VN-Index là gì? Cách tính chỉ số VN-Index – PineTree Securities

Estimated read time 8 min read
VN – Index là chỉ số đại diện thay mặt cho tổng thể CP niêm yết tại HOSE, còn VN30 – Index là chỉ số đại diện thay mặt cho nhóm 30 CP Bluechip đứng đầu .

VN-Index là gì?

VN-Index là chỉ số đại diện thay mặt cho Sở HOSE từ khi kinh doanh thị trường chứng khoán đi vào hoạt động giải trí, đại diện thay mặt cho toàn bộ CP được niêm yết và thanh toán giao dịch trên HoSE .
Trung tâm Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh ( HOSE ) là đơn vị chức năng tổ chức triển khai thanh toán giao dịch sàn chứng khoán tập trung chuyên sâu tiên phong của Nước Ta và tổ chức triển khai phiên thanh toán giao dịch lần thứ nhất vào ngày 28/7/2000, lưu lại sự sinh ra chính thức của Thị Trường Chứng khoán ( TTCK ) tại Nước Ta .
VN-Index có giá trị cơ sở ban đầu là 100 điểm, vào ngày cơ sở là ngày đầu tiên thị trường đi vào hoạt động 28/7/2000.

Ví dụ : Chỉ số VN-Index ngày 10/8/2021 đang là 1362.79 điểm. Điều này có nghĩa là tổng giá trị thị trường của tổng thể những CP đang niêm yết trên sàn HOSE có giá trị gấp 13.6279 lần giá trị gốc ngày 28/7/2000 .

Cách tính chỉ số VN-Index

Chỉ số VN – index được tính theo chiêu thức trọng số giá trị thị trường, dựa vào mức độ chi phối của từng CP được sử dụng .
VN-Index được tính theo công thức :
VN-Index = ( Tổng giá trị thị trường của những CP niêm yết hiện tại / Tổng giá trị của những CP niêm yết cơ sở ) x 100
Chỉ số được giám sát và đổi khác trong thời hạn diễn ra thanh toán giao dịch. Trong quy trình đó, sự dịch chuyển về giá CP sẽ làm đổi khác giá trị chỉ số, đồng thời được so sánh tăng giảm so với phiên thanh toán giao dịch trước bằng % .
Ngoài ra, một số nhân tố khác làm thay đổi cơ cấu số cổ phiếu niêm yết là khi thêm, bớt cổ phiếu giao dịch vào cơ cấu tính toán. Điều này sẽ làm phát sinh tính không liên tục của chỉ số, các trọng số và cơ sở để xác định bình quân thị trường số chia đã thay đổi. Do đó, số chia mẫu số trong công thức tính chỉ số trên phải được điều chỉnh nhằm duy trì tính liên tục cần có của chỉ số.

Theo Bộ quy tắc kiến thiết xây dựng và quản trị Bộ chỉ số HOSE-Index phiên bản 3.0 của HOSE update tháng 11/2020, những chỉ số ( gồm có VN-Index, VN30-Index, VN Midcap, VN100 … ) sẽ được giám sát dựa trên chiêu thức giá trị vốn hóa kiểm soát và điều chỉnh free-float .
Chỉ số = Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại / Hệ số chia
cách tính vnindexTrong đó :
CMV – Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại được tính theo công thức :

 • i: 1,2,3,… n
 • n: Số cổ phiếu trong rổ chỉ số
 • pi: Giá cổ phiếu i tại thời điểm tính toán
 • si: Khối lượng cổ phiếu đang lưu hành của cổ phiếu i tại thời điểm tính toán
 • fi: Tỷ lệ free-float làm tròn của cổ phiếu i trong rổ chỉ số tại thời điểm
 • ci: Tỷ lệ giới hạn tỷ trọng vốn hóa (chỉ tiêu này để tránh tình trạng một cổ phiếu đơn lẻ hay một nhóm cổ phiếu có liên quan chiếm tỷ trọng vốn hóa lớn)

Với mỗi bộ chỉ số, những cấu phần trong công thức sẽ có sự biến hóa hoặc vận dụng những quy tắc đo lường và thống kê riêng .
Với hệ số chia, trong trường hợp có sự tăng hoặc giảm giá trị vốn hóa thị trường mà nguyên nhân không phải do sự biến động giá thị trường mà do các sự kiện doanh nghiệp hoặc các thay đổi về số lượng cổ phiếu thành phần, số chia cần phải điều chỉnh. Nguyên tắc là làm cho chỉ số trước và sau khi có biến động là bằng nhau.

hệ số sau điều chỉnh VN-IndexTrong đó :

 • Hệ số chia (trước) và CMV (trước) là hệ số chia và giá trị vốn hóa trước khi điều chỉnh
 • Hệ số chia (sau) và CMV (sau) là hệ số chia và giá trị vốn hóa sau khi điều chỉnh
 1. Các yếu tố ảnh hưởng tới chỉ số VN-Index:
 • Tâm lý nhà đầu tư: Giá của cổ phiếu sẽ bị ảnh hưởng bởi quy luật cung – cầu trên thị trường, vì vậy tâm lý của nhà đầu tư sẽ gây ra ảnh hưởng tới chỉ số VN-Index.
 • Sự biến động của nền kinh tế: Khi nền kinh tế có sự phát triển tốt, các doanh nghiệp có cơ cấu tài chính tốt và tăng trưởng đều đặn, có nhà đầu tư có xu hướng đầu tư vào cổ phiếu nhiều hơn các kênh đầu tư và tích luỹ tài chính khác, nhờ vậy chỉ số VN-Index tăng.
 • Kết quả kinh doanh của doanh nghiệp: Doanh thu và tình hình tài chính của công ty là yếu tố quan trọng ảnh hưởng tới giá cổ phiếu, khi doanh thu và tài chính của doanh nghiệp tốt sẽ ảnh hưởng tích cực tới giá cổ phiếu của doanh nghiệp đó và ngược lại. Theo đó, giá cổ phiếu của doanh nghiệp tác động cùng chiều tới chỉ số VN-Index.

Nguồn: Tổng hợp

Chứng khoán Pinetree không lấy phí trọn vẹn phí thanh toán giao dịch trọn đời và công cụ lãi suất vay Margin 9 % / năm không kèm điều kiện kèm theo. Đây là mức phí tốt nhất kinh doanh thị trường chứng khoán Nước Ta lúc bấy giờ .

You May Also Like

More From Author

+ There are no comments

Add yours