201 công thức tính nhanh hóa học vô cơ p30 – https://vietsofa.vn

Estimated read time 7 min read
201 công thức tính nhanh hóa học vô cơ p30, đây là chủ đề cuối cùng của CHƯƠNG V: P2O5, H3PO4 PHẢN ỨNG VỚI DUNG DỊCH KIỀM. Để tìm hiểu chủ đề này, chúng ta xét một số ví dụ sau:

Ví dụ 1:  Cho m gam P2O5 vào dung dịch chứa 0,1 mol NaOH và 0,05 mol KOH, thu được dung dịch X. Cô cạn X, thu được 8,56 gam hỗn hợp chất rắn khan. Giá trị của m là

A. 1,76.                          B. 2,13.                         C. 4,46.                          D. 2,84.

ĐỀ MINH HỌA 2018

Áp dụng 201 công thức tính nhanh hóa học vô cơ p30

Áp dụng công thức ( 53 ) ta có $ { n_ { { H_3 } P { O_4 } } } = 2 { n_ { { P_2 } { O_5 } } } = \ dfrac { { 2 m } } { { 142 } } $Trường hợp 1 : 8,56 gam rắn khan là muối .Áp dụng công thức ( 63 ) : $ \ boxed { { m_ { muối } } = 98 { n_ { { H_3 } P { O_4 } } } + 22 { n_ { NaOH } } + 38 { n_ { KOH } } } $Thay số liệu ta được : USD 8,56 = 98. \ dfrac { { 2 m } } { { 142 } } + 22.0,1 + 38.0,05 \ Leftrightarrow m = 3,23 \, gam. $ Không có đáp án .Trường hợp 2 : 8,56 gam rắn khan gồm muối + kiềm dư .Áp dụng công thức ( 65 ) : $ \ boxed { { m_ { rắn } } = 44 { n_ { { H_3 } P { O_4 } } } + 40 { n_ { NaOH } } + 56 { n_ { KOH } } } $Thay số liệu ta được : USD 8,56 = 44. \ dfrac { { 2 m } } { { 142 } } + 40.0,1 + 56.0,05 \ Leftrightarrow m = 2,84 \, gam. $

Ví dụ 2:  Cho 14,2 gam P2O5 vào dung dịch chứa a mol NaOH và 0,05 mol KOH, thu được dung dịch X. Cô cạn X, thu được 30 gam hỗn hợp chất rắn khan. Giá trị của a là

A. 0,56.                         B. 0,36.                          C. 0,46.                        D. 0,26.

Áp dụng 201 công thức tính nhanh hóa học vô cơ p30

Áp dụng công thức ( 53 ) ta có $ { n_ { { H_3 } P { O_4 } } } = 2 { n_ { { P_2 } { O_5 } } } = \ dfrac { { 2.14,2 } } { { 142 } } = 0,2 \, mol. $Trường hợp 1 : 30 gam rắn khan chỉ gồm những muối .Áp dụng công thức ( 63 ) : $ \ boxed { { m_ { muối } } = 98 { n_ { { H_3 } P { O_4 } } } + 22 { n_ { NaOH } } + 38 { n_ { KOH } } } $Thay số liệu ta được : USD 30 = 98.0,2 + 22 a + 38.0,05 \ Leftrightarrow a = 0,386. $ Không có đáp án .Trường hợp 2 : 30 gam rắn khan gồm muối + kiềm dư .Áp dụng công thức ( 65 ) : $ \ boxed { { m_ { rắn } } = 44 { n_ { { H_3 } P { O_4 } } } + 40 { n_ { NaOH } } + 56 { n_ { KOH } } } $Thay số liệu ta được : USD 30 = 44.0,2 + 40 a + 56.0,05 \ Leftrightarrow a = 0,46. $

Chứng minh 201 công thức tính nhanh hóa học vô cơ p30

201 công thức tính nhanh hóa học vô cơ p30

Đang cập nhật…, các em vui lòng đặt mua khóa học 201 công thức tính nhanh hóa học vô cơ để xem cách chứng minh.

Bài tập tự luyện 201 công thức tính nhanh hóa học vô cơ p30

Vận dụng 201 công thức tính nhanh hóa học vô cơ p30 giải các bài tập sau:

Câu 1: Cho 0,08 mol P2O5 vào dung dịch chứa 0,3 mol NaOH và 0,5 mol KOH, phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được dung dịch X. Cô cạn X thu được m gam rắn khan. Giá trị của m là

A. 47,04.                          B. 46,20.                          C. 44,20.                      D. 45,04.

Câu 2: Cho m gam P2O5 tác dụng với 507 ml dung dịch KOH 1M và NaOH 1M, sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được dung dịch X. Cô cạn dung dịch X, thu được 3m gam chất rắn khan. Giá trị của m là

A. 17,448.                       B. 20,448.                         C. 16,448.                     D. 18,448.

Câu 3: Cho m gam P2O5 tác dụng với 450 ml dung dịch chứa KOH 2a mol/l và NaOH a mol/l, sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được dung dịch X. Cô cạn X, thu được 43 gam rắn khan. Mặt khác, nếu cho m gam P2O5 tác dụng với 900 ml dung dịch chứa KOH 2a mol/l và NaOH a mol/l, sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được dung dịch Y. Cô cạn Y, thu được 77,2 gam rắn khan. Giá trị của m, V lần lượt là:

A. m = 14,2 ; a = 1,00.                                    B. m = 7,10 ; a = 1,00.

C. m = 7,10 ; a = 0,50.                                    D. m = 14,2 ; a = 0,50.

Câu 4: Cho m gam P2O5 tác dụng với V ml dung dịch chứa KOH 0,3M và NaOH 0,5M, sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được dung dịch X. Cô cạn X, thu được 51,8 gam muối khan. Mặt khác, nếu cho m gam P2O5 tác dụng với 2V ml dung dịch chứa KOH 0,3M và NaOH 0,5M, sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được dung dịch Y. Cô cạn Y, thu được 86,8 gam rắn khan. Giá trị của m là

A. 10,65.                        B. 21,3.                            C. 14,2.                           D. 7,10.

Giới thiệu khóa học online 201 công thức tính nhanh hóa học vô cơ tại www.aokienthuc.vn

Khóa học ‘ 201 công thức nhanh hóa học vô cơ ’ gồm 15 chương với 98 chủ đề có thời lượng tổng số 26 tiếng được biên soạn bởi Thầy Đảo hứa hẹn đem lại cho những em một lượng kiến thức và kỹ năng vô cùng lớn về những công thức tính nhanh hóa học .Đây là khóa học công thức tính nhanh môn Hóa tiên phong ở Nước Ta có chứng tỏ chi tiết cụ thể những công thức nên giúp những em hiểu rõ tại sao lại có công thức đó, với giao động 1200 bài tập tự luyện kèm theo sẽ giúp những em học thuộc tổng thể những công thức một cách thuận tiện .Học xong khóa học, những em sẽ làm chủ được toàn bộ những dạng bài tập hóa vô cơ phổ cập nhất lúc bấy giờ và có kỹ năng và kiến thức thi triển công thức tính nhanh cho những loại bài tập .

Khuyến mãi hấp dẫn: Mua khóa học tặng kèm 2 cuốn sách học kèm cùng khóa học.

Cuốn 1: “cuốn ghi chép ver.1.0 of Thầy Đảo” giúp tiết kiệm thời gian ghi chép, dài 361 trang.

Cuốn 2: “cuốn bài tập ver.1.0 of Thầy Đảo” với gần 1200 bài tập kèm theo, dài 195 trang.

Giá 500k = 2 cuốn + key kích hoạt khóa học. Free ship COD toàn quốc!

Video intro 2 cuốn sách:

Các em đặt mua khóa học tại đây .

You May Also Like

More From Author

+ There are no comments

Add yours