Hướng dẫn cách tính thuế thu nhập cá nhân mới nhất năm 2022

Estimated read time 19 min read

Hướng dẫn cách tính thuế thu nhập cá thể mới nhất năm 2022

Cách tính thuế thu nhập cá thể là yếu tố lôi cuốn sự chăm sóc của nhiều người. Bởi đây là khoản có tương quan trực tiếp với tiền lương, tiền công của người lao động. Tuy nhiên, những phương pháp để tính thuế theo nhìn nhận của nhiều người là khá phức tạp và khó hiểu. Vì vậy, bài viết dưới đây sẽ hướng dẫn tính thuế thu nhập cá thể đơn thuần và dễ vận dụng .

Hướng dẫn cách tính thuế thu nhập cá nhân cho người lao động

Cách tính thuế thu nhập cá nhân đơn giản và dễ hiểu nhất.

1.Thuế thu nhập cá nhân là gì?

Thuế thu nhập cá thể là khoản tiền phải trích nộp từ một phần tiền lương và nguồn thu khác của người tạo ra thu nhập đóng cho cơ quan Thuế để nộp vào ngân sách nhà nước sau khi đã được giảm trừ. Thuế TNCN lúc bấy giờ không vận dụng so với những cá thể có thu nhập thấp dưới mức pháp luật định phải đóng thuế .
Người lao động nộp thuế thu nhập cá thể có người phụ thuộc vào cũng sẽ được giảm trừ thuế theo lao lý .
Như vậy hoàn toàn có thể thấy người có thu nhập càng cao thì mức thuế TNCN phải nộp sẽ càng lớn .

1.1 Đối tương áp dụng tính thuế thu nhập cá nhân từ tiền lương và tiền công

Căn cứ theo điều 2 luật, Thuế thu nhập cá thể sửa đổi năm 2012 pháp luật về đối tượng người dùng nộp thuế gồm 2 nhóm đối tượng người tiêu dùng sau :

(1) Cá nhân cư trú là cá nhân có nơi ở/ nhà thuê thường xuyên tại Việt Nam theo quy định của pháp luật với thời hạn của các hợp đồng thuê nhà từ 183 ngày trở lên trong năm tính thuế hoặc cá nhân có nơi ở thường xuyên, có mặt tại Việt Nam từ 183 ngày trở lên trong 1 năm dương lịch hoặc trong 12 tháng liên tục kể từ ngày đầu tiên có mặt tại Việt Nam. Trong đó, ngày đến và ngày đi sẽ được tính là 1 ngày.
02 trường hợp vận dụng tính thuế TNCN của cá thể cư trú là :

 1. Cá nhân ký hợp đồng lao động từ 03 tháng trở lên ,
 2. Cá nhân ký hợp đồng lao động dưới 03 tháng hoặc không ký hợp đồng lao động .

(2) Cá nhân không cư trú là người không đáp ứng đủ điều kiện của cá nhân cư trú thì được xác định là cá nhân không cư trú thường là người nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

1.2 Căn cứ pháp lý về thuế thu nhập cá nhân

 1. Luật Thuế TNCN năm 2007
 2. Luật sửa đổi, bổ trợ Luật thuế thu nhập cá thể năm 2012
 3. Thông tư 111 / 2013 / TT-BTC
 4. Nghị quyết 954 / 2020 / UBTVQH14

2. Những cách tính thuế thu nhập cá nhân năm 2022

Cách tính thuế thu nhập cá thể so với cá thể cư trú và cá thể không cư trú là khác nhau đơn cử như sau :

Các bước tính thuế thu nhập cá nhân cho người lao động
Công thức tính thuế thu nhập cá thể .

2.2 Cách tính thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân cư trú

Trường hợp 1: cá nhân cư trú ký hợp đồng lao động từ 03 tháng trở lên và có nguồn thu nhập từ tiền lương, tiền công.
Các công thức vận dụng tính thuế thu nhập cá thể
( 1 ) : Thuế thu nhập cá thể cần nộp = Thu nhập tính thuế x Thuế suất .
( 2 ) : Thu nhập tính thuế = Thu nhập phải chịu thuế – những khoản giảm trừ .
( 3 ) : Thu nhập phải chịu thuế = Tổng tiền lương nhận được – Các khoản được miễn thuế .
Bạn vận dụng những công thức tính số ( 1 ), ( 2 ), ( 3 ), để tính mức thuế thu nhập cá thể phải nộp theo những bước như sau :
Bước 1 : Tính tổng thu nhập ( tiền lương ) nhận được .
Bước 2 : Tính những khoản được miễn thuế
Các khoản thu nhập được miễn thuế ( nếu có ) từ tiền lương tiền công gồm :

 • Khoản tiền lương làm thêm giờ, thao tác đêm hôm được trả cao hơn so với tiền lương thao tác trong thời hạn hành chính .
 • Thu nhập của thuyền viên là người Nước Ta thao tác cho hãng tàu Nước Ta vận tải đường bộ quốc tế hoặc hãng tàu của quốc tế .

Bước 3 : Tính thu nhập phải chịu thuế vận dụng công thức số ( 3 )
Bước 4 : Tính những khoản giảm trừ
Các khoản giảm trừ gồm có

 • Giảm trừ gia cảnh so với bản thân người nộp thuế là 132 triệu đồng / năm tương tự 11 triệu / tháng và so với mỗi người nhờ vào là 4,4 triệu đồng / tháng .
 • Giảm trừ những khoản đóng bảo hiểm, góp phần từ thiện, khuyến học, nhân đạo và quỹ hưu trí tự nguyện .

Bước 5 : Tính thu nhập tính thuế theo công thức ( 2 )
Để tính thuế suất bạn vận dụng bảng biểu thuế lũy tiến từng phần ( theo Điều 22, Luật Thuế TNCN 2007 )
Bảng: Biểu thuế luỹ tiến từng phần

Bậc thuế Phần thu nhập tính thuế/năm

(triệu đồng)

Phần thu nhập tính thuế/tháng

(triệu đồng)

Thuế suất (%)
1 Đến 60 Đến 5 5
2 Trên 60 đến 120 Trên 5 đến 10 10
3 Trên 120 đến 216 Trên 10 đến 18 15
4 Trên 216 đến 384 Trên 18 đến 32 20
5 Trên 384 đến 624 Trên 32 đến 52 25
6 Trên 624 đến 960 Trên 52 đến 80 30
7 Trên 960 Trên 80 35

Các bậc tính thuế thu nhập cá thể năm 2022
Như vậy bạn địa thế căn cứ theo phần thu nhập tính thuế / tháng / năm của mình để xác lập mức thuế suất tương ứng
Áp dụng công thức ( 1 ) khi bạn đã biết được thu nhập tính thuế và thuế suất bạn sẽ tính ra được thuế thu nhập cá thể cần nộp .
Như vậy khi đã biết được ” thu nhập tính thuế ” và ” thuế suất ” sẽ có 2 giải pháp tính thuế thu nhập cá thể cần nộp như sau :

 1. Phương pháp lũy tiến bằng cách tính số thuế phải nộp theo từng bậc thuế, sau đó cộng lại theo theo bảng thuế lũy tiến
 2. Phương pháp rút gọn bạn tính thu nhập tính thuế và vận dụng bảng dưới đây để tính ra số thuế TNCN phải nộp :

Bảng: Cách tính số thuế TNCN phải nộp theo phương pháp tối giản

Bậc 

Thu nhập tính thuế 

Thuế suất

Cách tính số thuế TNCN phải nộp

Cách tính 1

Cách tính 2

1 Đến 5 triệu 5 % 0 triệu + 5 % thu nhập tính thuế 5 % thu nhập tính thuế
2 Trên 5 triệu – 10 triệu

10%

0,25 triệu + 10 % thu nhập tính thuế trên 5 triệu 10 % thu nhập tính thuế – 0,25 triệu
3 Trên 10 triệu – 18 triệu 15 % 0,75 triệu + 15 % thu nhập tính thuế trên 10 triệu 15 % thu nhập tính thuế – 0,75 triệu
4 Trên 18 triệu – 32 triệu 20 % 1,95 triệu + 20 % thu nhập tính thuế trên 18 triệu 20 % thu nhập tính thuế – 1,65 triệu
5 Trên 32 triệu – 52 triệu 25 % 4,75 triệu + 25 % thu nhập tính thuế trên 32 triệu 25 % thu nhập tính thuế – 3,25 triệu
6 Trên 52 triệu – 80 triệu 30 % 9,75 triệu + 30 % thu nhập tính thuế trên 52 triệu 30 % thu nhập tính thuế – 5,85 triệu
7 Trên 80 triệu 35 % 18,15 triệu + 35 % TNTT trên 80 triệu 35 % TNTT – 9,85 triệu

Trường hợp 2: Cá nhân cư trú không ký hợp đồng lao động hoặc ký hợp đồng lao động dưới 03 tháng
Căn cứ điểm i khoản 1 Điều 25 Thông tư 111 / 2013 / TT-BTC pháp luật như sau :
” Cá nhân cư trú ký hợp đồng lao động dưới 03 tháng hoặc không ký hợp đồng lao động mà có tổng mức trả thu nhập từ 02 triệu đồng / lần trở lên thì phải khấu trừ thuế theo mức 10 % trên thu nhập ( khấu trừ luôn trước khi trả tiền ) ” .
Lưu ý : Trừ những trường hợp làm cam kết theo Mẫu 08 / CK-TNCN nếu đủ điều kiện kèm theo trên .
Công thức tính thuế TNCN phải nộp vận dụng như sau :
Thuế thu nhập cá nhân phải nộp = 10% x Tổng thu nhập trước khi trả
Xem thêm >> Mức lương bao nhiêu thì đóng thuế thu nhập cá thể

2.2 Cách tính thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân cư trú

Theo pháp luật thì những cá thể không cư trú sẽ không được tính khoản giảm trừ gia cảnh nên chỉ cần có thu nhập chịu thuế > 0 sẽ phải nộp thuế thu nhập với mức thuế suất 20 % / thu nhập chịu thuế ;
Các khoản được giảm trừ gồm : khoản đóng bảo hiểm, quỹ hưu trí tự nguyện, góp phần khuyến học, nhân đạo, làm từ thiện .
Cách tính thuế thu nhập so với cá thể không cư trú
Căn cứ theo Khoản 1 Điều 18 Thông tư 111 / 2013 / TT-BTC lao lý số thuế TNCN phải nộp so với cá thể không cư trú sẽ được tính theo công thức sau :

Thuế thu nhập cá nhân phải nộp = 20% x Thu nhập chịu thuế
Trong đó, thu nhập chịu thuế bằng tổng tiền lương, tiền công và những khoản thu nhập khác mà cá thể nộp thế nhận được trong kỳ tính thuế và được xác lập như thu nhập chịu thuế của cá thể cư trú .

3. Hướng dẫn 02 cách tính thuế thuế thu nhập cá nhân online

Thay vì phải vận dụng những công thức tính như đã đề cập bên trên, lúc bấy giờ những cá thể hoàn toàn có thể tính thuế TNCN trực tuyến trên mạng lưới hệ thống tính thuế thu nhập cá thể như sau :

3.1 Cách tính trên hệ thống tính thuế TNCN online của luatVietNam

Cách tính thuế TNCN online trên hệ thống của Luatvietnam
Cách tính thuế TNCN trực tuyến trên mạng lưới hệ thống của Luatvietnam
Bước 1 : Truy cập vào mạng lưới hệ thống tính thế TNCN của LuatVietNam – https://luatvietnam.vn/tinh-thue-thu-nhap-ca-nhan.html ( 1 )
Bước 2 : Nhập tổng thu nhập ( bắt buộc ). Ví dụ Tổng thu nhập của bạn là 20 triệu / tháng ( 2 )
Bước 3 : Nhập số người phụ thuộc vào. Ví dụ là 2 ( 3 )
Bước 4 : Nhận tác dụng về Thuế TNCN phải nộp của cá thể. Như vậy thuế thu nhập bạn phải nộp trong tháng đó là 10.000 VNĐ ( 4 )
Lưu ý : ( * ) Tổng thu nhập : gồm lương tháng ( đã trừ bảo hiểm bắt buộc ) và thưởng .

 • Áp dụng so với tổng thu nhập từ tiền lương, tiền công
 • Áp dụng so với người nhận lương net ( lương nhận được đã trừ bảo hiểm 10.5 % )

Diễn giải cách tính thuế TNCN trên như sau

 • Giảm trừ bản thân = 11.000.000
 • Giảm trừ người phụ thuộc vào = 2 x 4.400.000 = 8.800.000
 • Thu nhập chịu thuế = 20.000.000 – 11.000.000 – 8.800.000 = 200.000

+ Bậc 1 : Thu nhập tính thuế đến 05 triệu đồng, thuế suất 5 % : 200.000 × 5 % = 10.000
+ Thuế thu nhập cá thể = 10.000

3.2 Cách tính qua tiện ích tính thuế thu nhập cá nhân của Thuvienphapluat

Để triển khai tính thuế thu nhập cá thể trực tuyến sử dụng tiện ích tính thuế TNCN của thuvienphapluat, bạn thực thi những bước như hướng dẫn sau :

Tính thuế thu nhập cá nhân online trên trang thuvienphapluat
Tính thuế thu nhập cá thể trực tuyến trên trang thuvienphapluat
Bước 1 : Bạn tru cập tiện ích tính thuế TNCN của Thuvienphapluat – https://thuvienphapluat.vn/tien-ich/tinh-thue-thu-nhap-ca-nhan.html ( 1 )
Bước 2 : Nhập thu nhập tháng, thường tính bằng tiền lương ghi trên hợp đồng. Ví dụ là 20 triệu / tháng ( 2 )
Bước 3 : Nhập lương đóng bảo hiểm, nếu bạn không tự nộp bảo hiểm thì mức đóng này = 0 ( 3 )
Bước 4 : Nhập số người phụ thuộc vào. Ví dụ là 2 ( 4 )
Bước 5 : Nhận kết qua thuế TNCN phải nộp ( 5 )
Lưu ý : Thu nhập tháng thường tính bằng tiền lương ghi trên hợp đồng của tiện ích này là tổng thu nhập chịu thuế lao lý tại Điều 10 và Điều 11 của Luật thuế TNCN, đã tính những khoản giảm trừ sau :

 • Các khoản đóng bảo hiểm, quỹ hưu trí tự nguyện .
 • Các khoản góp phần từ thiện, nhân đạo, khuyến học .

Mức tiền lương tháng thấp nhất để đóng BHXH không được thấp hơn mức tối thiểu vùng tại thời gian đóng so với người lao động làm việc làm hoặc chức vụ giản đơn nhất trong điều kiện kèm theo lao động thông thường .

Diễn giải cách tính thuế TNCN theo phương pháp trên như sau:

 1. Mức đóng : BHXH ( 8 % ), BHYT ( 1.5 % ), BHTN ( 1 % )
 2. Bảo hiểm bắt buộc = 0 x 8 % + 0 x 1.5 % + 0 x 1 % = 0 đ
 3. Giảm trừ bản thân = 11,000,000
 4. Giảm trừ người phụ thuộc vào = 2 x 4,400,000 = 8,800,000
 5. Thu nhập tính thuế = 20,000,000 – 0 – 11,000,000 – 8,800,000 = 200,000
 6. Mức thuế vận dụng so với 200,000 là 5 % ( tìm hiểu thêm bảng bên dưới )
 7. Thuế thu nhập cá thể phải nộp = 200,000 x 5 % = 10,000 đ

Như vậy với 2 cách tính thế thu nhập cá thể trực tuyến trên cá thể hoàn toàn có thể thuận tiện tính nhanh được thuế TNCN phải nộp của mình trong 1 số ít trường hợp thiết yếu .

cách tính thuế TNCN và các khoản giảm trừ

Xác định những khoản giảm trừ để tính thu nhập tính thuế .

4. Thu nhập chịu thuế và các khoản giảm trừ thuế

Thu nhập chịu thuế là tổng thu nhập mà cá thể được chi trả, không gồm có những khoản dưới đây :

 1. Tiền ăn trưa, ăn giữa những ca thao tác .
 2. Tiền phụ cấp điện thoại thông minh .
 3. Tiền phụ cấp phục trang .
 4. Tiền công tác phí .
 5. Thu nhập từ phần tiền lương hoặc tiền công mà lao động làm thêm giờ, làm đêm .

Các khoản giảm trừ thuế TNCN gồm có :

 1. Giảm trừ gia cảnh : Giảm trừ so với bản thân 11 triệu và giảm trừ người nhờ vào là 4,4 triệu / tháng .
 2. Các khoản BHXH bắt buộc ( BHXH, BHYT, BHTN ) và bảo hiểm trong 1 số ít nghành nghề nghiệp đặc biệt quan trọng .
 3. Các khoản cá thể góp phần cho từ thiện, khuyến học hoặc nhân đạo : Mức giảm trừ tối đa không vượt quá thu nhập tính thuế và phải có tài liệu chứng tỏ .

Trong đó, điều kiện để tính giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc là:

 • Người nộp thuế sẽ được tính giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc vào nếu đã ĐK và được cấp mã số thuế .
 • Người nộp thuế cần có hồ sơ chứng tỏ người phụ thuộc vào .

Như vậy trong bài viết trên đây Bảo hiểm xã hội điện tử eBH gửi tới bạn đọc những thông tin, quy định mới nhất về  thuế thu nhập các nhân và cách tính thuế thu nhập cá nhân online và áp dụng công thức được cập nhật mới nhất năm 2022. eBH sẽ tiếp tục cập nhật thêm các thông tin cần thiết về chủ đề này trong thời gian tới. Mong rằng với những chia sẻ trong bài viết trên có thể mang lại cho bạn đọc những kiến thức hữu ích nhất.

You May Also Like

More From Author

+ There are no comments

Add yours