Chuyển đề giải bài toán bằng cách lập phương trình lớp 8

Estimated read time 12 min read

  Tài liệu tóm tắt hàng loạt kỹ năng và kiến thức kim chỉ nan kèm theo 142 bài tập vận dụng có đáp án kèm theo. Thông qua chuyên đề giải bài Toán bằng cách lập phương trình, hệ phương trình các bạn có thêm nhiều gợi ý tìm hiểu thêm, trau dồi vốn kỹ năng và kiến thức củng cố kỹ năng và kiến thức giải Toán.

  Ngoài ra các em học viên lớp 8 tìm hiểu thêm thêm một số ít tài liệu như: Chuyên đề rút gọn biểu thức và các bài toán tương quan, Công thức nghiệm của phương trình bậc hai, Tổng hợp kiến thức và kỹ năng Toán 9 .Chuyên đề giải bài Toán bằng cách lập phương trình, hệ phương trình lớp 8 có 8 dạng toán cơ bản :

  • Dạng toán chuyển động.
  • Dạng toán liên quan tới các kiến thức hình học.
  • Dạng toán công việc làm chung, làm riêng.
  • Dạng toán chảy chung, chảy riêng của vòi nước.
  • Dạng toán tìm số.
  • Dạng toán sử dụng các các kiến thức về %.
  • Dạng toán sử dụng các kiến thức vật lý, hóa học.

  Giải bài Toán bằng cách lập phương trình, hệ phương trình lớp 8

  giai-toan-lop-8
  giai-toan-lop-8

  I. Phương pháp giải chung.

  Bước 1. Lập PT hoặc h PT:

  • Chọn ẩn, đơn vi cho ẩn, điều kiện kèm theo thích hở cho ẩn .- Biểu đạt các đại lượng khác theo ẩn ( chú ý quan tâm thống nhất đơn vi ) .- Dựa vào các dữ kiện, điều kiện kèm theo của bài toán để lập phương trình hoặc hệ phương trình .

  Bước 2 Giải PT hoặc hệ phương trình

  Bước 3. Nhận đinh so sánh kết quả bài toán tìm kết quả thích hợp, trả lời (bằng câu viết) nêu rõ đơn vi của đáp số.

  II. Các dạng toán cơ bản.

  1. Dạng toán hoạt động ;2. Dạng toán tương quan tới các kỹ năng và kiến thức hình học ;3. Dạng toán công việc làm chung, làm riêng ;4. Dạng toán chảy chung, chảy riêng của vòi nước ;5. Dạng toán tìm số ;6. Dạng toán sử dụng các kỹ năng và kiến thức về \ % ;7. Dạng toán sử dụng các kiến thức và kỹ năng vật lý, hóa hoc .

  III. Các Công thức cần lưu ý khi gbt bc lpt hpt.

  ( S – quãng đường ; V – tốc độ ; T – thời hạn ) ;

  2. Chuyển động của tàu, thuyền khi có sự tác động của dòng nước;

  IV. Bài tập áp dụng

  Bài toán 1. Dạng toán chuyển động

  Một Ô tô đi từ A đến B cùng một lúc, Ô tô thứ hai đi từ B về A với tốc độ bằng

  Đáp án

  Gọi thời hạn xe hơi đi từ A đến B làTa có tốc độ Ô tô đi từ A đến B là :Vận tốc Ô tô đi từ B về A là :Sau 5 giờ Ô tô đi từ A đến B đi được quãng đường là ; 5 .Sau 5 giờ xe hơi đi từ B đến A đi được quãng đường là ;Vì sau 5 giờ chúng gặp nhau do đó ta có phương trình :Giải phương trình ta được :

  Bài toán 2: 

  Hai xe hơi cùng khởi hành một lúc từ hai tỉnh A và B cách nhau 160 km, đi ngược chiều nhau và gặp nhau sau 2 giờ. Tìm tốc độ của mỗi xe hơi biết rằng nếu xe hơi đi từ A tăng tốc độ thêm 10 km / h sẽ bằng hai lần tốc độ ôtô đi từ B .

  Bài toán 3: Một người đi xe đạp từ A đến B với vận tốc 9km/h. Khi đi từ B về A người ấy đi đường khác dài hơn 6 km, với vận tốc 12km/h nên thời gian ít hơn thời gian khi đI là 20 phút. Tính quãng đường AB?

  Bài toán 4: Hai ca nô cùng khởi hành từ hai bến A, B cách nhau 85 km, đi ngược chiều nhau và gặp nhau sau 1 giờ 40 phút.Tính vận tốc riêng của mỗi ca nô biết rằng vận tốc của ca nô xuôi dòng lớn hơn vận tốc của ca nô ngược dòng là 9 km/h (có cả vận tốc dòng nước) và vận tốc dòng nước là 3 km/h.

  Dạng 2: Toán thêm bớt một lượng

  Bài 5. Hai lớp 9A và 9B có tổng cộng 70 học sinh. nếu chuyển 5 học sinh từ lớp 9A sang lớp 9B thì số học sinh ở hai lớp bằng nhau. Tính số học sinh mỗi lớp.

  Bài 6: Hai thùng đựng dầu: Thùng thứ nhất có 120 lít, thùng thứ hai có 90 lít. Sau khi lấy ra ở thùng thứ nhát một lượng dầu gấp ba lượng dầu lấy ra ở thùng thứ hai, thì lượng dầu còn lại trong thùng thứ hai gấp đôi lượng dầu còn lại trong thùng thứ nhất. Hỏi đã lấy ra bao nhiêu lít dầu ở mỗi thùng?

  Dạng 3: Toán phần trăm

  Bài 7. Hai trường A, B có 250 học sinh lớp 9 dự thi vào lớp 10, kết quả có 210 học sinh đã trúng tuyển. Tính riêng tỉ lệ đỗ thì trường A đạt 80%, trường B đạt 90%. Hỏi mỗi trường có bao nhiêu học sinh lớp 9 dự thi vào lớp 10.

  Dạng 4: Toán làm chung làm riêng

  Bài 8. Hai vòi nước cùng chảy vào một bể không có nước sau 2 giờ 55 phút thì đầy bể. Nếu chảy riêng thì vòi thứ nhất cần ít thời gian hơn vòi thứ hai là 2 giờ. Tính thời gian để mỗi vòi chảy riêng thì đầy bể.

  Bài 9. Hai tổ cùng làm chung một công việc hoàn thành sau 15 giờ. Nếu tổ một làm trong 5 giờ, tổ hai làm trong 3 giờ thì được 30% công việc. Hỏi nếu làm riêng thì mỗi tổ hoàn thành trong bao lâu.

  …………………..

  Mời các bạn tải File tài liệu để xem thêm nội dung chi tiết tài liệu

  Chuyên đề các phương pháp giải bài toán bằng cách lập phương trình 9 RẤT HAY

  Chuyên đề giải bài toán bằng cách lập phương trình chương trình toán lớp 9, Chuyên đề các chiêu thức giải bài toán bằng cách lập phương trình 9 RẤT HAY gồm có các chủ đề : Toán về quan hệ các số, Toán hoạt động, Toán làm chung việc làm, Toán có nội dung hình học, Toán dân số, lãi suất vay, tăng trưởng, Các dạng toán khác. Ứng với mỗi chủ đề là các giải pháp giải toán và kiến thức và kỹ năng tương quan, xen kẻ các ví dụ có giải thuật cụ thể và bài tập rèn luyện. Chuyên đề được viết dưới dạng word gồm 20 trang. Các bạn xem và tải về ở dưới .

  CHUYÊN ĐỀ:

  GIẢI BÀI TOÁN BẰNG CÁCH LẬP PHƯƠNG TRÌNH .​

  A) TÓM TẮT LÝ THUYẾT
  Bước 1 :Lập phương trình hoặc hệ phương trình: a) Chọn ẩn và đặt điều kiện cho ẩn. b) Biểu diễn các đại lượng chưa biết thông qua ẩn và các địa lượng đã biết. c) Lập phương trình biểu thị mối quan hệ giữa các đại lượng.

  Bước 2: Giải phương trình.

  Bước 3: Đối chiếu nghiệm của pt, hệ phương trình (nếu có) với điều kiện của ẩn số để trả lời.

  Chú ý: Tuỳ từng bài tập cụ thể mà ta có thể lập phương trình bậc nhất một ẩn, hệ phương trình hay phương trình bậc hai. Khi đặt diều kiện cho ẩn ta phải dựa vào nội dung bài toán và những kiến thức thực tế….

  B) CÁC DẠNG TOÁN

  Dạng 1: Toán về quan hệ các số.

  Nững kiến thức cần nhớ: + Biểu diễn số có hai chữ số : + Biểu diễn số có ba chữ số : + Tổng hai số x; y là: x + y + Tổng bình phương hai số x, y là: x2 + y2 + Bình phương của tổng hai số x, y là: (x + y)2. + Tổng nghịch đảo hai số x, y là: .

  Ví dụ 1: Một số của một phân số lớn hơn tử số của nó là 3 đơn vị. Nếu tăng cả tử và mẫu của nó thêm 1 đơn vị thì được một phân số mới bằng phân số đã cho. Tìm phân số đó?

  Giải:

  Gọi tử số của phân số đó là x (đk: ) Mẫu số của phân số đó là x + 3. Nếu tăng cả tử và mẫu thêm 1 đơn vị thì Tử số là x + 1 Mẫu số là x + 3 + 1 = x + 4 Được phân số mới bằng ta có phương trình.

  Ví dụ 2: Tìm số tự nhiên có hai chữ số, biết rằng chữ số hàng chục lớn hớn chữ số hàng đơn vị là 2 và nếu viết thêm chữ số bằng chữ số hàng chục vào bên phải thì được một số lớn hơn số ban đầu là 682.

  Giải:

  Gọi x là chữ số hàng chục (x N, 0 < x 9).

  • Gọi y là chữ số hàng đơn vị (y N, x 9)

  You May Also Like

  More From Author

  + There are no comments

  Add yours