Công thức giải bài toán đốt cháy amin hay nhất – Hoá học lớp 12

Estimated read time 7 min read
Với công thức giải bài toán đốt cháy amin Hóa học lớp 12 cụ thể nhất giúp học viên thuận tiện nhớ hàng loạt các công thức giải bài toán đốt cháy amin từ đó biết cách làm bài tập Hóa học 12. Mời các bạn đón xem :Công thức giải bài toán đốt cháy amin hay nhất – Hoá học lớp 12
Bài toán đốt cháy amin là một trong những dạng bài tập quan trọng về amin. Bài viết dưới đây tổng hợp các kỹ năng và kiến thức tương quan đến dạng bài đốt cháy amin. Các công thức thống kê giám sát được tổng hợp vừa đủ và chi tiết cụ thể sẽ giúp em làm tốt dạng bài tập này .
1. Công thức giải bài toán đốt cháy amin

Đặt công thức phân tử chung của amin, mạch hở là CnH2n + 2 – 2 k + tNt
Trong đó :
n là số nguyên tử cacbon trong phân tử amin ( n ≥ 1 )
k là số link ( k ≥ 0 )
t là số chức amin ( t ≥ 1 )
Suy ra công thức phân tử amin no, đơn chức là CnH2n + 3N ( n ≥ 1 )
– Đốt cháy amin ta có
Công thức giải bài toán đốt cháy amin hay nhất – Hoá học lớp 12 (ảnh 1)
– Đốt cháy amin no, đơn chức thì :
Công thức giải bài toán đốt cháy amin hay nhất – Hoá học lớp 12 (ảnh 1)
– Đốt cháy amin no, hai chức :
Công thức giải bài toán đốt cháy amin hay nhất – Hoá học lớp 12 (ảnh 1)
– Đốt cháy amin thơm :
Công thức giải bài toán đốt cháy amin hay nhất – Hoá học lớp 12 (ảnh 1)
– Khi đốt cháy một amin ngoài không khí thì :
nN2sau phản ứng = nN2sinh ra từ phản ứng đốt cháy amin + nN2có sẵn trong không khí
Chú ý:
Trong không khí
VN2 : VO2 = nN2 : nO2 = 4 : 1
Hay trong không khí = 4. nO2
– Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng cho bài toán đốt cháy amin :
mamin + mO2 = mCO2 + mH2O
m amin = mC + mH + mN
– Áp dụng định luật bảo toàn nguyên tố cho bài toán đốt cháy amin
+ Bảo toàn O : 2 nO2 = 2 nCO2 + nH2O
Công thức giải bài toán đốt cháy amin hay nhất – Hoá học lớp 12 (ảnh 1)

Ví dụ: Đốt cháy hoàn toàn a mol amin no đơn chức thu được 5,6 lít CO2 ở điều kiện tiêu chuẩn và 7,2g H2O. Giá trị của a là:
A. 0,05
B. 0,1
C. 0,07
D. 0,2
Hướng dẫn giải
nCO2 = 0,25 mol ;
nH2O = 0,4 mol
Amin no đơn chức
Công thức giải bài toán đốt cháy amin hay nhất – Hoá học lớp 12 (ảnh 1)

→ Đáp án B

2. Kiến thức mở rộng
– Tìm CTPT của amin dựa vào mẫu sản phẩm cháy
Đặt công thức phân tử chung của amin là CxHyNt
Công thức giải bài toán đốt cháy amin hay nhất – Hoá học lớp 12 (ảnh 1)
– Bài toán phụ giải quyết và xử lý loại sản phẩm cháy : Dẫn loại sản phẩm cháy đi qua dung dịch kiềm
+ Nếu Ba ( OH ) 2 / Ca ( OH ) 2 dư : n ↓ = nCO2
+ mbình tăng = mbình tăng = mCO2 + mH2O
+ ∆ mdung dịch = mCO2 + mH2O − m ↓
Nếu ∆ mdung dịch < 0 → khối lượng dung dịch giảm Nếu ∆ mdung dịch > 0 → khối lượng dung dịch tăng
3. Bài tập minh họa

Câu 1: Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp gồm 2 amin no đơn chức là đồng đẳng kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng, thu được CO2 và hơi nước tỷ lệ thể tích CO2 : H2O = 8 : 17. Công thức phân tử của 2 amin?

A. C2H5NH2 và C3H7NH2
B. C3H7NH2 và C4H9NH2
C. CH3NH2 và C2H5NH2
D. C4H9NH2 và C5H11NH2
Hướng dẫn giải
Gọi số mol CO2 là 8 x thì số mol H2O là 17 x
Amin no, đơn chức
Công thức giải bài toán đốt cháy amin hay nhất – Hoá học lớp 12 (ảnh 1)
Vì hai amin là đồng đẳng sau đó → CH3NH2 và C2H5NH2
→ Đáp án C.

Câu 2: Đốt cháy hoàn toàn m gam một amin đơn chức X bằng không khí vừa đủ, thu được 0,4 mol CO2; 0,7 mol H2O và 3,1 mol N2. Giả thiết không khí chỉ gồm N2 và O2, trong đó N2 chiếm 80% thể tích không khí. Giá trị của m là
A. 9,0
B. 6,2
C. 49,6
D. 95,8
Hướng dẫn giải
Bảo toàn nguyên tố O :
2 nO2 = 2 nCO2 + nH2O
→ 2. nO2 = 2.0,4 + 0,7 → nO2 = 0,75 mol
nN2trong không khí = 4. nO2 = 4.0,75 = 3 mol
nN2sau phản ứng = nN2sinh ra từ phản ứng đốt cháy amin + nN2có sẵn trong không khí
→ 0,1 = nN2sinh ra từ phản ứng đốt cháy amin + 3
→ nN2sinh ra từ phản ứng đốt cháy amin = 0,1 mol
Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng :
mamin + mO2 = mCO2 + mH2O
→ m + 32.0,75 = 44.0,4 + 18.0,7
→ m = 6,2 gam
→ Đáp án B.

Câu 3: Đốt cháy hoàn toàn 7,08 gam một amin no, đơn chức mạch hở. Dẫn toàn bộ sản phẩm cháy vào dung dịch Ca(OH)2 dư thấy sinh ra 36 gam kết tủa. Công thức phân tử của amin đó là:
A. CH5N
B. C2H7N
C. C3H9N
D. C4H11N
Hướng dẫn giải
nCO2 = nCaCO3 ↓ = 0,36 mol
Giả sử công thức của amin là CnH2n + 3N ( n ≥ 1 ) x mol
namin = nCO2n
→ x = 0,36 n → nx = 0,36 ( 1 )
Mamin. namin = mamin
→ ( 14 n + 17 ). x = 7,08 ( 2 )
Từ ( 1 ) và ( 2 )
→ nx = 0,3614 nx + 17 x = 7,08
→ n = 3 x = 0,12
→ Công thức phân tử của amin là C3H9N
→ Đáp án C.

Xem thêm các dạng bài tập và công thức Hoá học lớp 12 hay, chi tiết khác:
Công thức bài toán đốt cháy amino axit hay nhất
Công thức thủy phân peptit hay nhất

Công thức đốt cháy peptit hay nhất
Công thức tính số mol OH – trong bài toán thủy phân peptit hay nhất
Công thức tính số mắt xích ( thông số polime hóa ) polime hay nhất

You May Also Like

More From Author

+ There are no comments

Add yours