Giải bất phương trình bậc nhất một ẩn bằng máy tính Casio fx-580VN X

Estimated read time 5 min read
Không biết vì lí do gì mà máy tính Casio fx-580VN X không tương hỗ tất cả chúng ta giải bất phương trình bậc nhất một ẩn ( bất phương trình bậc 2, bậc 3 và bậc 4 có tương hỗ ) trong khi bất phương trình này rất thường gặp trong chương trình Toán học
Việc giải bất phương trình bậc nhất một ẩn tuy không khó khăn vất vả nhưng không ít cũng tốn thời hạn, đặc biết là với các bất phương trình phức tạp
Biết được điều này, sau một thời hạn điều tra và nghiên cứu ở đầu cuối mình đã tìm ra chiêu thức giải bất phương trình bậc nhất một ẩn bằng máy tính Casio fx-580VN X

Ngay bây giờ mình sẽ chia sẽ nó với các bạn

1 Nhắc lại định nghĩa

Bất phương trình dạng ax+b<0 hoặc ax+b>0″ class=”ql-img-inline-formula quicklatex-auto-format” height=”18″ src=”https://nhutnguyenminh.com/wp-content/ql-cache/quicklatex.com-cecf4d33fc35e182b8da1efa9364d407_l3.png” title=”Rendered by QuickLaTeX.com” width=”106″/> hoặc <img loading= hoặc ax+b \leq 0 với a, b là hai số đã cho và a \neq 0 được gọi là bất phương trình bậc nhất một ẩn

2 Ý tưởng

Để giải bất phương trình bậc nhất một ẩn bằng máy tính Casio fx-580VN X tất cả chúng ta cần hiện thực hóa hai ý tưởng sáng tạo

  • Vận dụng kiến thức Giải tích cổ điển mà cụ thể là giới hạn để xác định dấu của bất phương trình (giữ nguyên hay đổi chiều)
  • Vận dụng kiến thức Đại số sơ cấp giải phương trình tương ứng

Tất nhiên việc hiện thực hóa hai ý tưởng sáng tạo trên dựa vào các tính năng của máy tính Casio fx-580VN X chứ không dựa vào các kiến thức và kỹ năng Toán học

3 Thuật giải

Bước 1 Biến đổi sơ cấp sao cho vế phải của bất phương trình bằng 0

Bước 2 Nhập vế trái của bất phương trình vào máy tính

Bước 3 Nhấn phím CALC => nhập 10^9 => nhấn phím = => nhấn phím =

  • Nếu giá trị tìm được là số dương thì dấu của bất phương trình giữ nguyên
  • Nếu giá trị tìm được là số âm thì dấu của bất phương trình đổi chiều

Bước 4 Giải phương trình bậc nhất ( phương trình quy về phương trình bậc nhất ) tương ứng

4 Hệ thống ví dụ minh họa

Ví dụ 4.1

Giải bất phương trình 3x+5<5x-7

Bước 1 Biến đổi sơ cấp 3x+5<5x-7 \Leftrightarrow 3x+5 -(5x-7) < 0

Bước 2 Nhập 3x+5 -(5x-7)

Bước 3 Nhấn phím CALC => nhập => nhấn phím = => nhấn phím =

-1999999988 là số âm nên dấu của bất phương trình phải đổi chiều tức dấu >” class=”ql-img-inline-formula quicklatex-auto-format” height=”15″ src=”https://nhutnguyenminh.com/wp-content/ql-cache/quicklatex.com-82f44321e9d2ef5d1b4c6a53f5e9b3a9_l3.png” title=”Rendered by QuickLaTeX.com” width=”15″/></p>
<p class=Bước 4 Giải phương trình 3x+5 -(5x-7)=0

Vậy tập nghiệm của bất phương trình đã cho là x>6″ class=”ql-img-inline-formula quicklatex-auto-format” height=”18″ src=”https://nhutnguyenminh.com/wp-content/ql-cache/quicklatex.com-7d5b662fd82f8882cefdb0ae14490d33_l3.png” title=”Rendered by QuickLaTeX.com” width=”55″/></p>
<div style=

Xem thêm: Các cách bắt soi cầu giải đặc biệt miền Bắc hôm nay chính xác nhất

Ví dụ 4.2

Giải bất phương trình \dfrac{2-x}{3}<\dfrac{3-2x}{5}

Bước 1 Biến đổi sơ cấp \dfrac{2-x}{3}<\dfrac{3-2x}{5} \Leftrightarrow \dfrac{2-x}{3}-\dfrac{3-2x}{5} < 0

Bước 2 Nhập \dfrac{2-x}{3}-\dfrac{3-2x}{5}

Bước 3 Nhấn phím CALC => nhập => nhấn phím = => nhấn phím =

66666666.73 là số dương nên dấu của bất phương trình vẫn giữa nguyên tức dấu <

Bước 4 Giải phương trình \dfrac{2-x}{3}-\dfrac{3-2x}{5}=0

Vậy tập nghiệm của bất phương trình đã cho là x<-1

Ví dụ 4.3

Giải bất phương trình \dfrac{2x+3}{-4} \geq \dfrac{4-x}{-3}

Bước 1 Biến đổi sơ cấp \dfrac{2x+3}{-4} \geq \dfrac{4-x}{-3} \Leftrightarrow \dfrac{2x+3}{-4} - \dfrac{4-x}{-3} \geq 0

Bước 2 Nhập \dfrac{2x+3}{-4} - \dfrac{4-x}{-3}

Bước 3 Nhấn phím CALC => nhập => nhấn phím = => nhấn phím =

-833333332.8 là số âm nên dấu của bất phương trình phải đổi chiều tức dấu \leq

Bước 4 Giải phương trình \dfrac{2x+3}{-4} - \dfrac{4-x}{-3}=0

Vậy tập nghiệm của bất phương trình đã cho là x \leq \dfrac{7}{10}

Hãy chia sẽ nếu thấy có ích …

You May Also Like

More From Author

+ There are no comments

Add yours