Bộ nhớ và lưu trữ – Sony Xperia XZ

Estimated read time 5 min read
background image

Bộ nhớ và lưu trữ

Thiết bị của bạn có một vài tùy chọn tàng trữ và bộ nhớ khác nhau .•

Bộ nhớ trong có dung lượng khoảng 32 GB và được dùng để lưu trữ nội dung đã
chuyển sang hoặc tải về, cùng với dữ liệu và cài đặt cá nhân. Một số ví dụ về dữ liệu
được lưu vào bộ nhớ trong là báo thức, cài đặt âm lượng và ngôn ngữ, email, dấu
trang, sự kiện trên lịch, ảnh, video và nhạc.

Bạn có thể sử dụng thẻ nhớ có thể tháo rời, với dung lượng lên tới 128 GB, để có
thêm dung lượng lưu trữ. Bạn có thể di chuyển các tập tin media và một số ứng dụng,
cùng với mọi dữ liệu được liên kết sang loại bộ nhớ này để giải phóng bộ nhớ trong.
Một số ứng dụng, ví dụ như ứng dụng Camera, có thể lưu dữ liệu trực tiếp vào thẻ
nhớ.

Bộ nhớ động (RAM) có dung lượng khoảng 3 GB và bạn không thể sử dụng bộ nhớ
này để lưu trữ. RAM được dùng để xử lý các ứng dụng đang chạy và hệ điều hành.

Bạn hoàn toàn có thể phải mua riêng thẻ nhớ .

Đọc thêm về việc sử dụng bộ nhớ trong thiết bị Android bằng cách tải về Bài viết hướng dẫn
dành cho thiết bị của bạn tại www.sonymobile.com/support/.

Cải thiện hiệu suất bộ nhớ

Bộ nhớ thiết bị của bạn có xu hướng đầy dần do việc sử dụng thông thường. Nếu
thiết bị bắt đầu chậm đi hoặc ứng dụng tắt đột ngột, bạn nên xem xét các điều sau:

Luôn cố duy trì ít nhất 500 MB bộ nhớ trong khả dụng.

•Đóng các ứng dụng đang chạy mà bạn không dùng .•Xóa bộ nhớ cache cho toàn bộ các ứng dụng .•Gỡ thiết lập các ứng dụng đã tải xuống mà bạn không dùng .•Chuyển ứng dụng sang thẻ nhớ nếu bộ nhớ trong đã đầy .•Chuyển ảnh, video và nhạc từ bộ nhớ trong sang thẻ nhớ .

Nếu thiết bị của bạn không thể đọc nội dung trên thẻ nhớ, thì bạn có thể phải định
dạng thẻ nhớ. Lưu ý rằng tất cả nội dung trên thẻ sẽ bị xóa khi bạn định dạng.

Nếu bạn đang chia sẻ thiết bị với nhiều người dùng, bạn phải đăng nhập với tư cách chủ sở
hữu, nghĩa là người dùng chính, để có thể thực hiện một số thao tác, như chuyển dữ liệu sang
thẻ nhớ và định dạng thẻ nhớ.

Cách xem thực trạng bộ nhớ1

Từ Màn hình chính, nhấn vào .

2

Tìm và nhấn vào Cài đặt > Lưu trữ & bộ nhớ.

Cách xem lượng RAM còn trống và đã dùng1

Từ Màn hình chính, nhấn vào .

2

Tìm và nhấn vào Cài đặt > Lưu trữ & bộ nhớ.

3

Nhấn vào rồi nhấn vào Nâng cao > Bộ nhớ.

Cách xóa bộ nhớ cache cho toàn bộ ứng dụng1

Từ Màn hình chính, nhấn vào .

2

Tìm và nhấn vào Cài đặt > Lưu trữ & bộ nhớ.

3

Nhấn vào, sau đó nhấn Nâng cao > Lưu trữ rồi tìm và nhấn Dữ liệu đã lưu
trong bộ nhớ cache
> OK.

Khi xóa bộ nhớ cache, bạn không bị mất bất kỳ thông tin hay thiết lập quan trọng nào .42Đây là phiên bản trên Internet của ấn phẩm này. © Chỉ in ra để sử dụng cá thể .

You May Also Like

More From Author

+ There are no comments

Add yours