạp. Vì vậy, cách duy nhất để bạn có thể làm tốt các bài tập là nắm thật vững các công thức để tránh việc bị nhầm lẫn. Hiểu được điều đó, Trung tâm WElearn gia sư đã tổng hợp tất cả các công thức thấu kính và những kiến thức lý thuyết liên quan đến thấu kính để giúp bạn có thể học chắc chương này hơn. Cùng theo dõi nhé!

>>>> Xem thêm: Gia sư môn Vật Lý

1. Tiêu cự – mặt phẳng tiêu diện

Tiêu cự : | f | = OFQuy ước :

 • Thấu kính quy tụ thì f > 0 ,
 • Thấu kính phân kỳ thì f < 0 .

Tiêu diện :

 • Tiêu diện vật : mặt phẳng vuông góc với trục chính tại tiêu điểm vật
 • Tiêu diện ảnh : mặt phẳng vuông góc với trục chính tại tiêu điểm ảnh

Tiêu điểm phụ :

 • Các tiêu điểm vật phụ ở trên mặt phẳng tiêu diện vật vuông góc với trục chính tại F .
 • Các tiêu điểm ảnh phụ ở trên mặt phẳng tiêu diện ảnh vuông góc với trục chính tại F ’ .

2. Độ tụ

Độ tụ của thấu kính : D = 1 / fĐơn vị : trong hệ SI, đơn vị chức năng của độ tụ là diop, tiêu cự f tính bằng mét .Với

 • Thấu kính quy tụ D > 0
 • Thấu kính phân kì D < 0

Công thức độ tụ tính theo bán kính hai mặt cầu: 

Quy ước :

 • Mặt cầu lồi thì R > 0
 • Mặt cầu lõm thì R < 0
 • Mặt phẳng thì R=∞

3. Chứng minh công thức

Thấu kính quy tụ

Trường hợp vật thật qua thấu kính quy tụ cho ảnh thật

Trường hợp vật thật qua thấu kính quy tụ cho ảnh ảo

Thấu kính phân kỳ

4 .Công thức thấu kính

Công thức liên hệ giữa vị trí của vật, vị trí của ảnh và tiêu cự của thấu kính

[CHUẨN NHẤT] Công thức thấu kính và nói rõ quy ước về dấu (ảnh 7)

Quy ước dấu :

 • Thấu kính quy tụ : f > 0
 • Thấu kính phân kì : f < 0
 • ảnh là thật : d ’ > 0
 • ảnh là ảo : d ’ < 0
 • vật là thật : d > 0

Công thức số phóng đại của thấu kính

[CHUẨN NHẤT] Công thức thấu kính và nói rõ quy ước về dấu (ảnh 8)

Quy ước dấu :

 • k > 0 : ảnh và vật cùng chiều
 • k < 0 : ảnh và vật là ngược chiều

Công thức tính độ tụ của thấu kính

[CHUẨN NHẤT] Công thức thấu kính và nói rõ quy ước về dấu (ảnh 9)

Trong đó :

 • n : chiết suất của chất làm thấu kính
 • R1 ; R2 : nửa đường kính của những mặt cong ( R = ∞ cho trường hợp mặt phẳng ) ( m )
 • D: độ tụ của thấu kính (dp đọc là điốp)

 • f : tiêu cự của thấu kính ( m )

5 .Bài tập

Bài 1

Một điểm sáng S đặt trên trục chính của thấu kính quy tụ, tiêu cự f = 15 cm cho ảnh rõ nét trên màn M đặt vuông góc với trục chính của thấu kính. Di chuyển điểm sáng S về gần thấu kính đoạn 5 cm so với vị trí cũ thì màn phải di dời đi 22,5 cm mới lại thu được ảnh rõ nét .a ) Hỏi màn phải di dời ra xa hay lại gần thấu kính, vì sao ?b ) Xác định vị trí điểm sáng S và màn lúc đầu .

Hướng dẫn

a ) Gọi d và d ’ là khoảng cách từ điểm sáng S và màn đến thấu kính .

+ Ta có: Bật Mí Các Công Thức Thấu Kính Chính Xác Nhất  không đổi (với d và d’ đều dương)

+ Khi S chuyển dời về gần thấu kính tức d giảm thì d ’ phải tăng. Vậy màn phải ra xa thấu kính .b ) Vị trí S và màn lúc đầu :

+ Ứng với vị trí đầu của S và màn ta có: Bật Mí Các Công Thức Thấu Kính Chính Xác Nhất  (1)

+ Ứng với vị trí sau của S và màn ta có: Bật Mí Các Công Thức Thấu Kính Chính Xác Nhất  (2)

+ Vì S dịch là gần thấu kính nên : d2 = d1 – 5

+ Thay vào (2) ta có: Bật Mí Các Công Thức Thấu Kính Chính Xác Nhất  (3)

+ Vật dịch lại gần thì ảnh dịch ra xa nên : d ’ 2 = d ’ 1 + 22,5 ( * )

+ Thay (1) và (3) vào (*) ta có: Bật Mí Các Công Thức Thấu Kính Chính Xác Nhất

+ Biến đổi ta có : d12 – 35 d1 + 250 = 0 ⇒ d1 = 25 cm và d1 = 10 cm+ Vì ảnh trên màn là ảnh thật nên d1 > f = 15 ( cm ) nên chọn nghiệm d1 = 25 ( cm )+ Từ ( 1 ) ta có : d ’ 1 = 37,5 cm .

Bài 2

Thấu kính quy tụ có tiêu cự f có đường rìa hình tròn trụ và màn đặt sau thấu kính cách thấu kính đoạn 60 cm, vuông góc với trục chính thấu kính. Di chuyển điểm sáng S trên trục chính thấu kính ( bên kia màn so với thấu kính ) ta lần lượt tìm được hai vị trí S lần lượt cho trên màn hai vòng tròn sáng có đường kính bằng đường kính rìa của thấu kính. Hai vị trí này cách nhau 8 cm .a ) Tìm tiêu cự thấu kính .b ) Từ vị trí điểm sáng gần thấu kính hơn, ta dịch điểm sáng đi 6 cm về phía gần thấu kính. So sánh đường kính vòng tròn sáng trên màn với đường kính rìa thấu kính .

Hướng dẫn

a ) Để có vòng tròn sáng trên màn có đường kính bằng đường kính AB của thấu kính thì :

Bật Mí Các Công Thức Thấu Kính Chính Xác Nhất

+ Hoặc điểm sáng nằm tại S1 cũng là tiêu điểm F của thấu kính, lúc này chùm tia ló song song với trục chính nên bất kể vị trí nào của màn cũng thỏa mãn nhu cầu. Do đó : d1 = f ( 1 )

+ Hoặc điểm sáng nằm tại S2 ngoài khoảng OF của thấu kính sao cho chùm tia ló hội tụ tại S’ (S’ là trung điểm của OI). Do đó: Bật Mí Các Công Thức Thấu Kính Chính Xác Nhất

Bật Mí Các Công Thức Thấu Kính Chính Xác Nhất

+ Theo đề ra ta có : S1S2 = 8 = d2 – d1 ( * )

+ Mà Bật Mí Các Công Thức Thấu Kính Chính Xác Nhất (2)

Thay (1) và (2) vào (*) ta có: Bật Mí Các Công Thức Thấu Kính Chính Xác Nhất

b ) Trường hợp vật ở gần là trường hợp d1 = 12 cm .

Bật Mí Các Công Thức Thấu Kính Chính Xác Nhất

+ Khi dịch lại gần 6 cm suy ra Bật Mí Các Công Thức Thấu Kính Chính Xác Nhất

⇒ ảnh S ’ là ảnh ảo .+ Xét hai tam giác đồng dạng FAB và FMN ta có :

Bật Mí Các Công Thức Thấu Kính Chính Xác Nhất

Bài 3

Hai thấu kính quy tụ O1 và O2 có tiêu cự lần lượt là f1 = 30 cm và f2 = 15 cm, có trục chính trùng nhau, đặt cách nhau một khoảng chừng ℓ = 80 cm. Một vật sáng AB = l cm đặt trước O1 và cách O1 một đoạn d1 = 60 cm .a ) Xác định vị trí, đặc thù, chiều, độ lớn của ảnh A2B2 cho bởi hệ thấu kính .b ) Vẽ ảnh của vật qua hệ thấu kính .

Hướng dẫn

a ) Xác định vị trí, đặc thù, chiều, độ lớn của ảnh A2B2 cho bởi hệ thấu kính .+ Sơ đồ tạo ảnh :

Bật Mí Các Công Thức Thấu Kính Chính Xác Nhất

+ Ảnh A1B1 cách O1 đoạn: Bật Mí Các Công Thức Thấu Kính Chính Xác Nhất

+ A1B1 là vật so với L2 và cách O2 đoạn : d2 = ℓ – d1 ’ = 80 – 60 = 20 ( cm )

+ Ảnh A2B2 cách O2 đoạn: Bật Mí Các Công Thức Thấu Kính Chính Xác Nhất  (1)

+ Số phóng đại của ảnh qua hệ thấu kính :

Bật Mí Các Công Thức Thấu Kính Chính Xác Nhất (2)

Từ (1) và (2) suy ra ảnh cuối cùng A2B2 là ảnh thật, cách thấu kính L2 đoạn 60 cm, cùng chiều và có độ lớn bằng 3 lần vật AB.

Bật Mí Các Công Thức Thấu Kính Chính Xác Nhất

Như vậy, bài viết đã Bật Mí Các Công Thức Thấu Kính Chính Xác Nhất. Hy vọng những kiến thức mà WElearn Gia Sư chia sẻ có thể giúp bạn học tốt môn Vật lý hơn. Chúc bạn thành công nhé!

Xem thêm những bài viết tương quan

You May Also Like

More From Author

+ There are no comments

Add yours