Lý thuyết độ dài đường tròn, cung tròn>

Estimated read time 4 min read
 • Trả lời câu hỏi 1 Bài 9 trang 92 Toán 9 Tập 2
  Em hãy tìm số
 • Trả lời câu hỏi Bài 9 trang 93 Toán 9 Tập 2
  Trả lời câu hỏi Bài 9 trang 93 Toán 9 Tập 2. Hãy điền biểu thức thích hợp vào những chỗ trống
 • Bài 65 trang 94 SGK Toán 9 tập 2
  Giải bài 65 trang 94 SGK Toán 9 tập 2. Lấy giá trị gần đúng của π là 3,14
 • Bài 66 trang 95 SGK Toán 9 tập 2
  Tính độ dài cung 60^0 của một đường tròn có bán kính 2 dm.

 • Bài 67 trang 95 SGK Toán 9 tập 2
  Giải bài 67 trang 95 SGK Toán 9 tập 2. Lấy giá trị gần đúng của π là 3,14, hãy điền vào chỗ trống trong bảng sau …
 • Bài 68 trang 95 SGK Toán 9 tập 2
  Giải bài 68 trang 95 SGK Toán 9 tập 2. Cho ba điểm A, B, C
 • Bài 69 trang 95 SGK Toán 9 tập 2
  Máy kéo nông nghiệp có hai bánh
 • Bài 70 trang 95 SGK Toán 9 tập 2
  Giải bài 70 trang 95 SGK Toán 9 tập 2. Vẽ lại ba hình ( tạo bởi những cung tròn )
 • Bài 71 trang 96 SGK Toán 9 tập 2
  Giải bài 71 trang 96 SGK Toán 9 tập 2. Vẽ lại hình tạo bởi những cung tròn dưới đây
 • Bài 72 trang 96 SGK Toán 9 tập 2
  Bánh xe của một ròng rọc có chu vi là 540mm

 • Bài 73 trang 96 SGK Toán 9 tập 2
  Đường tròn lớn của Trái Đất
 • Bài 74 trang 96 SGK Toán 9 tập 2
  Vĩ độ của TP. Hà Nội là
 • Bài 75 trang 96 SGK Toán 9 tập 2
  Cho đường tròn ( O ), nửa đường kính OM
 • Bài 76 trang 96 SGK Toán 9 tập 2
  Xem hình 57 và so sánh độ dài của cung AmB
 • Đề kiểm tra 15 phút – Đề số 1 – Bài 9 – Chương 3 – Hình học 9
  Giải Đề kiểm tra 15 phút – Đề số 1 – Bài 9 – Chương 3 – Hình học 9
 • Đề kiểm tra 15 phút – Đề số 2 – Bài 9 – Chương 3 – Hình học 9
  Giải Đề kiểm tra 15 phút – Đề số 2 – Bài 9 – Chương 3 – Hình học 9

 • Đề kiểm tra 15 phút – Đề số 3 – Bài 9 – Chương 3 – Hình học 9
  Giải Đề kiểm tra 15 phút – Đề số 3 – Bài 9 – Chương 3 – Hình học 9
 • Đề kiểm tra 15 phút – Đề số 4 – Bài 9 – Chương 3 – Hình học 9
  Giải Đề kiểm tra 15 phút – Đề số 4 – Bài 9 – Chương 3 – Hình học 9
 • Đề kiểm tra 15 phút – Đề số 5 – Bài 9 – Chương 3 – Hình học 9
  Giải Đề kiểm tra 15 phút – Đề số 5 – Bài 9 – Chương 3 – Hình học 9

You May Also Like

More From Author

+ There are no comments

Add yours