Thực trạng và các giải pháp cải cách hành chính ở Việt Nam

Estimated read time 29 min read
Cải cách hành chính là gì ? Thực trạng cải cách hành chính ở Nước Ta ? Giải pháp cải cách hành chính ở Nước Ta ?

Cơ sở để thôi thúc sự tăng trưởng nền kinh tế tài chính, phát huy dân chủ và nâng cao đời sống cho người dân của một nước không hề thiếu được cải cách hành chính. Do đó, ở nước ta cũng luôn coi đây là tiềm năng và trách nhiệm cơ bản nhất, thôi thúc công cuộc hội nhập kinh tế tài chính quốc tế, thiết kế xây dựng và tăng trưởng quốc gia. Cải cách hành chính là gì? Thực trạng và giải pháp cải cách hành chính ở Việt Nam

Luật sư tư vấn pháp luật về cải cách hành chính ở Việt Nam: 1900.6568

1. Cải cách hành chính là gì?

Cải cách hành chính ( CCHC ) là một trong những nội dung hầu hết của khoa học hành chính, không riêng gì có ý nghĩa về mặt lý luận mà còn mang tính thực tiễn cao. Bộ máy hành chính nhà nước là một bộ phận không tách rời khỏi cỗ máy nhà nước nói riêng và mạng lưới hệ thống chính trị của một vương quốc nói chung, nên nó chịu ảnh hưởng tác động can đảm và mạnh mẽ của các yếu tố chính trị, yếu tố kinh tế tài chính – xã hội, cũng như mang tính đặc trưng khác của mỗi vương quốc như truyền thống cuội nguồn văn hóa truyền thống, lịch sử vẻ vang hình thành và tăng trưởng … CCHC ở các nước khác nhau nên cũng mang sắc thái riêng, được thực thi trên những Lever khác nhau, ở nội dung khác nhau. Ở Nước Ta, CCHC được xác lập là một bộ phận quan trọng của công cuộc thay đổi, là trọng tâm của tiến trình cải cách nhà nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đứng trên góc nhìn hành chính học, việc nghiên cứu và điều tra thuật ngữ cải cách hành chính trước hết phải được khởi đầu từ khái niệm “ cải cách ”. Cải cách có nghĩa là “ sửa đổi những bộ phận cũ không hài hòa và hợp lý cho thành mới, phân phối nhu yếu của tình hình khách quan ” ; hay là “ sự sửa đổi cơ bản từng phần, từng mặt của đời sống xã hội theo hướng tân tiến mà không đụng tới nền tảng của chính sách xã hội hiện hành ”. Trên cơ sở khái niệm cải cách, đã có nhiều khái niệm về cải cách hành chính được đưa ra như sau : – “ Cải cách hành chính hoàn toàn có thể hiểu là một quy trình biến hóa cơ bản, vĩnh viễn, liên tục gồm có cơ cấu tổ chức của quyền lực tối cao hành pháp và toàn bộ các hoạt động giải trí có ý thức của cỗ máy nhà nước nhằm mục đích đạt được sự hợp tác giữa các bộ phận và các cá thể vì mục tiêu chung của hội đồng và phối hợp các nguồn lực để tạo ra hiệu lực hiện hành và hiệu suất cao quản trị và chất lượng các mẫu sản phẩm ( dịch vụ hoặc sản phẩm & hàng hóa ) ship hàng nhân dân trải qua các phương pháp tổ chức triển khai và thực thi quyền lực tối cao. Hiểu theo nghĩa này, cải cách hành chính là những biến hóa được phong cách thiết kế có chủ định nhằm mục đích nâng cấp cải tiến một cách cơ bản các khâu trong hoạt động giải trí quản trị của cỗ máy nhà nước từ việc : lập kế hoạch ; định thể chế ; tổ chức triển khai ; công tác làm việc cán bộ ; kinh tế tài chính ; chỉ huy ; phối hợp ; kiểm tra ; thông tin ; và nhìn nhận. Cũng hoàn toàn có thể hiểu cải cách hành chính là một quy trình biến hóa nhằm mục đích nâng cao hiệu lực thực thi hiện hành và hiệu suất cao hành chính, nâng cấp cải tiến tổ chức triển khai, chính sách và chiêu thức hành chính cũ, kiến thiết xây dựng chính sách và phương pháp hành chính mới trong nghành quản trị của cỗ máy hành chính nhà nước ” – Một số tác giả khác lại nhấn mạnh vấn đề việc nâng cao hiệu suất, nâng cấp cải tiến chính sách và phương pháp hành chính cũ, thiết kế xây dựng chính sách và phương pháp hành chính mới. Họ cho rằng : “ cải cách hành chính là quy trình vĩnh viễn và liên tục nhằm mục đích nâng cao hiệu suất hành chính, nâng cấp cải tiến chính sách và phương pháp hành chính cũ, kiến thiết xây dựng chính sách và phương pháp hành chính mới trong khoanh vùng phạm vi quản trị của mạng lưới hệ thống các cơ quan thực thi quyền hành pháp cũng như toàn bộ các hoạt động giải trí có ý thức của cỗ máy nhà nước ” – Khi đi sâu nghiên cứu và điều tra về nội dung cải cách nền hành chính, một số ít tác giả cho rằng : “ cải cách hành chính đề cập đến những đổi khác trong hàng loạt mạng lưới hệ thống hành chính công, nó gồm có hàng loạt việc tổ chức triển khai lại các bộ, xác lập trách nhiệm và tính năng của các đơn vị chức năng hành chính, nâng cấp cải tiến các phương pháp và thủ tục, đào tạo và giảng dạy cán bộ … ; Cải tiến sự phối hợp ở cấp cao hơn của chính phủ nước nhà. Mọi sự nâng cấp cải tiến cơ cấu tổ chức, thủ tục, năng lượng và động cơ của cán bộ với mực đích nâng cao năng lượng quản trị và tổ chức triển khai của các tổ chức triển khai công cũng được xem là cải cách hành chính theo nghĩa này ” – Trong Từ điển hành chính, “ Cải cách hành chính là mạng lưới hệ thống những chủ trương, giải pháp triển khai những sửa đổi, nâng cấp cải tiến mang tính cơ bản và có mạng lưới hệ thống nền hành chính nhà nước ( hay còn gọi là nền hành chính công, nền hành chính vương quốc ) về các mặt : Thể chế, cơ cấu tổ chức tổ chức triển khai, chính sách hoạt động giải trí, chính sách công vụ, quy định công chức, năng lượng, trình độ, phẩm chất ship hàng của đội ngũ công chức thao tác trong cỗ máy đó ” Cải cách hành chính là một sự đổi khác có kế hoạch, theo một tiềm năng nhất định, được xác lập bởi cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Cải cách hành chính không làm đổi khác thực chất của mạng lưới hệ thống hành chính, mà chỉ làm cho mạng lưới hệ thống này trở nên hiệu suất cao hơn, Giao hàng nhân dân được tốt hơn ; các thể chế quản trị nhà nước đồng điệu, khả thi, đi vào đời sống hơn ; chính sách hoạt động giải trí, công dụng, trách nhiệm của cỗ máy, chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức hành chính hiệu suất cao, hiệu lực thực thi hiện hành hơn, cung ứng nhu yếu quản trị kinh tế tài chính – xã hội của một vương quốc. Từ các khái niệm và cách nhìn nhận từ nhiều góc nhìn khác nhau hoàn toàn có thể tổng kết lại như sau : Cải cách hành chính là quy trình cải biến có kế hoạch đơn cử để đạt tiềm năng hoàn thành xong một hay một số ít nội dung của nền hành chính nhà nước ( thể chế, cơ cấu tổ chức tổ chức triển khai, chính sách quản lý và vận hành, chuẩn hóa đội ngũ cán bộ, công chức … ) nhằm mục đích thiết kế xây dựng nền hành chính công cung ứng nhu yếu của một nền hành chính hiệu lực hiện hành, hiệu suất cao và văn minh. Nội dung cải cách hành chính ở Nước Ta gồm có : – Cải cách thể chế hành chính nhà nước. – Cải cách thủ tục hành chính ( TTHC ). – Cải cách tổ chức triển khai cỗ máy hành chính nhà nước. – Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức – Cải cách kinh tế tài chính công

2. Thực trạng cải cách hành chính ở Việt Nam:

Những năm qua, Nhà nước đã chú trọng thay đổi và nâng cao chất lượng đáp ứng dịch vụ hành chính công, coi đó là một khâu quan trọng trong triển khai chương trình cải cách nền hành chính nhà nước theo hướng tân tiến, chuyên nghiệp. Nhiều nơi đã vận dụng các phương tiện kỹ thuật điện tử, tin học hiện đại để nâng cao chất lượng dịch vụ công, như cấp giấy ghi nhận ĐK kinh doanh thương mại, cấp phép góp vốn đầu tư, cấp ĐK xe máy, chứng minh thư nhân dân … ; tổ chức triển khai đấu thầu các dự án Bất Động Sản tiêu tốn công ; thanh tra rà soát để vô hiệu những thủ tục hành chính ( TTHC ) không thiết yếu, các giấy phép còn gây phiền hà cho người dân khi tiếp cận dịch vụ hành chính công ( DVHCC ), rút ngắn thời hạn đáp ứng dịch vụ …, đặc biệt quan trọng là sáp nhập các đơn vị chức năng hành chính theo hướng tinh gọn, ví dụ như việc tinh giản biên chế tại các cơ quan hành chính nhà nước và sáp nhập một số ít cơ quan hành chính tại Bộ Công thương.

Trên phương diện TTHC, Bộ Công Thương đã tiến hành liên tục các đợt tinh lọc, cắt giảm và được thực hiện vào tháng 12/2016, theo Quyết định số 4846/QĐ- BCT ngày 09/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành phê duyệt phương án tổng thể đơn giản hóa TTHC trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương. Năm 2017, đã có 123 TTHC được đơn giản hóa, bãi bỏ (gồm bãi bỏ 15 thủ tục và đơn giản hóa 108 thủ tục) trong tổng số 443 TTHC thuộc phạm vi Bộ quản lý1.

Tiếp đó, ngày 20/9/2017, Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 3610 a / QĐ-BCT đưa ra giải pháp cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện kèm theo góp vốn đầu tư, kinh doanh thương mại thuộc nghành nghề dịch vụ quản trị nhà nước của Bộ Công Thương quá trình 2017 – 2018. Quyết định này được phát hành để thực thi vượt tiềm năng đã đề ra khi cắt giảm và đơn giản hóa tới 183 thủ tục ( trong đó cắt giảm 49 thủ tục, đơn giản hóa 134 thủ tục ) trong tổng số 451 thủ tục hiện có của Bộ tại thời gian năm 2017. Bên cạnh đó, Bộ cũng cắt giảm, đơn giản hóa 55,5 % điều kiện kèm theo trên tổng số các điều kiện kèm theo góp vốn đầu tư kinh doanh thương mại trong 16 ngành, nghề thuộc khoanh vùng phạm vi quản trị nhà nước của Bộ Công Thương ( theo Luật Đầu tư ) 2. Khi quy đổi sang nền kinh tế thị trường, hành chính nhà nước đang thực thi chuyển công dụng quản trị nhà nước sang các hình thức hoạt động giải trí phân phối dịch vụ công. Mặt khác, trong quy trình quy đổi, sự tích hợp giữa Nhà nước với các thành phần kinh tế tài chính trong hoạt động giải trí phân phối dịch vụ diễn ra thông dụng. Hoạt động cung ứng dịch vụ thu phí vốn nằm trong tay Nhà nước đang được chuyển dời dần sang khu vực tư ( ví dụ như hoạt động giải trí của các văn phòng công chứng tư ), Nhà nước chỉ đóng vai trò thực thi .

Xem thêm: Khái quát về điều hành công sở và cải cách hành chính nhà nước
Trong điều kiện kèm theo chung lúc bấy giờ, hoạt động giải trí cung ứng dịch vụ công đang được Nhà nước thực thi bằng nhiều giải pháp khác nhau. Các cơ quan hành chính nhà nước chỉ tập trung chuyên sâu vào những loại sản phẩm & hàng hóa và dịch vụ mà xã hội cần nhưng thiếu người cung ứng hoặc không muốn cung ứng và trong nhiều trường hợp cung ứng không hiệu suất cao. Cùng với sự tăng trưởng của xã hội, tính năng phân phối dịch vụ công từ phía cơ quan nhà nước ngày càng trở nên quan trọng. Trong nền kinh tế thị trường, việc cung ứng dịch vụ công thỏa mãn nhu cầu nhu yếu của dân cư không chỉ do Nhà nước đảm nhiệm, mà từ từ được xã hội hóa với vai trò tham gia của các thành phần kinh tế tài chính khác dưới sự trấn áp của Nhà nước. Về mặt nguyên tắc, Nhà nước không nhất thiết phải trực tiếp cung ứng các dịch vụ công mà có nghĩa vụ và trách nhiệm bảo vệ rằng các dịch vụ đó được cung ứng trên trong thực tiễn. Song hành với những cải cách về kinh tế tài chính và những thay đổi quan trọng trong mạng lưới hệ thống chính trị thì yếu tố CCHC luôn được Đảng và Nhà nước ta xác lập là một khâu quan trọng mang tính nâng tầm, nhằm mục đích thực thi chủ trương của Đảng và Nhà nước trong việc thiết kế xây dựng nền hành chính công vững mạnh, chuyên nghiệp hóa, muốn đạt được tiềm năng đó phải cải cách nền hành chính vương quốc. Điều này được phản ánh khá rõ nét qua việc tiến hành Chương trình toàn diện và tổng thể CCHC nhà nước quá trình 2011 – 2020 với những nội dung cơ bản : từ cải cách thể chế, tổ chức triển khai cỗ máy hành chính, kiến thiết xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức đến cải cách kinh tế tài chính công và văn minh hóa nền hành chính công. Tuy nhiên, DVHCC Nước Ta cũng còn sống sót nhiều hạn chế, chưa ổn, đó là : – DVHCC hoạt động giải trí kém hiệu suất cao do chịu sự cản trở và ảnh hưởng tác động của chính các yếu tố của cỗ máy quan liêu chậm được thay đổi, ví dụ điển hình : TTHC phức tạp, phiền hà ; tiến trình đáp ứng dịch vụ qua nhiều tầng nấc, phòng, ban, các quá trình khác nhau ; sự cửa quyền, nhũng nhiễu, quan liêu của những người trực tiếp đáp ứng dịch vụ … 3. – Các thông tin thiết yếu về thủ tục cũng như phương pháp và tiến trình thực thi DVHCC, các thông tin về quy hoạch, đất đai, tài nguyên … chưa được công khai minh bạch rõ ràng, minh bạch, do đó dễ bị những người đáp ứng dịch vụ tận dụng để sách nhiễu, gây khó khăn vất vả, phiền hà. Các đơn vị chức năng, tổ chức triển khai và người dân chưa thực sự thuận tiện, thuận tiện khi tiếp cận các thông tin trên và tiếp cận DVHCC. – Các văn bản quy phạm pháp luật pháp luật về TTHC của các cơ quan nhà nước từ TW đến địa phương còn quá rườm rà, phức tạp và chồng chéo. Có đến 72 % doanh nghiệp FDI cho biết, năm năm nay, họ mất hơn 5 % quỹ thời hạn để thực thi các thủ tục hành chính. Tỷ lệ này cũng cao đáng kể so với số lượng 56 % trong tìm hiểu PCI năm 2010. Đáng chú ý quan tâm, tỷ suất này ở toàn bộ các tỉnh không có sự độc lạ lớn, đều rơi vào khoảng chừng 70 %. Các doanh nghiệp FDI cho biết, tiếp đón khoảng chừng 2 cuộc thanh kiểm tra mỗi năm. Hơn 95 % doanh nghiệp FDI bị thanh kiểm tra dưới 8 lần ; 1 số ít doanh nghiệp bị thanh kiểm tra hơn 8 lần / năm. Thủ tục phiền hà nhất mà các doanh nghiệp FDI cho biết, đó là thuế ( tương quan đến hóa đơn thuế GTGT ), bảo hiểm xã hội và thủ tục thông quan sản phẩm & hàng hóa. Hiện nay, sự phức tạp, rườm rà, thậm chí còn chồng chéo của các TTHC trong nghành góp vốn đầu tư kiến thiết xây dựng đang tạo nên gánh nặng rất lớn cho các doanh nghiệp, cũng như làm mất thời cơ góp vốn đầu tư, gây rủi ro đáng tiếc cho doanh nghiệp. Ví như, xin đánh giá và thẩm định 1 dự án Bất Động Sản góp vốn đầu tư kiến thiết xây dựng tại địa phương, doanh nghiệp phải thao tác đồng thời với sở Xây dựng, sở Tài nguyên và Môi trường, sở Quy hoạch – Kiến trúc, Ủy Ban Nhân Dân tỉnh, thành phố ( tổng số với 4 – 5 cơ quan một cách độc lập, không có một cửa thống nhất, một đầu mối xử lý ) .

Xem thêm: Cải cách hành chính là gì? Nội dung và ý nghĩa của cải cách hành chính?
– Sự phân công, phân cấp trong việc đáp ứng dịch vụ công chưa thực sự được tăng nhanh theo hướng “ một việc làm chỉ do một cơ quan xử lý ” và chịu nghĩa vụ và trách nhiệm mà vẫn còn thực trạng cấp trên ôm đồm, chưa muốn giao quyền hoặc chưa tin cậy vào năng lực xử lý việc làm của cấp dưới. – Tình trạng bất bình đẳng, phân biệt đối xử trong việc tiếp cận DVHCC còn khá thông dụng : doanh nghiệp nhà nước được ưu tiên hơn so với doanh nghiệp ngoài quốc doanh ; người có chức quyền hoặc thân quen dễ tiếp cận các dịch vụ hơn người dân thông thường … – Năng lực trình độ, nhiệm vụ của người đáp ứng dịch vụ còn nhiều chưa ổn, hạn chế ; đạo đức của một bộ phận cán bộ, công chức nhất là người trực tiếp xử lý các nhu yếu về DVHCC có biểu lộ sa sút, biến chất ; kỷ luật, kỷ cương công vụ chưa được thực thi tráng lệ.

3. Giải pháp cải cách hành chính ở Việt Nam:

Để xử lý những hạn chế, chưa ổn từ thực tiễn tiến hành cung ứng DVHCC của nền hành chính nhà nước thời hạn qua, tất cả chúng ta cần tập trung chuyên sâu vào 1 số ít nội dung như sau : Một là, thay đổi nhận thức về công dụng của Nhà nước, về nền hành chính Giao hàng nhân dân, bảo vệ sự tiếp cận thuận tiện và công minh của công dân so với DVHCC. Hai là, đưa yếu tố “ Giao hàng ” vào thiên chức tổ chức triển khai của hành chính công, xây dựng các nhóm công tác làm việc chủ trương để điều phối việc lập và thực thi kế hoạch giữa các ngành, trong đó nhấn mạnh vấn đề việc xác lập trình tự việc làm và theo dõi tác dụng hoạt động giải trí. Tiến hành các tìm hiểu nghành nghề dịch vụ công thường kỳ, tập trung chuyên sâu vào các góc nhìn tương quan đến vai trò của hành chính công và tăng trưởng kinh tế tài chính, kêu gọi sự tham gia của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể cũng như các tổ chức triển khai xã hội dân sự, các cơ quan dân cử, cán bộ dân cử. Ba là, tiếp tục hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ của chính quyền các cấp; giảm đầu mối, bỏ cấp trung gian theo hướng xây dựng hệ thống cơ quan hành chính thống nhất, thông suốt, hiện đại và đúng với vai trò. Thực hiện nhất quán nguyên tắc: một việc chỉ giao cho một cơ quan, một người chịu trách nhiệm chính.

Bốn là, tập trung chuyên sâu chỉ huy thanh tra rà soát và cải cách can đảm và mạnh mẽ các TTHC, tạo môi trường tự nhiên thuận tiện nhất cho sản xuất – kinh doanh thương mại của doanh nghiệp và nhu yếu chính đáng của dân cư, như : xây dựng, giải thể, tạm ngưng, phá sản doanh nghiệp ; ĐK kinh doanh thương mại và ghi nhận góp vốn đầu tư ; góp vốn đầu tư kiến thiết xây dựng khu công trình, dự án Bất Động Sản và nhà ở ; quyền sử dụng đất và quyền sở hữu tài sản ; xuất khẩu, nhập khẩu ; nộp thuế ; hộ tịch, hộ khẩu, giấy chứng minh nhân dân, hộ chiếu, thị thực nhập cư ; công chứng, xác nhận ; thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp .

Xem thêm: Yêu cầu về điều hành công sở trong tiến trình cải cách hành chính nhà nước giai đoạn hiện nay
Hiện nay, kinh tế tài chính – xã hội, khoa học – công nghệ tiên tiến đang tăng trưởng can đảm và mạnh mẽ, đặc biệt quan trọng là xu thế dân chủ hóa, toàn thế giới hóa và hội nhập đang đặt ra những nhu yếu, yên cầu ngày càng cao so với Nhà nước ta trong việc đáp ứng dịch vụ công. Vì vậy, Nhà nước phải có nghĩa vụ và trách nhiệm ship hàng nhân dân, bộc lộ bằng các hoạt động giải trí đáp ứng dịch vụ công cho nhân dân và các tổ chức triển khai, doanh nghiệp.

You May Also Like

More From Author

+ There are no comments

Add yours