Tình huống tranh chấp đất đai và cách giải quyết (Cập nhật 2022)

Estimated read time 14 min read
Vì thực chất đất đai là một loại gia tài đặc biệt quan trọng, yếu tố tranh chấp về đất đai cũng là một yếu tố khó giải quyết. Cũng điểm qua một số ít tình huống tranh chấp đất đai và các giải quyết mà ACC sưu tầm được .

Tinh Huong Tranh Chap Dat Dai

1. Tình huống 1

Tranh chấp đất đai đã được hòa giải tại Ủy ban nhân dân cấp xã mà không thành hoàn toàn có thể nộp đơn ý kiến đề nghị giải quyết tranh chấp tại Tòa án được không ?

Ông Long và bà Lan là anh em, có tranh chấp mảnh đất do cha mẹ để lại. Bà Lan đã có giấy tờ hợp pháp về thừa kế. Sau khi hòa giải tại Tổ hòa giải của thôn và tại Ủy ban nhân dân xã không thành, bà Lan gặp anh Hoa – Hòa giải viên của thôn và đề nghị tư vấn giúp, trường hợp của bà có thể nộp đơn đề nghị giải quyết tranh chấp tại Tòa án được không?

Trả lời ( chỉ mang đặc thù tìm hiểu thêm ) :Khoản 1 Điều 2 Luật Đất đai năm 2013 lao lý : Tranh chấp đất đai đã được hòa giải tại Ủy ban nhân dân cấp xã mà không thành mà đương sự có Giấy ghi nhận hoặc có một trong các loại sách vở pháp luật tại Điều 100 của Luật Đất đao và tranh chấp về gia tài gắn liền với đất thì do Tòa án nhân dân giải quyết. Theo lao lý tại điểm c khoản 1 Điều 100 Luật Đất đai năm 2013, trong đó pháp luật có sách vở hợp pháp về thừa kế .Căn cứ lao lý trên, anh Hoa hướng dẫn bà Lan nộp đơn đến Tòa án để giải quyết tranh chấp đất đai .

2. Tình huống 2

Nội dung biên bản hòa giải thành đã lập có được biến hóa không ?Hộ mái ấm gia đình anh Hòa và bà Bông có tranh chấp về ranh giới quyền sử dụng đất. Tại cuộc họp hòa giải của Ủy ban nhân dân phường, anh Hòa đã gật đầu các thỏa thuận hợp tác với bà Bông. Cuộc họp được phường lập biên bản hòa giải thành. Tuy nhiên, sau một vài ngày tâm lý lại và bàn luận với vợ, anh Hòa thấy 1 số ít thỏa thuận hợp tác chưa thỏa đáng và muốn đổi khác quan điểm. Anh Hòa nhờ Tổ hòa giải của thôn tư vấn giúp trường hợp này có được biến hóa nội dung biên bản đã lập không ?Trả lời ( chỉ mang đặc thù tìm hiểu thêm ) :Khoản 3 Điều 88 Nghị định số 43/2014 / NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm năm trước của nhà nước lao lý chi tiết cụ thể thi hành 1 số ít điều của Luật Đất đai pháp luật : Sau thời hạn 10 ngày kể từ ngày lập biên bản hòa giải thành mà các bên tranh chấp có quan điểm bằng văn bản về nội dung khác với nội dung đã thống nhất trong biên bản hòa giải thành thì quản trị Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức triển khai lại cuộc họp Hội đồng hòa giải để xem xét giải quyết so với quan điểm bổ trợ và phải lập biên bản hòa giải thành hoặc không thành .Như vậy, sau khi đã lập biên bản hòa giải thành, anh Hòa muốn biến hóa quan điểm thì phải gửi văn bản về nội dung muốn đổi khác đến quản trị Ủy ban nhân dân phường trong thời hạn 10 ngày để xem xét giải quyết theo lao lý .

3. Tình huống 3

Tôi có một thửa đất rộng 300 mét vuông. Thửa đất này mái ấm gia đình cha mẹ vợ tôi khai khẩn từ năm 1979. Trước 1985 mái ấm gia đình mẹ vợ tôi có san gạt, dựng một ngôi nhà tạm và trồng cây ăn quả trên đó. Đến năm 2008 cha mẹ vợ tôi sang tên cho vợ chồng tôi dưới hình thức chuyển nhượng ủy quyền có giấy viết tay làm vật chứng với chữ ký của các thành viên tương quan trong đó có bác trưởng khu dân phố tận mắt chứng kiến. Khoảng năm 2012 tôi có làm một căn nhà tạm, mái tôn, quây gỗ trên nền nhà cũ của cha mẹ vợ tôi từ ngày khai khẩn thửa đất. Thửa đất này từ khi cha mẹ vợ tôi khai khẩn đến khi chuyển nhượng ủy quyền cho tôi vào tháng 6 năm 2008 được sử dụng ổn đinh không có tranh chấp. Chính quyền địa phương cũng không gọi hỏi gì. Năm 2020 chính quyền sở tại địa phương gó thông tin tịch thu đất và bồi thường cho tôi với đơn giá đất trồng cây nhiều năm. Theo map quy hoạch năm 2013 thi mảnh đất này là đất đồi, và được quy hoạch là đất nông nghiệp. Theo luật định thì chính quyền sở tại bồi thường theo đơn giá đất trông cây nhiều năm cho tôi có đúng luật định không ?Trả lời ( mang đặc thù tìm hiểu thêm )Khoản 1 Điều 74 Luật Đất đai năm 2013 có lao lý : “ Người sử dụng đất khi Nhà nước tịch thu đất nếu có đủ điều kiện kèm theo được bồi thường lao lý tại Điều 75 Luật Đất đai 2013 thì được bồi thường ”. Tại Điều 75, hộ mái ấm gia đình, cá thể để được bồi thường phải có đủ 02 điều kiện kèm theo sau :– Đang sử dụng đất mà không phải là đất thuê trả tiền thuê đất hàng năm ;– Có Giấy ghi nhận quyền sử dụng đất hoặc có đủ điều kiện kèm theo để được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mà chưa được cấp ( Điều 101 ) .Do đó, để nhận được bồi thường đất do nhà nước tịch thu đất thì cần phải xác lập trong trường hợp này anh đủ điều kiện kèm theo được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và gia tài gắn liền với đất .Theo đó điều kiện kèm theo để được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được pháp luật tại Khoản 2 Điều 101 Luật đất đai năm 2013. Phần đất này đã được sử dụng lây dài không thay đổi trước ngày 01/7/2004 không có hành vi vi phạm pháp lý về đất đai, xác nhận đất không có tranh chấp .

Trích khoản 2 Điều 101: “Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất không có các giấy tờ quy định tại Điều 100 của Luật này nhưng đất đã được sử dụng ổn định từ trước ngày 01 tháng 7 năm 2004 và không vi phạm pháp luật về đất đai, nay được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận là đất không có tranh chấp, phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị, quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt đối với nơi đã có quy hoạch thì được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.”

Ngoài ra tại Khoản 2 Điều 21 Nghị định 43/2014 1 số ít sách vở làm địa thế căn cứ xác lập thời gian khởi đầu sử dụng đất không thay đổi và nội dung có tương quan đến mục tiêu sử dụng đất ghi trên một trong các sách vở sau :– Bản đồ, sổ mục kê, tài liệu tìm hiểu, đo đạc về đất đai qua các thời kỳ .– Biên lai nộp thuế sử dụng đất nông nghiệp, thuế nhà đất .– Giấy tờ về ĐK hộ khẩu thường trú, tạm trú dài hạn tại nhà ở gắn với đất ở ; giấy chứng minh nhân dân hoặc giấy khai sinh, sách vở nộp tiền điện, nước và các khoản nộp khác có ghi địa chỉ nhà ở tại thửa đất ĐK .– Giấy tờ về mua và bán nhà, gia tài khác gắn liền với đất hoặc sách vở về mua và bán đất, chuyển nhượng ủy quyền quyền sử dụng đất có chữ ký của các bên tương quanNgười sử dụng đất không có Giấy ghi nhận quyền sử dụng đất nhưng đủ điều kiện kèm theo để được cấp sổ thì được bồi thường khi bị tịch thu đất. Trường hợp của anh có đủ điều kiện kèm theo được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo pháp luật nêu trên thì anh sẽ được bồi thường khi nhà nước tịch thu đất .Đất này xác lập là đất nông nghiệp nên việc thiết kế xây dựng nhà trên đất đã vi phạm phát luật về mục tiêu sử dụng đất. Nên địa thế căn cứ Điều 92 Luật Đất đai năm 2013 khi tịch thu anh sẽ không được bồi thường gia tài ( nhà tạm ) đã thiết kế xây dựng trên đất, vì sử dụng trái mục tiêu đất. Nhóm đất nông nghiệp gồm có loại đất trồng cây nhiều năm nên đền bù theo giá đất trồng cây nhiều năm là tương thích với lao lý của pháp lý .

Trên đây là một vài tình huống tranh chấp đất đai và cách giải quyết do ACC sưu tầm và biên soạn. Mọi vấn đề pháp lý liên quan đến đất đai, quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất,… quý bạn đọc có thể liên hệ về Công ty luật ACC để được hỗ trợ tư vấn và đưa ra phương hướng giải quyết.

Đánh giá post

✅ Dịch vụ thành lập công ty ⭕ ACC cung cấp dịch vụ thành lập công ty/ thành lập doanh nghiệp trọn vẹn chuyên nghiệp đến quý khách hàng toàn quốc
✅ Đăng ký giấy phép kinh doanh ⭐ Thủ tục bắt buộc phải thực hiện để cá nhân, tổ chức được phép tiến hành hoạt động kinh doanh của mình
✅ Dịch vụ ly hôn ⭕ Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn ly hôn, chúng tôi tin tưởng rằng có thể hỗ trợ và giúp đỡ bạn
✅ Dịch vụ kế toán ⭐ Với trình độ chuyên môn rất cao về kế toán và thuế sẽ đảm bảo thực hiện báo cáo đúng quy định pháp luật
✅ Dịch vụ kiểm toán ⭕ Đảm bảo cung cấp chất lượng dịch vụ tốt và đưa ra những giải pháp cho doanh nghiệp để tối ưu hoạt động sản xuất kinh doanh hay các hoạt động khác
✅ Dịch vụ làm hộ chiếu ⭕ Giúp bạn rút ngắn thời gian nhận hộ chiếu, hỗ trợ khách hàng các dịch vụ liên quan và cam kết bảo mật thông tin

You May Also Like

More From Author

+ There are no comments

Add yours