Hướng dẫn cách lập công thức tính phần trăm % trên Excel chi tiết nhất – Học Excel Online Miễn Phí

Estimated read time 10 min read
Đơn vị Xác Suất ( % ) là một trong những đơn vị chức năng thường gặp khi thao tác trên Excel. Nhưng trong thực tiễn cách tính ra giá trị % lại rấy phong phú và phức tạp. Hãy cùng Học Excel Online tìm hiểu và khám phá cách lập công thức tính Tỷ Lệ % trên Excel một cách chi tiết cụ thể nhé .

Định dạng dữ liệu phần trăm (%) trong Excel

Bản chất của dữ liệu % trong Excel là một con số nhỏ hơn 0. Nhưng để có thể dễ hiểu và dễ tính toán thì dữ liệu này cần được định dạng riêng. Trong Format Cells của Excel cung cấp cho chúng ta một định dạng là Percentage

Khi định dạng dữ liệu ở dạng này, dữ liệu từ dạng số 0.05 sẽ chuyển về dạng số có ký hiệu % là 5%.

Khi muốn trình diễn phần số thập phân trong số %, tất cả chúng ta chọn Decimal places tương ứng với số chữ số phần thập phân muốn hiển thị .
Do đó khi muốn tài liệu hiển thị ở dạng có ký tự %, tất cả chúng ta phải thiết lập định dạng cho ô tài liệu đó. Nếu không định dạng, Excel sẽ chỉ coi đó là 1 số lượng không có ký hiệu % .

Công thức tính phần trăm (%) trên Excel

Công thức tính phần trăm của tổng chung (% of Grand Total)

Khi muốn biết mỗi giá trị trong mỗi thành phần chiếm bao nhiêu Tỷ Lệ của tổng số, tất cả chúng ta dùng công thức tính Xác Suất của tổng chung ( hay còn được gọi tiếng anh là % of Grand Total ). Ví dụ như sau :

Cách tính:

Bước 1: Xác định tổng chung tại dòng 8 với hàm SUM
B8 = Sum ( B2 : B7 )
Bước 2: Lấy từng phần tử chia cho tổng chung
C2 = B2 / B8
Vì tổng thể những thành phần đều chia cho tổng chung, nên tất cả chúng ta cố định và thắt chặt vị trí ô B8 thành USD B USD 8
Bước 3: Áp dụng toàn bộ công thức ở C2 xuống tới C7 (kỹ thuật Filldown)

Bước 4: Định dạng dữ liệu về dạng % bằng Format Cells. Chú ý ở đây có cả số lẻ thập phân, do đó có thể để 2 chữ số phần thập phân.
Như vậy tất cả chúng ta có :

  • Công thức tổng quát: Gọi giá trị 1 phần tử là A, tổng toàn bộ các phần tử là Sum_A

% of Grand Total = ( A / Sum_A ) * 100 %

  • Có thể thay việc *100% bằng cách định dạng dữ liệu ở dạng Percentage

Công thức tính phần trăm của tổng nhóm (% of Parent Total)

Khi tài liệu được chia thành những nhóm, tất cả chúng ta muốn biết mỗi thành phần chiếm bao nhiêu % trong riêng nhóm đó thì tính theo cách sau :

Cách tính:

Bước 1: Xác định tổng của nhóm đó với hàm SUM
B2 = SUM ( B3 : B6 )
Bước 2: Lấy từng phần tử trong nhóm chia cho tổng của cả nhóm. Chú ý cố định vị trí ô tính tổng
C3 = B3 / USD B USD 2
Áp dụng công thức chỉ trong nhóm, từ C3 : C6
Với nhóm khác, lặp lại bước 1 bước 2

Bước 3: Định dạng dữ liệu dạng Percentage
Để kiểm tra, tất cả chúng ta hoàn toàn có thể tính tổng của từng nhóm với hàm SUM. Kết quả sẽ luôn là 100 % ( ở những ô C2 và C7 )
Công thức tổng quát:
Gọi từng thành phần là A
Tổng của nhóm chứa thành phần A là Subtotal_A

% of Parent Total = ( A / Subtotal_A ) * 100 %

Để hoàn toàn có thể tính tổng của từng nhóm, những bạn hoàn toàn có thể tìm hiểu và khám phá thêm về hàm SUBTOTAL

Công thức tính phần trăm chênh lệch (% of Difference)

Phần trăm chênh lệch là tỷ suất chênh lệch của 2 đối tượng người tiêu dùng liền nhau. Thường dùng cho mục tiêu so sánh giữa những cặp để xác lập tỷ suất chênh lệch .

Cách tính:

Bước 1: Xác định phần chênh lệch giữa các chỉ tiêu trước và sau. Ví dụ:
Chỉ tiêu trước là Thành Phố Hà Nội có số lượng 100. Chỉ tiêu sau là TP. Hải Phòng có số lượng 85 .
Phần chênh lệch là hiệu của chỉ tiêu sau – chỉ tiêu trước = B3-B2
Bước 2: Lấy phần chênh lệch chia cho chỉ tiêu trước để ra tỷ lệ chênh lệch
= ( B3-B2 ) / B2
Khi đó nếu chỉ tiêu sau < chỉ tiêu trước thì sẽ ra số âm Chỉ tiêu sau > chỉ tiêu trước sẽ ra số dương .
Công thức tổng quát:
Gọi chỉ tiêu trước là A
Chỉ tiêu sau là B

% of Difference A và B = ( ( B-A ) / A ) * 100 %

Một ví dụ tiêu biểu vượt trội của dạng này chính là để thiết kế xây dựng ra những báo cáo giải trình bằng biểu đồ dạng thác nước ( Water fall )
Hướng dẫn tạo biểu đồ dạng thác nước quản trị chênh lệch ngân sách dự án Bất Động Sản trong Excel năm nay

Công thức tính phần trăm lũy tiến (% of Running Total)

Phần trăm lũy tiến là tỷ suất đạt được sau mỗi lần ghi nhận hiệu quả. Tỷ lệ này tăng dần tới 100 % là triển khai xong việc làm .

Cách tính:

Bước 1: Tính tổng toàn bộ quá trình. Tại ô C7 ghi nhận tổng sản lượng = SUM(C2:C6) = 22

Bước 2: Tính tổng sau mỗi lần ghi nhận kết quả:
= SUM ( USD C USD 2 : C2 )
Sử dụng hàm SUM để tính tổng. Chú ý cố định và thắt chặt điểm khởi đầu là ô C2, vùng tính tổng được lan rộng ra dần ra theo mỗi dòng
Bước 3: Lấy tổng từng lần chia cho tổng toàn bộ quá trình để ra tỷ lệ % lũy tiến sau từng lần
E2 = SUM ( USD C USD 2 : C2 ) / USD C USD 7
Tại mỗi lần đều chia cho tổng hàng loạt ( ô C7 ) do đó cần cố định và thắt chặt ô C7 trong công thức .
Công thức tổng quát:
Gọi tổng từng đoạn là những giá trị A1, A2, A3 …
Tổng hàng loạt những đoạn là Sum_A
% of Running Total tại A1 = ( A1 / Sum_A ) * 100 %
% of Running Total tại A2 = ( A2 / Sum_A ) * 100 %
Trên đây là những cách tính % thường gặp trong những báo cáo giải trình trên Excel. Để bổ trợ thêm cho những kỹ năng và kiến thức trên, những bạn hoàn toàn có thể tìm hiểu và khám phá những bài viết sau :
1. Sử dụng hàm làm tròn số để làm tròn tác dụng tính %, vì thường tác dụng tính ra số lẻ
Tìm hiểu về những hàm làm tròn số trong Excel và những nguyên tắc làm tròn số
2. Cách biểu diễn giá trị % khi thực hiện báo cáo bằng Pivot Table

Tìm hiểu cách màn biểu diễn giá trị Tỷ Lệ trong báo cáo giải trình bằng Pivot Table
3. Tìm hiểu về kiến thức và kỹ năng báo cáo giải trình trên Excel
Tại sao bạn cần học kỹ năng và kiến thức tổ chức triển khai tài liệu và lập báo cáo giải trình trên Excel

You May Also Like

More From Author

+ There are no comments

Add yours