Giải bài tập Công nghệ 8: Truyền chuyển động

Estimated read time 11 min read

2017 – 09-20 T06 : 49 : 48-04 : 00

Giải bài tập Công nghệ 8 : Truyền hoạt động/ themes / cafe / images / no_image. gif

https://vietsofa.vn/uploads/bai-kiem-tra-logo.png

I. Tại sao cần truyền chuyển động

Máy hay thiết bị gồm nhiều bộ phận hợp thành, mỗi bộ phận được dặt ở những vị trí khác nhau .
Em hãy quan sát cơ cấu tổ chức truyền hoạt động của chiếc xe đạp điện trong hình 29.1 và vấn đáp câu hỏi sau :

Câu hỏi: Tại sao cần truyền chuyển động quay từ trục giữa tới trục sau?

Trả lời: Ta cần truyền chuyển động quay từ trục giữa tới trục sau vì các bộ phận của trục giữa và các bộ phận của trục sau ở xa nhau. Muốn xe đi được cần truyền chuyển động ban đầu, dùng chân đạp nhẹ xuống đất để xe chuyển động sau đó đạp vào bàn đạp. Nếu chỉ ngồi lên xe rồi đạp vào bàn đạp cho xe chuyển động thì lực kéo ban đầu của xích rất lớn và xích chóng hỏng.

Câu hỏi: Tại sao số răng của dĩa lại nhiều hơn số răng của líp?

Trả lời: Số răng của đĩa nhiều hơn số răng của líp thì số vòng quay của líp nhiều hơn số vòng quay của đĩa, giúp cho bánh sau quay nhanh, xe sẽ chuyển động nhanh hơn.

II. Bộ truyền chuyển động

Bộ truyền hoạt động được trang bị Giao hàng cho việc điều tra và nghiên cứu kiến thức và kỹ năng mới và thực hành thực tế của HS. Để dạy-học bài 29 cần chuẩn bị sẵn sàng 1 số ít TBDH sau ( Bộ GD và ĐT phân phối theo cơ số 7, GV : 1, HS : 6, lớp chia thành 6 nhóm ) .

A. Chuẩn bị: (cho 1 nhóm)

Số TT

Tên TBDH

Số lượng

Ghi chú

1
2

3
4
5
6
7

Bộ truyền động ma sát
Bộ truyền động đai :
a. Bộ truyền động đai tròn .
b. Bộ truyền động đai dẹt .

Bộ truyền động bánh răng
Bộ truyền động xích
Tấm nền
Tay quay
Sapô vít

1
1

1
1
1
1
4

Bánh dẫn 1, bánh bị dẫn 2

Bánh dẫn 1, bánh bị dẫn 2
Bánh dẫn 1, bánh bị dẫn 2

Bánh dẫn 1, bánh bị dẫn 2
Đĩa dẫn 1, đĩa bị dẫn 2

B. Trình tự tiến hành

1. Tổ chức:

– Chia lớp thành 6 nhóm .
– Phân TBDH về những nhóm .

2. Tiến hành nghiên cứu

– GV : Hướng dẫn HS tên gọi những cụ thể, lần lượt hướng dẫn cách lắp tùng bộ truyền hoạt động .
– HS : Tiến hành điều tra và nghiên cứu theo sự hướng dẫn của GV, chỉ cần biết nguyên lí chung, chưa cần xác lập những số liệu đơn cử. Để dễ quan sát và nắm được nguyên lí thao tác của những bộ truyền hoạt động, ta hoàn toàn có thể tạm quy ước như sau :
Bánh dần 1, dĩa dẫn 1 : Đường kính có size lớn .
Bánh bị dẫn 2, dĩa bị dẫn 2 : Đường kính có size nhỏ .
a. Truyền động ma sát – truyền động đai .
* Truyền động ma sát :
– Lắp bánh dẫn 1 và bánh bị dẫn 2 vào tấm nền ( hình 2.10 ) .
– Lắp tay quay vào sau bánh dẫn 1 .

– Quan sát cấu tạo và cơ cấu truyền chuyển động (quan sát tốc độ của bánh 1 và bánh 2).

* Truyền động đai .
– Truyền động đai dẹt
+ Lắp bánh dẫn 1 và bánh bị dẫn 2 vào tấm nền ( hình 2.11 ) .
+ Lắp dai dẹt vào 2 bánh .

+ Lắp tay quay vào sau bánh dẫn 1. 
h01

Quan sát cấu trúc và cơ cấu tổ chức truyền hoạt động .
– Truyền động đai tròn .
+ Lắp bánh dẫn 1 và bánh bị dẫn 2 vào tấm nền .
+ Lắp đai tròn vào 2 bánh :
+ 2 nhánh đai không chéo nhau ( hình 2.12 ) .
+ 2 nhánh đai mắc chéo nhau ( hình 2.13 ) .
+ Lắp tay quay vào sau bánh dẫn 1 ( hình 2.13 ) .
– Nguyên lí thao tác :

+ Bánh dẫn 1

D1: Đường kính
nd(n1): Tốc độ quay (vòng/phút)  
Tỉ số truyền: hhh                      

+ Bánh bị dẫn 2

D2: Đường kính
Nbd(n2): Tốc độ quay (vòng/phút) 

Câu hỏi: Từ hệ thức trên em có nhận xét gì về mối quan hệ giữa đường kính bánh đai và số vòng quay của chúng?

Trả lời: Từ hệ thức trên em thấy bánh đai nào có kích thước nhỏ hơn sẽ quay nhanh hơn.
h02

b. Truyền động ăn khớp .
* Truyền động bánh răng .
– Lắp bánh dẫn 1, bánh bị dẫn 2, bánh bị dẫn 3 lên tấm nền ( hình 2.14 )
– Lắp tay quay vào bánh dẫn 1 .
– Quan sát cấu trúc và cơ cấu tổ chức truyền hoạt động của bánh răng .

Bánh dẫn 1 Bánh bị dẫn 2
Z1 : Số răng
n1 : Tốc độ quay ( vòng / phút )
Z2 : Số răng
n2 : Tốc độ quay ( vòng / phút )

– Tỉ số truyền:  kk

* Truyền động xích .
– Lắp theo hình bên ( hình 2.15 ) .
– Quan sát cấu trúc và cơ cấu tổ chức truyền hoạt động .

– Tỉ số truyền: â
h03

Câu hỏi: Tại sao máy và thiết bị cần truyền chuyển động?

Trả lời: – Các bộ phận của máy thường đặt xa nhau.

– Tốc độ quay những bộ phận của máy thường khác nhau .
– Cần truyền hoạt động từ một động cơ đến nhiều bộ phận khác nhau của máy .

Câu hỏi: Thông số nào đặc trưng cho các bộ truyền chuyến động quay? Lập công thức tính tỉ số truyền của các bộ truyền động.

Trả lời: – Thông số đặc trưng cho các bộ truyền chuyển động quay là tỉ số truyền i.

– Công thức tính tỉ số truyền của các bộ truyền chuyển động:
bbb

Câu hỏi: Cho biết ưu nhược điểm và phạm vi ứng dụng của các bộ truyền chuyển động?

Trả lời: Ưu nhược điểm và phạm vi ứng dụng của các bộ truyền chuyển động:

Bộ truyền động đai Truyền động ăn khớp
– Kết cấu đơn thuần, dễ sản xuất, giá tiền rẻ .
– Vận hành êm, không ồn .
– Có thể truyền chuyền động giữa những trục cách xa nhau .
– Kích thước không gọn .
– Do có trượt đai nên không bảo vệ được độ đúng mực về tỉ số truyền. – Chế tạo tương đối phức tạp, yên cầu độ đúng mực cao .
– Có nhiều tiếng ồn khi có tốc độ lớn .
– Truyền hoạt động giữa những trục xa nhau .
– Chỉ cần một xích hoàn toàn có thể truyền hoạt động từ trục dẫn tới nhiều trục bị dẫn khác nhau .

Bộ truyền động đai

Truyền động ăn khớp

– Kết cấu đơn thuần, dễ sản xuất, giá tiền rẻ .
– Vận hành êm, không ồn
– Có thể hoạt động giữa những trục cách xa nhau .
– Kích thước không gọn
– Do có trượt đai nên không bảo vệ được độ đúng chuẩn về tỉ số truyền .
– Ứng dụng vào máy khâu, máy khoan, máy tiện, xe hơi, máy kéo, …
– Chế tạo tương đối phức tạp, yên cầu độ đúng mực cao .
– Có nhiều tiếng ồn khi có tốc độ lớn
– Truyền hoạt động giữa những trục xa nhau .
– Chỉ cần một xích hoàn toàn có thể truyền hoạt động từ trục dẫn tới nhiều trục bị dẫn khác nhau .
– Kích thước nhỏ gọn .
– Tỉ số truyền đúng chuẩn .
– Ứng dụng vào đồng hồ đeo tay, tuốc năng quạt, hộp số xe máy, máy nông nghiệp, máy công cụ, …

Câu hỏi: Đĩa xích của xe đạp có 50 răng, đĩa líp có 20 răng. Tính tỉ số truyền i và cho biết chi tiết nào quay nhanh hơn?

Trả lời: Tỉ số truyền: ccc

Trục của đĩa líp sẽ quay nhanh hơn trục của đĩa xích 2,5 lần.

Câu hỏi: Với bộ truyền chuyển động em đang sử dụng, biết bánh dẫn có số răng 38. bánh bị dẫn có số răng 19. Tính tí số truyền i và cho biết chi tiết nào quay nhanh hơn?

Trả lời: Tỉ số truyền: ti so truyen

Bánh bị dẫn quay nhanh hơn bánh dẫn 2 lần .

You May Also Like

More From Author

+ There are no comments

Add yours