Tính diện tích đa giác: Công thức và bài tập – Babelgraph

Estimated read time 11 min read
Các công thức tính diện tích hình tròn, diện tích hình vuông, hình chữ nhật, hình thoi, …. đều đã rất quen thuộc với các bạn học sinh. Vậy nếu muốn tính diện tích đa giác bất kỳ, ví dụ như ngũ giác, lục giác, bạn có thể sử dụng công thức, cách tính nào? Tất cả sẽ được giải đáp thông qua bài viết sau đây.

1. Định nghĩa đa giác

Đa nghĩa là nhiều, giác tức cạnh. Đa giác là hình có nhiều cạnh ( nhiều đoạn thẳng khép kín nhau ). Có đa giác lồi và đa giác lõm, trong đó đa giác lồi là loại đa giác liên tục Open xuyên suốt quy trình học đại trà phổ thông. Đa giác lõm thường không Open trong các bài toán. Chính thế cho nên, bài viết sẽ chỉ đề cập đến cách tính diện tích quy hoạnh đa giác lồi .
Đa giác lồi là đa giác có các cạnh cùng nằm trên một mặt phẳng mà bờ là 1 đường thẳng bất kể. Trong khi đa giác lõm thì các cạnh hoàn toàn có thể nằm trên 2 mặt phẳng khác nhau. Cách tính diện tích quy hoạnh đa giác lồi như thế nào sẽ phụ thuộc vào vào đa giác đó là hình gì, có bao nhiêu cạnh .

2. Cách tính diện tích tứ giác lồi bình thường

Nếu một tứ giác là hình thang, hình thoi, hình bình hành, hình vuông, hình chữ nhật, bạn có thể áp dụng các công thức tính diện tích tương ứng. Trên Babelgraph cũng đã có những bài viết phân tích cụ thể về công thức tính diện tích các tứ giác đặc biệt này. Vậy nếu đó là một tứ giác lồi bình thường? Bạn sẽ tính như thế nào?

Không có công thức tính đơn cử cho một tứ giác lồi thông thường. Thay vào đó, bạn chia tứ giác lồi đó thành 2 tam giác rồi tính diện tích quy hoạnh 2 tam giác đó. Để tìm được diện tích quy hoạnh tứ giác lồi, bạn chỉ cần cộng giá trị diện tích quy hoạnh của hai tam giác đó vào .
Thể hiện qua công thức như sau :

SABCD = SABD + SBCD

Trong đó :

  • SABCD là diện tích của hình tứ giác không đều ABCD
  • SABD, SBCD lần lượt là diện tích của tam giác ABD, BCD. Hai tam giác được hình thành từ tứ giác ABCD và đường chéo BD.

Bạn hoàn toàn có thể tìm hiểu thêm thêm bài viết về tính diện tích quy hoạnh hình tam giác để hoàn toàn có thể giải các bài tập tương quan. Đồng thời, bạn hoàn toàn có thể kẻ đường chéo bất kể trong hình tứ giác để chia hình thành hai hình tam giác, miễn sao việc kẻ đường chéo sẽ khiến bạn thuận tiện hơn trong việc đo lường và thống kê diện tích quy hoạnh của từng tam giác .
Cách tính diện tích đa giác

3. Cách tính diện tích đa giác lồi bất kỳ

– Với các hình có sẵn độ dài cạnh:
Để tính được diện tích quy hoạnh của đa giác lồi bất kể, bạn sẽ không hề vận dụng được một công thức, mà phải thống kê giám sát gián tiếp trải qua việc phân loại hình đa giác thành các hình học nhỏ hơn. Cụ thể như sau :
Bước 1 : Chia đa giác thành các đa giác nhỏ, có dạng đơn thuần như : Tam giác, hình vuông vắn, hình thoi, hình bình hành, …
Bước 2 : Tiến hành thống kê giám sát diện tích quy hoạnh của các hình đó
Bước 3 : Tính diện tích quy hoạnh của đa giác lớn = tổng của các đa giác nhỏ
– Với các hình có sẵn góc đa giác
Để tính diện tích quy hoạnh theo cách này, bạn cần vẽ trục tọa độ của đa giác, sau đó làm các bước :
– Tạo bảng giá trị tọa độ của các đỉnh, liệt kê các giá trị tọa độ x, y
– Nhân tọa độ x của đỉnh trước với tọa độ y của đỉnh sau ( cộng vào được tổng 1 ), nhân tọa độ y của đỉnh trước với tọa độ x của đỉnh sau ( cộng vào được tổng 2 )
– Cuối cùng lấy tổng 1 trừ đi tổng 2 rồi chia đôi là ra hiệu quả .
Cách này khó nhớ và phức tạp hơn tính theo cạnh đa giác, nhưng nếu dữ kiện bài toán cho biết các góc bạn nên vận dụng cách này sẽ thuận tiện hơn .
Và đương nhiên, không phải lúc nào đề bài cũng sẽ cho bạn các thông số kỹ thuật, dữ kiện đủ để bạn hoàn toàn có thể tính diện tích quy hoạnh đa giác trực tiếp. Bạn sẽ cần phải vận dụng các kỹ năng và kiến thức khác nhau và tư duy kẻ thêm đường, đoạn thẳng để hoàn toàn có thể tìm ra được các giá trị thiết yếu, Giao hàng cho việc thống kê giám sát diện tích quy hoạnh đa giác .

4. Bài tập ví dụ

Hãy tìm hiểu thêm 1 số ít bài tập ví dụ sau đây để thấy rõ hơn cách tìm được diện tích quy hoạnh của một đa giác bất kể, không phải là tứ giác đều .
Bài 1: Tính diện tích hình ABCDE (h.152) với các thông số như sau:
BG = 19 mm, AC = 48 mm, AH = 8 mm, HK = 18 mm
KC = 22 mm, EH = 16 mm, KD = 23 mm
bai-37
Đa giác ABCDE được chia thành tam giác ABC, hai tam giác vuông AHE, DKC và hình vuông vắn HKDE .
SABC = 50%. BG. AC = 1/2. 19.48 = 456 ( mm2 )
SAHE = 50% AH. HE = 50%. 8.16 = 64 ( mm2 )
SDKC  = 1/2 KC.KD = 1/2. 22.23 = 253(mm2)

SHKDE = ( HE + KD ). HK / 2 = ( 16 + 23 ). 18 / 2 = 351 ( mm2 )
Do đó
SABCDE = SABC + SAHE + SDKC + SHKDE = 456 + 64 + 253 + 351
Vậy SABCDE = 1124 ( mm2 )
Bài 2: Một con đường cắt một đám đất hình chữ nhật với các dữ liệu được cho trên hình 153. Hãy tính diện tích phần con đường EBGF (EF//BG) và diện tích phần còn lại của đám đất.

bai-38
Con đường hình bình hành EBGF có diện tích quy hoạnh
SEBGF = 50.120 = 6000 mét vuông
Đám đất hình chữ nhật ABCD có diện tích quy hoạnh
SABCD = 150.120 = 18000 mét vuông
Diện tích phần còn lại của đám đất :
S = SABCD – SEBGF = 18000 – 6000 = 12000 mét vuông
Bài 3: Tính diện tích thực của hồ nước có sơ đồ là phần gạch sọc trên hình 155 (cạnh của mỗi hình vuông là 1cm, tỉ lệ1/10000).

dap-an-bai-40
Diện tích phần gạch sọc trên hình gồm Diện tích hình chữ nhật ABCD trừ đi diện tích quy hoạnh các hình tam giác AEN, JKL, DMN và các hình thang BFGH, CIJK. Ta có :
S.hình chữ nhật ABCD là 6 x 8 ô vuông
S. ΔAEN là 2 ô vuông
S. ΔJKL là 1,5 ô vuông
S. ΔDMN là 2 ô vuông
S.hình thang BFGH là 6 ô vuông
S.hình thang CIJK là 3 ô vuông
Do đó tổng diện tích quy hoạnh của các hình phải trừ đi là :
2 + 1 + 2 + 6 + 3 = 14,5 ô vuông
Nên diện tích quy hoạnh phần gạch sọc trên hình là :
6 x 8 – 14,5 = 33,5 ô vuông
Do tỉ lệ xích 1/10000 là nên diện tích thực tế là:

33,5 x 10000 = 335000 cm2 = 33,5 mét vuông
Xem thêm: Công thức tính diện tích hình tròn

Như vậy, cách tính diện tích đa giác khá dài và cần sự tỉ mỉ cao vì bạn sẽ phải chia hình đa giác thành các hình học nhỏ, đơn giản hơn để áp dụng các công thức tính diện tích phù hợp. Vì vậy, trước khi tính được diện tích đa giác, hãy nắm thật vững các công thức tính diện tích tứ giác, tam giác phù hợp để hoàn thành bài tập nhanh hơn.

You May Also Like

More From Author

+ There are no comments

Add yours