Lợi nhuận là gì?

Estimated read time 18 min read

Định nghĩa:

Lợi nhuận là một cách để xác lập năng lực ” kiếm tiền ” của một doanh nghiệp. Nó bằng Tổng doanh thu trừ Tổng chi phí .

Lợi nhuận = Tổng doanh thu – Tổng chi phí.

 Hiểu về lợi nhuận

Ta có thể kiểm tra tình hình tài chính của một doanh nghiệp thông qua việc xem báo cáo thu nhập thường kỳ của nó. Một trong các báo cáo quan trọng nhất là báo cáo kết quả kinh doanh, trong đó có đề cập tới lợi nhuận – Dòng dưới cùng, là sự so sánh giữa doanh thu và chi phí. Nhìn chung, “doanh thu” (số tiền mà công ty thu về) – “chi phí” (các chi phí liên quan đến việc bán sản phẩm/dịch vụ, trả lương cho nhân viên, thuê mặt bằng…) = lợi nhuận. Nhưng hãy lưu ý rằng có nhiều loại lợi nhuận (lợi nhuận gộp, lợi nhuận trước thuế, thu nhập ròng…), và mỗi loại đều phản ánh tình hình chi phí trong tính toán đến một mức nhất định.

Bạn đang đọc: Lợi nhuận là gì?

Ví dụ: Ta tính lợi nhuận của trang trại nuôi ong. Ta lấy tổng doanh thu của trang trại (giá trị của tất cả số mật ong được bán) trừ đi chi phí (trả cho những chú ong cần mẫn và chi phí mặt bằng làm trang trại) để thu được số tiền trang trại thu được hoặc mất đi trong giai đoạn đó. Dưới đây là sơ lược về cách tính các loại lợi nhuận khác nhau trên một báo cáo kết quả kinh doanh (để xem một ví dụ thực tiễn dựa vào báo cáo Q1/2019 của Walmart, hãy đọc ở phần dưới):

Lợi nhuận gộp= Tổng doanh thu- Giá vốn hàng bán

Lợi nhuận trước thuế = Lợi nhuận gộp – Chi phí bán hàng – Lương- Lãi từ khoản nợ

Thu nhập ròng = Lợi nhuận trước thuế – Thuế

Những điều cần nhớ

>> Lợi nhuận cũng giống như mật ong được sản xuất từ tổ ong của một doanh nghiệp vậy …
Đó là số tiền một doanh nghiệp thu được hoặc mất đi, dựa trên sự chênh lệch giữa số tiền thu vào ( thu nhập ), và số tiền chi ( ngân sách ). Có nhiều cách tính lợi nhuận khác nhau ; một số ít cách kĩ càng hơn những cách khác. Tuy nhiên, chúng đều giúp bạn nhìn nhận năng lực ” kiếm tiền ” của một doanh nghiệp .
Mục lục
Định nghĩa :
Hiểu về lợi nhuận .
Những điều cần nhớ .
Một ví dụ thực tiễn .
Vì sao lợi nhuận quan trọng với những nhà đầu tư ? .
Điểm độc lạ giữa lợi nhuận, lợi nhuận gộp, lợi nhuận trước thuế, thu nhập ròng, lợi nhuận ròng là gì ?
Điểm độc lạ giữa lợi nhuận, lệch giá và doanh thu là gì ? .
Điểm độc lạ giữa lợi nhuận và biên lợi nhuận là gì ? .
Điểm độc lạ giữa lợi nhuận ròng và lợi nhuận gộp là gì ? .
Lợi nhuận hoàn toàn có thể âm không ? .
Hạn chế của lợi nhuận .

Một ví dụ thực tiễn

Chúng ta cùng dùng báo cáo giải trình hiệu quả kinh doanh thương mại hàng quý của Walmart vào Q1 / 2019 làm ví dụ để tóm tắt cách tính lợi nhuận gộp, lợi nhuận trước thuế và lợi nhuận ròng .
Ta mở màn từ ” dòng đầu ” của báo cáo giải trình hiệu quả kinh doanh thương mại – thu nhập. Đây là số liệu tổng quát nhất cho biết số tiền doanh nghiệp đang thu về. Doanh thu được tạo ra từ việc bán những loại sản phẩm và dịch vụ của doanh nghiệp, cộng với bất kể nhiệm vụ và gia tài nào tạo ra thu nhập .
Bây giờ, tất cả chúng ta sẽ tính lớp lợi nhuận tiên phong, lợi nhuận gộp :
– Lợi nhuận gộp: để tính lợi nhuận gộp, ta lấy doanh thu của Walmart trong quý 1 (123.9 tỉ USD) trừ đi giá vốn hàng bán trong quý 1 (93 tỉ USD), được lợi nhuận gộp là khoảng 30.9 tỉ USD.

– Lợi nhuận trước thuế: để tính lợi nhuận trước thuế của Walmart trong cùng quý, ta trừ tiếp đi chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp (SG&A) (25.9 tỉ USD) và lãi từ khoản nợ (625 triệu USD) cộng các khoản thu dựa trên lãi (837 triệu USD). Lưu ý, chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp thường sẽ được gọi tắt là SG&A, và khoản này cũng bao gồm các chi phí liên quan đến marketing và quảng cáo.
Phương trình rất đầy đủ : 129 tỉ USD ( tổng doanh thu ) – 93 tỉ USD ( giá vốn hàng bán ) – 25.9 tỉ USD ( ngân sách bán hàng và quản trị ) – 625 triệu USD ( lãi những khoản nợ ) + 837 triệu USD ( khoản thu dựa trên lãi ) = khoảng chừng 5.2 tỉ USD lợi nhuận .
– Lợi nhuận ròng: đây là cách tính lợi nhuận đầy đủ nhất – là dòng cuối cùng khi tính lợi nhuận-. Lợi nhuận ròng kết hợp tất cả những điều chúng ta đã bàn luận công thêm các khoản thuế.
Với số liệu Q1 của Walmart : 5.2 tỉ USD ( lợi nhuận trước thuế ) – 1.3 tỉ USD ( thuế ) = 3.9 tỉ USD ( lợi nhuận ròng ) .

Vì sao lợi nhuận quan trọng với các nhà đầu tư?

Lợi nhuận là một cách nhìn nhận khách quan về tình hình của doanh nghiệp. Nó là một số liệu hữu dụng trong việc cho biết doanh nghiệp có đang ” kiếm tiền ” tốt hay không và liệu doanh nghiệp có đang thu nhiều hơn chi hay không .
Lưu ý quan trọng : mặc dầu doanh nghiệp tạo ra lợi nhuận là một tín hiệu tích cực, việc lợi nhuận âm không nhất thiết là một điều tồi tệ .
Trong một số ít trường hợp, doanh nghiệp vẫn hoàn toàn có thể có doanh thu đáng kể, nhưng dùng doanh thu đó vào những ý tưởng sáng tạo hoặc khoản chi mà doanh nghiệp tin sẽ là động lực tăng trưởng trong tương lai .

Điểm khác biệt giữa lợi nhuận, lợi nhuận gộp, lợi nhuận trước thuế, thu nhập ròng, lợi nhuận ròng là gì?

Có nhiều cách để tính lợi nhuận, tùy thuộc vào những nguồn thu nhập và ngân sách mà người tính muốn xem xét. Lợi nhuận gộp, lợi nhuận trước thuế, và lợi nhuận ròng ( hay còn gọi là thu nhập ròng ) là những ví dụ về những cách tính lợi nhuận khác nhau. Cụ thể :
Lợi nhuận gộp: là lợi nhuận doanh nghiệp thu về sau khi trừ chi phí của việc sản xuất và bán sản phẩm (còn gọi là giá vốn hàng bán – COGS) từ doanh thu, trước khi chi đi một loạt các chi phí khác

Lợi nhuận trước thuế: cách tính này bao hàm nhiều chi phí hơn so với lợi nhuận gộp, ví dụ như lương cho nhân công, lãi từ khoản nợ, và các nghĩa vụ tài chính khác.

Thu nhập ròng/Lợi nhuận ròng: là các tên gọi khác nhau cho cùng một khái niệm. Đây là cách tính lợi nhuận đầy đủ nhất. Nó bao hàm tất cả các chi phí được đưa vào tính toán trong lợi nhuận gộp và lợi nhuận trước thuế (là giá vốn hàng bán, chi phí bán hàng, chi phí quản lý, lãi vay và các nghĩa vụ tài chính) thêm vào đó là thuế. Thu nhập ròng cũng phản ảnh bất kì các khoản khấu trừ mà doanh nghiệp có thể được hưởng vào tính toán.

Điểm khác biệt giữa lợi nhuận, doanh thu và doanh số là gì?

Lợi nhuận là hiệu số giữa tổng số tiền doanh nghiệp tạo ra ( lệch giá ) và ngân sách, còn lệch giá và doanh thu là hai cách khác nhau để tính số tiền doanh nghiệp tạo ra mà không trừ đi ngân sách. Doanh thu là cách tính khá đầy đủ nhất về số tiền doanh nghiệp tạo ra. Nó gồm có doanh thu ( tổng số tiền được tạo ra từ việc bán loại sản phẩm / dịch vụ của doanh nghiệp ) và những khoản thu nhập khác. Một số ví dụ về những khoản thu nhập không phải doanh thu là thu nhập từ , hay những nguồn thu nhập không đến trực tiếp từ việc bán loại sản phẩm của doanh nghiệp .

Điểm khác biệt giữa lợi nhuận và biên lợi nhuận là gì?

Lợi nhuận là hiệu số giữa lệch giá và ngân sách của doanh nghiệp, còn biên lợi nhuận là tỉ lệ Phần Trăm bộc lộ phần lợi nhuận công ty giữ sau khi trừ đi ngân sách. Biên lợi nhuận cao nghĩa là doanh nghiệp chỉ mất một khoản tiền khá nhỏ để sản xuất và bán loại sản phẩm và dịch vụ so với khoản thu nhập tạo ra. Biên lợi nhuận thấp nghĩa là ngân sách bán những loại sản phẩm và dịch vụ gần với giá cả những mẫu sản phẩm và dịch vụ đó .
Nói theo cách khác, thì biên lợi nhuận cho thấy công ty kiếm được bao nhiêu tiền trên mỗi đồng của tổng doanh thu Biên lợi nhuận gộp được tính bằng :
Biên lợi nhuận gộp = ( Doanh thu – Giá vốn hàng bán ) / Doanh thu = Lợi nhuận gộp / Doanh thu

Một số ngành, ví dụ như nhà hàng quán ăn, có biên lợi nhuận thấp, nghĩa là một phần nhiều số tiền nhà hàng quán ăn thu về sẽ dùng để chi trả cho những ngân sách duy trì hoạt động giải trí kinh doanh thương mại của nhà hàng quán ăn. Phần mềm thường có biên lợi nhuận cao, vì những ngân sách bán giấy phép hoặc bản quyền ứng dụng khá thấp so với lệch giá tạo ra .
Khái niệm biên cũng hoàn toàn có thể vận dụng với những loại lợi nhuận khác như lợi nhuận gộp và biên lợi nhuận gộp. Lợi nhuận gộp được tính bằng cách lấy tổng doanh thu trừ giá vốn hàng bán. Còn biên lợi nhuận gộp là tỉ lệ Tỷ Lệ cho biết độ hiệu suất cao của doanh nghiệp trong việc tạo ra lệch giá từ mỗi đồng ngân sách. Biên lợi nhuận gộp càng cao, thì doanh nghiệp càng hiệu suất cao trong việc bán những mẫu sản phẩm và / hoặc dịch vụ của mình .

Điểm khác biệt giữa lợi nhuận ròng và lợi nhuận gộp là gì?

Lợi nhuận ròng, còn được gọi là thu nhập ròng hay lãi ròng, là cách giám sát không thiếu hơn lợi nhuận gộp. Nó là cách tính rất đầy đủ nhất, bởi nó tính đến nhiều nguồn thu nhập và ngân sách hơn những cách tính khác. Ngược lại, lợi nhuận gộp là cách tính ít đúng mực hơn – chỉ là hiệu giữa tổng doanh thu và giá vốn hàng bán .
Lợi nhuận gộp ( “ Gross ” profit ) sẽ là không tính đến hàng loạt những ngân sách .
Lợi nhuận ròng ( “ Net ” profit ) là sau khi đã hạch toán toàn bộ những ngân sách .

Lợi nhuận có thể âm không?

Đương nhiên. Một số doanh nghiệp mất tiền, và điều này xảy ra nếu tổng doanh thu không bù đắp được cho những ngân sách duy trì doanh nghiệp. Trong trường hợp này, lợi nhuận âm, tức doanh nghiệp không tạo ra lãi. Tuy nhiên, lợi nhuận âm không nhất thiết đồng nghĩa tương quan với một điều tồi tệ. Một số công ty đang thua lỗ ( lợi nhuận âm ), nhưng đang dùng thu nhập họ đang có để tạo tiền đề cho sự tăng trưởng trong tương lai. Ý tưởng ở đây là, một số ít doanh nghiệp đang tăng trưởng sẽ hi sinh lợi nhuận hiện tại để đổi lại lợi nhuận lớn hơn trong tương lai. Trên trong thực tiễn, để có hồ sơ doanh nghiệp “ đẹp ”, những công ty thường không để mình rơi vào trường hợp lợi nhuận âm, thường họ sẽ cố gắng nỗ lực để đat một mức lợi nhuận thấp. Những lúc khác, lợi nhuận âm hoàn toàn có thể cho thấy doanh nghiệp thực sự đang gặp khó khăn vất vả, và hoàn toàn có thể không bền vững và kiên cố về lâu bền hơn .

Hạn chế của lợi nhuận

Lợi nhuận là một phần quan trọng trong sức khỏe thể chất kinh tế tài chính của một doanh nghiệp, nhưng không phải là toàn cảnh. Nếu bạn muốn ra biển, đừng chỉ xem trời có đang nắng không. Bạn phải xem cả nhiệt độ nước, nhiệt độ không khí nữa. Tương tự, nếu bạn muốn biết tình hình làm ăn của một doanh nghiệp, đừng chỉ chú trọng vào lợi nhuận. Lợi nhuận ( được tìm thấy trong báo cáo giải trình hiệu quả kinh doanh thương mại ) cho ta biết rất ít về những khoản nợ ( được tìm thấy trong bảng cân đối kế toán ). Thêm vào đó, lợi nhuận không nhất thiết đồng nghĩa tương quan với việc doanh nghiệp đang tạo ra tiền – để biết điều đó, bạn phải kiếm tra báo cáo giải trình lưu chuyển tiền tệ .
Nguồn: https://learn.robinhood.com/articles/4S0rJX1MDXwzMDTtZM38Qa/what-is-profit/

42210 viewed

You May Also Like

More From Author

+ There are no comments

Add yours