Thủ tướng trả lời chất vấn về cải cách tiền lương

Estimated read time 10 min read

Cán bộ, công chức, viên chức nghỉ việc ngày càng tăng; chính sách tiền lương chưa theo kịp mặt bằng cuộc sống

Thủ tướng Chính phủ nhận được Công văn của Tổng Thư ký Quốc hội chuyển Phiếu chất vấn của Đại biểu Quốc hội Nguyễn Tạo thuộc Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng tại Kỳ họp Quốc hội thứ 4, Quốc hội Khóa XV về: “Tình trạng cán bộ, công chức, viên chức nghỉ việc trong gần 3 năm trở lại đây nhất là ở lĩnh vực y tế, giáo dục ngày càng tăng là hồi chuông cảnh báo về vấn đề cần sớm thực hiện chính sách cải cách tiền lương trong hệ thống cơ quan nhà nước.

Thực trạng cho thấy hàng loạt cán bộ y tế, giáo dục công lập có năng lượng, trình độ cao chuyển dời sang khối tư nhân hoặc tự mở cơ sở riêng, đây là tín hiệu đang có dòng chảy mạnh trong cán bộ, công chức, viên chức nhà nước ra bên ngoài, mà nguyên do khởi nguồn từ sự di dời kinh tế tài chính giữa thiên nhiên và môi trường công – tư, chính sách chủ trương, tiền lương hệ công lập chưa theo kịp mặt phẳng đời sống .Bên cạnh đó cũng có những nguyên do từ áp lực đè nén việc làm ở các thành phố lớn như Thành Phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Tỉnh Bình Dương nhất là trong thời gian đại dịch COVID-19 bùng phát .

Vì nhiều các nguyên nhân khách quan, nhất là tác động của dịch bệnh COVID-19 đã khiến cho lộ trình cải cách tiền lương bị chậm lại, tuy nhiên đây là vấn đề cần phải nguyên cứu, đánh giá thận trọng và sớm thực hiện; trong điều kiện chưa thể cải cách căn bản tiền lương được, thì nên chăng Chính phủ sớm trình Quốc hội phương án điều chỉnh, tăng lương cơ sở để phần nào thu nhập của cán bộ, công chức, người lao động theo kịp mặt bằng chung của đời sống thực tế?”.

Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp để khắc phục tình trạng cán bộ, công chức nghỉ việc

Về yếu tố trên, tại Công văn số 992 / TTg-KTTH ngày 28/10/2022 nêu rõ : Thời gian vừa mới qua, thực trạng cán bộ, công chức, viên chức nghỉ việc và chuyển từ khu vực công sang khu vực tư ngày càng tăng, nhất là nghành y tế, giáo dục, có nhiều nguyên do khách quan và chủ quan, trong đó có nguyên do chính sách, chủ trương tiền lương so với khu vực công ( gồm có cả viên chức các ngành y tế, giáo dục ) còn nhiều khó khăn vất vả so với nhu yếu thiết yếu của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động như quan điểm Đại biểu nêu .nhà nước, Thủ tướng nhà nước đã chỉ huy các Bộ, ngành, địa phương kịp thời chớp lấy, tổng hợp tình hình, triển khai đồng điệu các giải pháp để từng bước khắc phục thực trạng cán bộ, công chức, viên chức nghỉ việc, thôi việc, đơn cử là 🙁 1 ) Hoàn thiện chính sách, chủ trương lôi cuốn, đãi ngộ, trọng dụng cán bộ, công chức, viên chức ; triển khai cải cách chủ trương tiền lương theo lộ trình ;

(2) Xác định rõ trách nhiệm người đứng đầu trong công tác quản lý, sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng, khen thưởng cán bộ, công chức, viên chức;

( 3 ) Có chính sách phát hiện, quy hoạch, đào tạo và giảng dạy, tu dưỡng, sắp xếp cán bộ có năng lượng vào vị trí chỉ huy, quản trị ; tăng cường việc thi tuyển chỉ huy quản trị ;( 4 ) Khuyến khích, tạo điều kiện kèm theo để cán bộ, công chức, viên chức tham gia học tập, nâng cao trình độ, năng lượng ở trong nước và ngoài nước ;

(5) Xây dựng môi trường làm việc công bằng, dân chủ, thân thiện, đoàn kết, chuyên nghiệp, hiện đại, có điều kiện để thể hiện năng lực….

Tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện các nội dung cụ thể của chính sách tiền lương mới

Đối với việc triển khai cải cách chủ trương tiền lương, từ năm 2020 đến nay, do tác động ảnh hưởng bất lợi của nhiều yếu tố, đặc biệt quan trọng là ảnh hưởng tác động trực tiếp của dịch bệnh COVID-19, việc chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện kèm theo để thực thi tổng thể và toàn diện cải cách chủ trương tiền lương so với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang theo nhu yếu tại Nghị quyết số 27 – NQ / TW ngày 21 tháng 5 năm 2018 của Hội nghị Trung ương 7 Khóa XII cần được xem xét, thống kê giám sát thận trọng và có lộ trình tương thích để bảo vệ kiên cường tiềm năng không thay đổi kinh tế tài chính vĩ mô, trấn áp lạm phát kinh tế, đồng thời cải tổ từng bước đời sống của người hưởng lương trong khu vực công .Tại Hội nghị Trung ương 6 Khóa XIII, Ban cán sự đảng nhà nước đã báo cáo giải trình Trung ương giải pháp kiểm soát và điều chỉnh mức lương cơ sở từ 1.490.000 đồng / tháng lên 1.800.000 đồng / tháng ( tăng 20,8 % ) để tăng lương cho cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang trong năm 2023 ( trong đó có viên chức ngành giáo dục và y tế ) và kiểm soát và điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp tặng thêm người có công cho tương thích với mức tăng lương cơ sở .

Thực hiện Kết luận của Trung ương, Chính phủ đã hoàn thiện hồ sơ để trình Quốc hội tại kỳ họp thứ tư (Quốc hội khóa XV) việc điều chỉnh mức lương cơ sở, lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp ưu đãi người có công; đồng thời, chỉ đạo các Bộ, cơ quan liên quan tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện các nội dung cụ thể của chính sách tiền lương mới, bảo đảm phù hợp với quan điểm, mục tiêu, nội dung, nhiệm vụ và giải pháp cải cách chính sách tiền lương theo yêu cầu tại Nghị quyết số 27-NQ/TW, trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định vào thời điểm phù hợp; chỉ đạo các Bộ, cơ quan triển khai thực hiện Kết luận số 25-KL/TW ngày 30 tháng 12 năm 2021 của Bộ Chính trị về chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với viên chức làm chuyên môn y tế dự phòng, y tế cơ sở.

You May Also Like

More From Author

+ There are no comments

Add yours