Giá sàn trái phiếu là gì? Công thức tính Giá sàn trái phiếu

Estimated read time 15 min read
Giá sàn trái phiếu là mức giảm giá trị tối đa mà một đợt phát hành trái phiếu nhất định hoàn toàn có thể trải qua, khi được cho phép hoàn trả phần còn lại của tiền gốc và bất kể khoản lãi nào khác trong tương lai của trái phiếu giữa thời gian hiện tại và thời gian đáo hạn. Công thức tính Giá sàn trái phiếu ?

Trong đầu tư và chứng khoán thì giá trị thấp nhất của một trái phiếu đơn cử được xác lập bới việc thanh toán giao dịch của trái phiếu đó hay là việc bỏ lỡ giá trị triết khấu. Việc này hoàn toàn có thể được định nghĩa là giá trị tối thiểu mà Kế hoạch phải có vào một ngày nhất định, để hoàn toàn có thể bảo toàn vốn cho Giá trị góp vốn đầu tư bắt đầu, nếu những khoản góp vốn đầu tư được giữ cho đến khi hoàn thành xong kỳ hạn khởi đầu của kế hoạch phân chia.

1. Giá sàn trái phiếu là gì? 

Giá sàn trái phiếu đề cập đến giá trị tối thiểu mà một trái phiếu cụ thể, thường là trái phiếu chuyển đổi, nên giao dịch. Mức sàn được tính từ giá trị hiện tại chiết khấu của phiếu giảm giá trái phiếu, cộng với giá trị chuyển đổi của nó.

Giá sàn trái phiếu là mức giảm giá trị tối đa mà một đợt phát hành trái phiếu nhất định hoàn toàn có thể trải qua, khi được cho phép hoàn trả phần còn lại của tiền gốc và bất kể khoản lãi nào khác trong tương lai của trái phiếu giữa thời gian hiện tại và thời gian đáo hạn. Thuật ngữ này cũng được sử dụng để chỉ giá trị sàn hoặc tối thiểu của một hạng mục góp vốn đầu tư như được định nghĩa trong một số ít loại bảo hiểm hạng mục góp vốn đầu tư có tỷ trọng không đổi. Trong trường hợp này, mức được xác lập trong bảo hiểm bảo vệ nhà đầu tư khỏi bị tổn thất vượt quá một điểm nhất định. Vì là sàn trái phiếu tương quan đến phát hành trái phiếu quy đổi nên việc xác lập mức giá trị tối thiểu này giúp tăng sức mê hoặc của loại trái phiếu này so với nhà đầu tư. Bằng cách bảo vệ người mua trái phiếu khỏi tối thiểu một phần giá CP của gia tài cơ bản hoàn toàn có thể đi xuống, những nhà đầu tư hoàn toàn có thể yên tâm kiếm được tối thiểu tỷ suất sinh lợi tối thiểu này trong suốt thời hạn sống sót của trái phiếu. Đồng thời, trái phiếu quy đổi phân phối tiềm năng tăng giá trị nếu gia tài cơ sở tăng giá trị, khi và khi những nhà đầu tư chọn thực thi quyền quy đổi trái phiếu đó. Sự hiện hữu của sàn trái phiếu trong bảo hiểm tỷ suất không đổi cung ứng một mức độ bảo vệ tương tự như cho những nhà đầu tư. Vì mô hình bảo hiểm này thường là một ý tưởng sáng tạo hay khi đa dạng hóa hạng mục kinh tế tài chính, nên nhà đầu tư hoàn toàn có thể sử dụng chính sách này để phòng ngừa năng lực những khoản nắm giữ nhất định giảm giá trị. Mặc dù một hạng mục góp vốn đầu tư phong phú thường chứa những sàn chứng khoán có những mức độ rủi ro đáng tiếc khác nhau, nhưng bất kỳ tài sản nào trong số đó đều hoàn toàn có thể trải qua 1 số ít loại suy thoái và khủng hoảng. Bằng cách triển khai bảo hiểm cho hạng mục góp vốn đầu tư bằng loại tính năng trái phiếu nhúng này, rủi ro đáng tiếc gặp phải nhiều hơn một số tiền tổn thất nhất định tại bất kể thời gian nào được giữ ở mức tối thiểu. Đồng thời, mức độ bao trùm không ngưng trệ tiềm năng tăng trưởng của hạng mục góp vốn đầu tư, mang lại hiệu suất cao cho nhà đầu tư được nhiều và chỉ mất một chút ít. Một sàn trái phiếu cũng hoàn toàn có thể được sử dụng trong đo lường và thống kê bảo hiểm hạng mục góp vốn đầu tư tỷ trọng không đổi ( CPPI ). Khi sử dụng đo lường và thống kê CPPI, một nhà đầu tư đặt giá sàn cho giá trị đô la của hạng mục góp vốn đầu tư của họ và sau đó cấu trúc phân chia gia tài xung quanh quyết định hành động đó.

Lưu ý:

– Khi giá CP cao, giá quy đổi được xác lập bằng giá trị quy đổi. Tuy nhiên, khi giá CP thấp, trái phiếu quy đổi sẽ thanh toán giao dịch như trái phiếu thẳng – cho rằng giá trị trái phiếu thẳng là mức tối thiểu mà trái phiếu quy đổi hoàn toàn có thể thanh toán giao dịch và tùy chọn quy đổi gần như không tương thích khi giá CP thấp. Do đó, giá trị trái phiếu thẳng là giá sàn của trái phiếu quy đổi. – Các nhà đầu tư được bảo vệ khỏi sự đi xuống của giá CP vì giá trị của trái phiếu quy đổi sẽ không giảm xuống dưới giá trị của thành phần trái phiếu truyền thống lịch sử hoặc trái phiếu thẳng. Nói cách khác, sàn trái phiếu là giá trị mà tại đó quyền chọn quy đổi trở nên vô giá trị vì giá CP cơ bản đã giảm xuống dưới đáng kể giá trị quy đổi. – Chênh lệch giữa giá trái phiếu quy đổi và trái phiếu của nó là phần bù rủi ro đáng tiếc. Phần bù rủi ro đáng tiếc hoàn toàn có thể được xem là giá trị mà thị trường đặt vào quyền chọn quy đổi trái phiếu thành CP của CP cơ sở .

2. Công thức tính Giá sàn trái phiếu:

Giá sàn trái phiếu đề cập đến giá trị tối thiểu mà một trái phiếu ( thường là trái phiếu quy đổi ) nên thanh toán giao dịch và được tính bằng giá trị chiết khấu của những phiếu giảm giá cộng với giá trị hoàn trả. Sàn trái phiếu cũng hoàn toàn có thể đề cập đến góc nhìn bảo hiểm hạng mục góp vốn đầu tư tỷ trọng không đổi ( CPPI ) bảo vệ rằng giá trị của một hạng mục góp vốn đầu tư nhất định không giảm xuống dưới mức xác lập trước. Chênh lệch giữa giá trái phiếu quy đổi và trái phiếu của nó là phần bù rủi ro đáng tiếc, là giá trị mà thị trường đặt vào quyền chọn chuyển trái phiếu thành CP của CP cơ sở. Mức sàn trái phiếu là giá trị thấp nhất mà trái phiếu quy đổi hoàn toàn có thể rơi vào, tính theo giá trị hiện tại ( PV ) của những dòng tiền còn lại trong tương lai và khoản trả nợ gốc. Thuật ngữ này cũng hoàn toàn có thể đề cập đến góc nhìn bảo hiểm hạng mục góp vốn đầu tư theo tỷ trọng không đổi ( CPPI ) bảo vệ rằng giá trị của một hạng mục góp vốn đầu tư nhất định không giảm xuống dưới mức xác lập trước. Trái phiếu quy đổi phân phối cho những nhà đầu tư tiềm năng thu lợi từ bất kể sự tăng giá nào của giá CP của công ty phát hành ( nếu chúng được quy đổi ). Lợi ích cộng thêm này cho những nhà đầu tư làm cho trái phiếu quy đổi có giá trị hơn trái phiếu thẳng. Trên thực tiễn, trái phiếu quy đổi là một trái phiếu thẳng cộng với một quyền chọn mua được nhúng. Giá thị trường của trái phiếu quy đổi được tạo thành từ giá trị trái phiếu chuyển thẳng và giá trị quy đổi. ( Giá trị quy đổi là giá trị thị trường của vốn CP cơ bản mà một sàn chứng khoán hoàn toàn có thể quy đổi được. )

Công thức:

Giá giá sàn trái phiếu (Bond Floor) là gì? Công thức tính Giá sàn trái phiếu - Ảnh 2.

Trong đó : – C là lãi suất vay của trái phiếu quy đổi. – P là mệnh giá của trái phiếu quy đổi .
– r là tỉ lệ trên trái phiếu có lãi suất vay cố định và thắt chặt. – n là số năm cho đến khi trưởng thành. Hoặc hoàn toàn có thể tính theo công thức sau :

Giá sàn trái phiếu = PVcoupon + PVmệnh giá  

​ Trong đó PV là giá trị hiện tại của dòng tiền. Giá trị sàn trái phiếu sẽ được tính bằng cách sử dụng ( những ) khoản góp vốn đầu tư được phép từ Bộ phận bảo toàn vốn, có năng lực mang lại doanh thu cao hơn hoặc tối thiểu bằng cống phẩm thiết yếu để bảo toàn vốn cho Người chiếm hữu đơn vị chức năng Ví dụ, giả sử một trái phiếu quy đổi có mệnh giá $ 1,000 có lãi suất vay coupon là 3,5 % ( được trả hàng năm ). Trái phiếu đáo hạn sau 10 năm. Hãy xem xét cũng có một trái phiếu thẳng tương tự, có cùng mệnh giá, xếp hạng tín dụng thanh toán, lịch trả lãi và ngày đáo hạn của trái phiếu quy đổi, nhưng có lãi suất vay coupon là 5 %. Để tìm sàn trái phiếu, người ta phải tính giá trị hiện tại ( PV ) của những khoản giao dịch thanh toán phiếu giảm giá và tiền gốc được chiết khấu theo lãi suất vay trái phiếu thẳng.

Vì vậy, ngay cả khi giá cổ phiếu của công ty giảm, trái phiếu chuyển đổi phải được giao dịch với giá tối thiểu là 884,18 đô la. Giống như giá trị của trái phiếu thông thường, không chuyển đổi, giá sàn của trái phiếu chuyển đổi dao động theo lãi suất thị trường và nhiều yếu tố khác.

Sàn trái phiếu và Bảo hiểm danh mục đầu tư tỷ trọng không đổi (CPPI)

Bảo hiểm Danh mục Đầu tư Tỷ lệ Không đổi ( CPPI ) là một hạng mục góp vốn đầu tư hỗn hợp phân chia gia tài rủi ro đáng tiếc và không rủi ro đáng tiếc, biến hóa tùy thuộc vào điều kiện kèm theo thị trường. Một tính năng trái phiếu nhúng bảo vệ rằng hạng mục góp vốn đầu tư không giảm xuống dưới một mức nhất định, do đó hoạt động giải trí như một sàn trái phiếu. Giá sàn trái phiếu là giá trị dưới giá trị mà giá trị của hạng mục CPPI không khi nào được giảm ( để bảo vệ giao dịch thanh toán toàn bộ những khoản lãi và gốc đến hạn trong tương lai ). Bằng cách thực thi bảo hiểm cho hạng mục góp vốn đầu tư ( trải qua tính năng trái phiếu nhúng này ), rủi ro đáng tiếc gặp phải nhiều hơn một số tiền tổn thất nhất định tại bất kể thời gian nào được giữ ở mức tối thiểu. Đồng thời, sàn không ngưng trệ tiềm năng tăng trưởng của hạng mục góp vốn đầu tư, mang lại hiệu suất cao cho nhà đầu tư được nhiều – và chỉ mất một chút ít.

You May Also Like

More From Author

+ There are no comments

Add yours