Hàm, công thức Excel sử dụng trong kế toán tiền lương, nhân sự

Estimated read time 7 min read
Bạn còn đang là sinh viên, hay bạn đã ra trường và đang đi xin việc, hay bạn đang làm nhân viên cấp dưới kế toán tiền lương, khi gặp phải câu hỏi : Khi làm kế toán tiền lương trên excel thường sử dụng công thức nào ?, hẳn nhiều bạn sẽ rất hoảng sợ .
Trong bài viết này, chúng tôi sẽ hướng dẫn cho những bạn cách học excel tại nhà và hoàn toàn có thể nắm được cách sử dụng những hàm thường dùng trong việc làm kế toán tiền lương .
1. Khi làm kế toán tiền lương, bạn phải nắm được danh sách nhân viên của công ty, thông tin về hợp đồng lao động của mỗi người. Vì vậy các hàm truy vấn, tìm kiếm sẽ thường sử dụng để tra cứu thông tin nhân viên có trong bảng danh sách nhân viên.

 • Hàm VLOOKUP(lookup_value,table_array,col_index_num,[range_lookup]): hàm truy vấn, tìm kiếm thông dụng nhất. Tuy nhiên đối tượng tìm kiếm (lookup_value = Mã nhân viên / Tên nhân viên) phải nằm trong cột đầu tiên bên trái vùng bảng tìm kiếm (table_array = Bảng Danh sách nhân viên)
 • Hàm INDEX+MATCH: kết hợp 2 hàm này với nhau để truy vấn, tìm kiếm thông tin. Về tính năng thì 2 hàm này có hiệu quả cao hơn hàm vlookup, không bị giới hạn cấu trúc bảng tìm kiếm như đã nói ở trên, để tìm hiểu cách dùng hàm index+match thế nào mời các bạn tham khảo bài viết sau:

Tìm hiểu ngay: lớp học Excel kế toán 1 thầy 1 trò

2. Việc chấm công, tính lương thực hiện theo tháng, vì vậy những hàm xử lý ngày tháng, thời gian trong excel cũng thường được sử dụng:

 • Hàm DATE(year,month,day): tạo ra 1 giá trị ngày tháng xác định rõ bởi năm, tháng, ngày

Tham khảo bài viết : Ứng dụng của hàm DATE : khi muốn xác lập ngày đầu và ngày cuối của những tháng trong năm .

 • Hàm YEAR(serial_number) : theo dõi số năm của 1 giá trị ngày tháng
 • Hàm MONTH(serial_number): theo dõi số tháng của 1 giá trị ngày tháng
 • Hàm DAY(serial_number): theo dõi số ngày của 1 giá trị ngày tháng
 • Hàm HOUR(serial_number): theo dõi số giờ của 1 giá trị thời gian
 • Hàm MIN(serial_number): theo dõi số phút của 1 giá trị thời gian

Hàm, công thức excel sử dụng trong kế toán tiền lương

3. Để chấm công làm việc của nhân viên trong công ty, thường sử dụng các công thức sau:

 • COUNTIF : Đếm số ký hiệu công trong bảng chấm công (theo 1 điều kiện duy nhất)

Tham khảo bài viết : Hàm, công thức Excel sử dụng trong kế toán tiền lương, nhân sự : COUNTIF

 • COUNTIFS : Đếm số ký hiệu công trong bảng chấm công (theo nhiều điều kiện cùng lúc)
 • SUMIF : Tính tổng số giờ công trong bảng chấm công (theo 1 điều kiện duy nhất)
 • SUMIFS : Tính tổng số giờ công trong bảng chấm công (theo nhiều điều kiện cùng lúc)

4. Để tính lương cho nhân viên, thường sử dụng các công thức sau:

Dù đã có phần mềm, nhưng kỹ năng Excel vẫn cực kỳ quan trọng với kế toán, bạn đã vững Excel chưa? Hãy để tôi giúp bạn, đăng ký khoá học Excel:

 • IF : Cần biện luận logic trong việc tính toán trong 1 số trường hợp (Nếu theo yêu cầu 1 thì kết quả là gì, nếu không thỏa mãn yêu cầu 1 thì kết quả là gì)
 • Hàm AND / OR : Khi cần biện luận nhiều điều kiện kết hợp nhau thì sẽ sử dụng hàm And/Or để ghép nối các điều kiện trong hàm IF
 • Hàm LOOKUP / VLOOKUP : Truy vấn tới các nội dung: Thông tin tính lương, thông tin nhân viên, kết quả chấm công…
 • Hàm SUM / SUMIF / SUMIFS : Tính tổng (có điều kiện hoặc không) các nội dung tiền lương.

Để nắm được những kiến thức và kỹ năng và cách ứng dụng Excel trong việc làm hành chính-nhân sự, mời bạn tham gia khóa học Hành chính nhân sự từ A-Z của Học Excel Online. Khóa học này sẽ hướng dẫn bạn cách sử dụng những kỹ năng và kiến thức tin học văn phòng cơ bản, cách vận dụng word, excel vào từng phần việc đơn cử của Hành chính nhân sự. Ngoài ra khi tham gia khóa học này, bạn còn được khuyến mãi ngay những chương trình, tài liệu mê hoặc, hữu dụng để sử dụng ngay trong việc làm .
Đây là khóa học Online nên không có số lượng giới hạn về thời hạn học, bạn hoàn toàn có thể học lại nhiều lần cho tới khi làm chủ kỹ năng và kiến thức. Hiện nay mạng lưới hệ thống đang có khuyến mại rất mê hoặc khi bạn ĐK khóa học này. Chi tiết xem tại :

You May Also Like

More From Author

+ There are no comments

Add yours