Cách Tính Phí Bảo Hiểm Hàng Hóa Xuất Nhập Khẩu Mà Bạn Cần Biết – https://vietsofa.vn

Estimated read time 13 min read
Phí bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu ra đời nhằm đáp ứng nhu cầu của các tổ chức doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xuất nhập khẩu. Bảo hiểm này không được cấp phát, đối tượng cần mua bảo hiểm phải liên hệ đến các công ty, tổ chức thực hiện việc kinh doanh loại bảo hiểm này được được xác định bởi nhiều loại chi phí.

[ related_posts_by_tax title = ” ” ]
>> Xem thêm :

Cách xác định phí bảo hiểm hàng hóa nhập khẩu.

Đối tượng áp dụng của bảo hiểm bao gồm các loại hàng hóa, sản phẩm được vận chuyển từ nơi này đến nơi khác thông qua đường bộ, đường hàng không, đường thủy

Phạm vi vận dụng : trên toàn quốc tế .

Các mô hình bảo hiểm so với sản phẩm & hàng hóa xuất nhập khẩu

Có 3 mô hình bảo hiểm so với sản phẩm & hàng hóa xuất nhập khẩu gồm có :

 • Bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu đường biển (đường thủy ).
 • Bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu đường hàng không.
 • Bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu được vận chuyển trên lãnh thổ Việt Nam

Tùy vào từng loại bảo hiểm mà có các mức phí khác nhau, tuy nhiên các mô hình bảo hiểm này được xác lập theo một nguyên tắc đơn cử, nhất định .
Phí bảo hiểm gồm có : giá trị thực tiễn của sản phẩm & hàng hóa, mẫu sản phẩm xuất nhập khẩu, cước vận chuyển, lãi ước tính của lô hàng, thuế nhập khẩu .

Công thức tính phí bảo hiểm

Phí bảo hiểm được xác lập dựa trên công thức :

 • CIF = (C+F) / (1-R)
 • I = CIF x R
 • Trong đó I: phí bảo hiểm, C: giá hàng hóa nhập khẩu ( giá FOB ), R: tỷ lệ phí bảo hiểm, F: giá cước vận chuyển.

Đối với tỷ lệ phí bảo hiểm không có 1 tỷ suất nhất định mà phải phụ thuộc vào vào từng gói hàng, phương pháp luân chuyển, … để xác lập. Về giá trị bảo hiểm đươc xác lập bằng 110 % của giá CIF của sản phẩm & hàng hóa, mẫu sản phẩm nhập khẩu .

Ví Dụ Minh Họa Cách Tính Phí Bảo Hiểm Hàng Hóa Xuất Nhập Khẩu

Vd : Công ty A nhập khẩu xe máy với số lượng 1000 chiếc của một doanh nghiệp quốc tế có giá FOB là 2000USD / chiếc. Lô hàng này phải chịu cước vận tải là 20USD / chiếc. Lô hàng này được luân chuyển bằng đường đi bộ. Lô hàng này được thực thi theo loại bảo hiểm điều kiện kèm theo A. Lô hàng tham gia bảo hiểm 110 % giá CIF. Lô hàng này được luân chuyển về cảng Cái Lân. Tính tổng tổng phí bảo hiểm công ty A phải thanh toán giao dịch cho lô hàng trên là bao nhiêu ?
Cách tính phí bảo hiểm cho hàng xuất nhập khẩu.

 • Tính số tiền bảo hiểm:

+ Tổng giá FOB ( giá xuất ) của lô hàng : FOB = 1000 chiếc x 2000 USD = 2000000 USD
+ Tổng cước vận tải mà công ty A phải trả cho doanh nghiệp quốc tế là : 1000 chiếc x 20 USD = 20000 USD
+ Tỷ lệ phí bảo hiểm đều kiện A so với lô hàng này là : 0.18 % = R
Giá CIF ( giá nhập ) của lô hàng được xác định:
+ Tổng giá CIF mà lô hàng phải chịu là :
CIF = ( C + F ) / ( 1 – R ) = ( 2.000.000 + 20.000 ) / ( 1 – 0.18 ) = 2.463.415 USD
+ Số tiền bảo hiểm là : STBH = 110 % x 2.463.415 = 2.709.756,5 USD

 • Tính phí bảo hiểm: giả sử tỷ lệ phí bảo hiểm tại cảng Cái Lân là 0.37 %

+ Phí sản phẩm & hàng hóa ( xe máy ) : STBH x R = 2.709.756,5 x 0,37 % = 10.026,1 USD
+ Phí luân chuyển bằng đường đi bộ là 0.06 %
+ Phí bảo hiểm = STBH x 0.06 % = 2709756,5 x 0.06 % = 1.625,8539 USD
Ngoài cách tính phí bảo hiểm sản phẩm & hàng hóa xuất nhập khẩu trên thì tất cả chúng ta còn hoàn toàn có thể tính phí bảo hiểm theo các trường hợp sau :

 • Tính phí bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu theo giá FOB có nghĩa là khi người mua mà người bán đã thõa thuận được mức giá chấp nhận được thì người bán sẽ xuất bán theo giá đúng như đã thõa thuận giữa 2 bên tại cảng và người mua sẽ phải mua bảo hiểm đối với hàng hóa nhập khẩu đó và có thể tham gia tính bảo hiểm theo tỷ lệ % giá FOB như là 100% giá FOB hoặc 110 % giá FOB.
 • Tính phí bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu theo giá EX_Work có nghĩa là người bán và người mua sẽ thõa thuận mức giá tại xưởng  và khi đã chấp nhận thỏa thuận đó thì bên mua sẽ phải mua bảo hiểm và tham gia tính bảo hiểm theo tỷ lệ % của EX  như là 100 % giá của EX hoặc 110 % giá của EX
 • Tính phí bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu theo giá CFR ( CNF ) có nghĩa là  trong trường hợ này giá CFR ( CNF )đã bao gồm toàn bộ giá FOB, giá EX và cước phí của lô hàng nhập khẩu. Khi đã chấp nhân giá này giữa 2 bên thì bên nhập khẩu hàng hóa mua bảo hiểm và tham giá tính bảo hiểm theo tỷ lệ 100 % giá CFR ( CRF) hoặc 110 % giá CFR ( CNF ). Nếu doanh nghiệp nhập khẩu tính phí bảo hiểm theo giá CIF thì phải căn cứ vào giá CFR ( CNF ) để tính giá CIF.

Khi doanh nghiệp nhập khẩu hàng hóa sản phẩm tính phí bảo hiểm hàng nhập khẩu theo phương pháp này nếu có chênh lệch xảy ra về phí bảo hiểm thì bên mua bảo hiểm và bên bán bảo hiểm phải bù trừ và thanh toán cho nhau. Bên bán bảo hiểm sẽ phải thanh toán cho doanh nghiệp mua bảo hiểm trong trường hợp phí bảo hiểm thấp hơn so với số thực tế mà doanh nghiệp đã bỏ ra để mua bảo hiềm và ngược lại bên bán bảo hiểm sẽ được doanh nghiệp mua bảo hiểm trong trường hợp phí bảo hiểm thực tế phát sinh cao hơn so với số thực tế mà doanh nghiệp đã bỏ ra để mua bảo hiểm.

Ví dụ : Tính theo giá FOB : Vào năm 2017 công ty A nhập khẩu một lô hàng nước hoa từ Pháp về, lô hàng này được nhập với số lượng là 50.000 chai và một lô hàng lúa mì đóng bao với số lượng là 1000 tấn, theo hợp đồng thương mại và hợp đồng mua và bán ngoại thương thì loại sản phẩm này có giá là 500 USD / chai và 150 USD / tấn, phí luân chuyển là 10 USD / chai, tỷ giá 20.000 / USD. Tính tổng phí bảo hiểm hàng nhập khẩu mà doanh nghiệp phải thanh toán giao dịch là bao nhiêu. Trường hợp tham gia bảo hiểm 110 %, bảo hiểm theo điều kiện kèm theo loại A .
Lô hàng nước hoa

 • Giá FOB của lô hàng là: 50.000 x 500 = 25.000.000 USD
 • Tỷ lệ phí bảo hiểm của lô hàng này: 0.3% + 0.02% = 0.32% ( trong đó tỷ lệ chính là 0.3% và phụ phí tuyến châu âu là 0.02% )
 • Ta có phí bảo hiểm hàng nhập khẩu được tính theo giá FOB như sau ( tham gia 110% giá FOB )
 • 25.000.000 x 0.32% = 80.000 USD.

Lô hàng lúa mì

 • Giá FOB của lô hàng là: 10000 x 150 = 1.500.000 USD
 • Tỷ lệ phí bảo hiểm của lô hàng này: 0.25% + 0.02% = 0.27% ( trong đó tỷ lệ chính là 0.25% và phụ phí tuyến châu âu là 0.02% )
 • Ta có phí bảo hiểm hàng nhập khẩu được tính theo giá FOB như sau ( tham gia 110% giá FOB )
 • 1.500.000 x 0.27% = 4050 USD

Ví dụ 2 : Tính theo giá EX – Word : Vào năm 2017 công ty A nhập khẩu một lô hàng rượu với số lượng là 20.000 lít, theo hợp đồng thương mại và hợp đồng mua và bán ngoại thương thì giá tại xưởng của lô hàng này mà các bên đã gật đầu là 400 USD / lít. Tính tổng phí bảo hiểm hàng nhập khẩu mà doanh nghiệp phải thanh toán giao dịch là bao nhiêu. Trường hợp tham gia bảo hiểm 110 %, bảo hiểm theo điều kiện kèm theo loại A .

 • Tỷ lệ phí bảo hiểm của lô hàng này: 0.25% + 0.02% = 0.27% ( trong đó tỷ lệ chính là 0.25% và phụ phí tuyến châu âu là 0.02% )
 • Trị giá của lô hàng này ( giá tại xưởng ) là: 20.000 x 400 = 8.000.000 USD
 • Ta có phí bảo hiểm hàng nhập khẩu được tính theo giá FOB như sau ( tham gia 110% giá FOB )
 • 8.000.000 x 0.27% = 21.600 USD

Ví dụ 3 : Tính theo giá CFR ( CNF ) : Công ty A nhập khẩu một lô hàng trị giá 50.000.000 USD trong đó đã gồm có phí luân chuyển. lô hàng được vận huyển bằng đường thủy, bảo hiểm theo điều kiện kèm theo loại A .

 • Tỷ lệ phí bảo hiểm của lô hàng này: 0.25% + 0.02% = 0.27% ( trong đó tỷ lệ chính là 0.25% và phụ phí tuyến châu âu là 0.02% )
 • Ta có phí bảo hiểm hàng nhập khẩu được tính theo giá FOB như sau ( tham gia 110% giá FOB )
 • 50.000.000 x 0.27% = 135.000 USD.

Vậy mỗi loại sản phẩm & hàng hóa sẽ có phí bảo hiểm khác nhau và còn tùy thuộc vào các điều kiện kèm theo khác như : hình thức luân chuyển ( đường đi bộ, đường hàng không, đường thủy ), bảo hiểm thuộc điều kiện kèm theo loại gì ( A, B, C ) …
Trên đây là diễn đạt cơ bản về cách tính bảo hiêm sản phẩm & hàng hóa xuất nhập khẩu
Chúc bạn thành công xuất sắc !

5

/

5
(
1
bầu chọn
)

You May Also Like

More From Author

+ There are no comments

Add yours