Công thức tính công của một lực là gì? Bài tập tính công của lực?

Estimated read time 5 min read
Công của một lực là gì ? Công thức tính công của một lực là gì ? Bài tập tính công của một lực như thế nào ? Hãy cùng Top Nổi Bật tìm hiểu và khám phá sâu xa về những yếu tố này qua bài viết bên dưới nhé .
Xem thêm:

Khái niệm về công của một lực

  • Công của một lực được hiểu là một đại lượng vô hướng, có thể mô tả là tích của một lực với quãng đường dịch chuyển mà nó gây ra. Chỉ có thành phần của một lực theo phương chuyển động ở điểm đó thì mới có thể gây ra công.
  • Đơn vị của công của một lực là Jun (J)
  • A = 1N.1m = 1N.m = 1J
  • Jun là công do lực có độ lớn là 1N thực hiện khi điểm đặt của lực chuyển dời 1m theo hướng của lực.

Công thức tính công của một lực là 2

Công thức tính công của một lực là gì ?

Khi lực vecto F không đổi tính năng lên một vật và điểm đặt của lực đó chuyển dời một đoạn là s theo hướng hợp với hướng của lực góc α thì công được thực thi bởi lực đó và được tính theo công thức tính công của một lực là :

A = F.s.cosα

Công thức tính công của một lực là 3Chú ý : Tùy theo từng giá trị của cosα thì ta có những trường hợp như sau :

  • α nhọn thì cosα > 0 => A > 0 (khi đó A là công phát động)
  • α = 900 thì cosα = 0 => A = 0 (khi điểm đặt của lực chuyển dời theo phương vuông góc với lực thì lực sẽ sinh công A = 0)
  • α tù thì cosα < 0 => A < 0 (khi đó A chính là công cản hay gọi là công âm)

Bài tập tính công của một lực có giải thuật dễ hiểu

Bài tập 1: Một người kéo một vật nặng 30kg trượt trên sàn nhà bằng một dây hợp với phương nằm ngang một góc 700, lực tác dụng lên dây là 400N. Tính công của lực đó khi vật nặng đó trượt được 20m?

Lời giải

Công của lực F kéo vật nặng đi được 20m là:

A = F.s.cos α = 400.20. cos700 = 2736 ( J )
Bài tập 2: Kéo một chiếc xe bằng một sợi dây cáp với một lực là 170N. Góc giữa dây cáp và mặt phẳng ngang là 400. Công của lực tác dụng lên xe để xe đó chạy được 300m có giá trị bao nhiêu?

Lời giải

Công của lực công dụng lên xe để xe chạy được 300 m có giá trị là :
A = F.s.cos α = 170.200. cos400 = 26045 ( J )
Như vậy kỹ năng và kiến thức về công của một lực không hề khó đúng không nào. Khi học những bạn nhớ đọc hiểu khái niệm, nhớ công thức và chịu khó giải nhiều bài tập tương quan để nhớ công thức lâu hơn và thuận tiện vận dụng vào nhiều bài tập từ cơ bản đến nâng cao nhé .

You May Also Like

More From Author

+ There are no comments

Add yours