BT kinh tế vi mô chương 5+6 – Kinh tế vi mô – Đại học Tài chính – StuDocu

Estimated read time 6 min read

Chương 5-6. CẤU TRÚC THỊ

TRƯỜNG

1. Đặc điểm của doanh nghiệp cạnh tranh hoàn toàn: 1) Doanh nghiệp có thể tự do gia nhập vào thị

trường; 2) Nếu một doanh nghiệp nào đó rời bỏ thị trường làm đường cung sản phẩm sẽ dịch

chuyển sang trái; 3) Sản phẩm giống nhau nên có thể hoàn toàn thay thế cho nhau; 4) Giá do

doanh nghiệp quyết định; 5) Giá được hình thành do cung và cầu quyết định; 6) Mọi người tham

gia đều có đủ thông tin .

A.1, 3, 4, 5B. 2, 3, 5, 6C. 1, 3, 5, 6D. 2, 3, 4, 6

2 Các doanh nghiệp trong thị trường cạnh tranh đối đầu trọn vẹn đạt được trạng thái cân đối thời gian ngắn khi :

A. P = MC = MR.B. P = AVCC. P = AC.D. P = AFC

3 Độc quyền Open là do :A. Quy định của pháp lýB. Do doanh nghiệp chiếm hữu những nguồn lực then chốt .C. Độc quyền do tự nhiênD. Tất cả đều đúng

4. Đối với thị trường cạnh tranh hoàn toàn, quyết định nào sau đây nằm

ngoài khả năng của một

doanh nghiệp :

A.Phối hợp các yếu tố sản xuất để có mức ngân sách thấp nhất

B.Chủ động ngừng hoạt động khi ngân sách biên nhỏ hơn ngân sách đổi khác trung bình

C.Tăng giá bán để ngày càng tăng lệch giá

D.Điều chỉnh lượng bán ra để đạt được doanh thu cao nhất

5 Điều gì sẽ xảy ra khi một doanh nghiệp cạnh tranh hoàn toàn giảm giá sản phẩm của mình xuống

thấp hơn giá thị trường ?

A. Tất cả các doanh nghiệp khác cũng sẽ giảm giá.

B. Doanh nghiệp sẽ không tối đa hóa được doanh thu của mình .C. Doanh nghiệp sẽ có thị phần lớn hơn và điều này làm cho doanh nghiệp có lợi .

D. Tất cả các doanh nghiệp khác sẽ bị loại ra khỏi ngành.

6 Nhận định nào sau đây về doanh nghiệp độc quyền là sai :A. Là doanh nghiệp quyết định giá trên thị trườngB. Sản xuất ra loại sản phẩm không có mẫu sản phẩm thay thế sửa chữaC. Là doanh nghiệp đồng ý giáD. Có 1 số ít doanh nghiệp khác sản xuất ra cùng loại sản phẩm .7. Đường cầu so với doanh nghiệp cạnh tranh đối đầu trọn vẹn là đường cầu :

A. Co giãn theo giá ítB. Co giãn theo giá nhiều

C. Co giãn hoàn toàn theo giáD. Hoàn toàn không co giãn theo giá

8 Đường cầu của doanh nghiệp độc quyền trọn vẹn có đặc thù là :

A. Đường thẳng song song với trục hoànhB. Đường thẳng song song với trục tung

C. Đường thẳng dốc lênD. Đường thẳng dốc xuống

9 Trong thị trường cạnh tranh hoàn toàn, đường cầu trước một doanh nghiệp là:

A. Một đường thẳng đứng.B. Một đường nằm ngang.

C. Một đường dốc xuống.D. Không câu nào đúng.

10 Điểm ngừng hoạt động sản xuất là điểm mà ở đó :A. Giá bằng ngân sách cận biên .B. Ngân sách chi tiêu cố định và thắt chặt trung bình bằng ngân sách cận biên .C. Chi tiêu biến hóa trung bình tối thiểu bằng ngân sách cận biên .

D. Tổng chi phí trung bình bằng chi phí cận biên.

11. Phát biểu nào không đúng trong các phát biểu sau:

A.Thặng dư tiêu dùng là phần chênh lệch giữa tổng số tiền tối đa mà một người tiêu dùng sẵn

sàng trả để mua sản phẩm & hàng hóa với tổng số tiền trong thực tiễn mà họ phải trả theo giá thị trường

B.

Thặng dư sản xuất của doanh nghiệp là phần chênh lệch giữa tổng doanh thu và tổng chi phí

biến hóa

C.Thặng dư sản xuất của doanh nghiệp là phần chênh lệch giữa tổng doanh thu và tổng

chi phí

biên của toàn bộ các đơn vị chức năng sản lượng1

You May Also Like

More From Author

+ There are no comments

Add yours