[SGK Scan] ✅ Giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình – Sách Giáo Khoa – Học Online Cùng https://vietsofa.vn

Estimated read time 5 min read

Giải bài toán bằng cách lập hệ phương trìnhGiải bài toán bằng cách lập hệ phương trìnhGiải bài toán bằng cách lập hệ phương trình

Giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình –

Hãy nhắc lại các bước giải bài toán bằng cách lập phương trình. Để giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình, tất cả chúng ta cũng làm tựa như. Ví dụ 1. Tìm số tự nhiên có hai chữ số, biết rằng hai lần chữ số hàng đơn vị chức năng lớn hơn chữ số hàng chục 1 đơn vị chức năng, và nếu viết hai chữ số ấy theo thứ tự ngược lại thì được một số ít mới ( có hai chữ số ) bé hơn số cũ 27 đơn vị chức năng. Cách giải Trong bài toán trên, ta thấy có hai đại lượng chưa biết là chữ số hàng chục và chữ số hàng đơn vị chức năng của số cần tìm. Theo giả thiết, khi viết hai chữ số ấy theo thứ tự ngược lại, ta vẫn được một số ít có hai chữ số. Điều đó chứng tỏ rằng cả hai chữ số ấy đều phải khác 0. Vậy ta hoàn toàn có thể giải bài toán đã cho như sau : Gọi chữ số hàng chục của số cần tìm là X, chữ số hàng đơn vị chức năng là y. Điều kiện của ẩn là : x và y là những số nguyên, 0 < x < 9 và 0 < y < 9. Khi đó, số cần tìm là 10 x + y. Khi viết hai chữ số theo thứ tự ngược lại, ta được số 10 y + x. Theo điều kiện kèm theo đầu, ta có : 2 y - x = 1 hay – x + 2 y = 1. Theo điều kiện kèm theo sau, ta có : ( 10 x + y ) - ( 10 y + x ) = 27 x > 9X – 9 y = 27 hay x – y = 3. Từ đó, ta có hệ phương trìnhGiải hệ phương trình ( I ) và vấn đáp bài toán đã cho. Ví dụ 2. Một chiếc xe tải đi từ TP.Hồ Chí Minh đến TP. Cần Thơ, quãng đường dài 189 km. Sau khi xe tải xuất phát 1 giờ, một chiếc xe khách mở màn đi từ TP. Cần Thơ về TP. Hồ Chí Minh và gặp xe tải sau khi đã đi được 1 giờ 48 phút. Tính tốc độ của mỗi xe, biết rằng mỗi giờ xe khách đi nhanh hơn xe tải 13 km. Cách giảiTừ giả thiết của bài toán, ta thấy khi hai xe gặp nhau thì : – Thời gian xe khách đã đi là 1 giờ 48 phút, tức là giờ. – Thời gian xe tải đã đi là 1 giờ + 9. giờ = 14 giờ ( vì xe tải khởi hành5 s trước xe khách 1 giờ ). Gọi tốc độ của xe tải là X ( km / h ) và tốc độ của xe khách là y ( km / h ). Điều kiện của ẩn là x và y là những số dương. Ta liên tục giải bài toán này bằng cách triển khai các hoạt động giải trí sau : Lập phương trình biểu lộ giả thiết : Mỗi giờ, xe khách đi nhanh hơn xe taii 13 km. Viết các biểu thức chứa ẩn biểu lộ quãng đường mỗi xe đi được, tính đến khi hai xe gặp nhau. Từ đó suy ra phương trình bộc lộ giả thiết quãng đường từ TP. Hồ Chí Minh đến TP. Cần Thơ dài 189 km. Giải hệ hai phương trình thu được trong s ) rồi vấn đáp bài toán. Tìm hai số tự nhiên, biết rằng tổng của chúng bằng 1006 và nếu lấy số lớn chia cho số nhỏ thì được thương là 2 và số dư là 124. Giải bài toán cổ sau : Quýt, cam mười bảy quả tươi Đem chia cho một trăm người cùng vui. Chia ba mỗi quả quýt rồi Còn cam mỗi quả chia mười vừa xinh. Trăm người, trăm miếng ngọt lành. Quýt, cam mỗi loại tính rành là bao ?

You May Also Like

More From Author

+ There are no comments

Add yours