Giải phương trình logarit bằng cách đưa về cùng cơ số cực hay – Toán lớp 12

Estimated read time 5 min read

Giải phương trình logarit bằng cách đưa về cùng cơ số cực hay

Giải phương trình logarit bằng cách đưa về cùng cơ số cực hay

Bài giảng: Cách giải phương trình logarit – Cô Nguyễn Phương Anh (Giáo viên VietJack)

A. Phương pháp giải & Ví dụ

Quảng cáo

1. Định nghĩa
Phương trình lôgarit là phương trình có chứa ẩn số trong biểu thức dưới dấu lôgarit .
2. Phương trình lôgarit cơ bản
• loga x = b ⇔ x = ab ( 0 < a ≠ 1 ) .     • loga f(x) = loga g(x) Các dạng bài tập Toán lớp 12 ôn thi THPT Quốc gia có lời giải

3. Các bước giải phương trình logarit bằng cách đưa về cùng cơ số
* Bước 1. Tìm điều kiện kèm theo của phương trình ( nếu có ) .
* Bước 2. Sử dụng định nghĩa và các đặc thù của lôgarit để đưa các lôgarit xuất hiện trong phương trình về cùng cơ số .
* Bước 3. Biến đổi phương trình về phương trình lôgarit cơ bản đã biết cách giải .
* Bước 4. Kiểm tra điều kiện kèm theo và Tóm lại .

Ví dụ minh họa

Bài 1: Giải phương trình: log2 x + log3 x + log4 x = log20 x.

Hướng dẫn:
Điều kiện của phương trình là x > 0 .
Với điều kiện kèm theo trên phương trình đã cho tương tự với phương trình
Các dạng bài tập Toán lớp 12 ôn thi THPT Quốc gia có lời giải

Các dạng bài tập Toán lớp 12 ôn thi THPT Quốc gia có lời giải

Các dạng bài tập Toán lớp 12 ôn thi THPT Quốc gia có lời giải

Các dạng bài tập Toán lớp 12 ôn thi THPT Quốc gia có lời giải
Kết hợp với điều kiện kèm theo, ta được tập nghiệm của phương trình đã cho là { 1 } .

Quảng cáo

Bài 2: Giải phương trình
Các dạng bài tập Toán lớp 12 ôn thi THPT Quốc gia có lời giải
Hướng dẫn:
Các dạng bài tập Toán lớp 12 ôn thi THPT Quốc gia có lời giải
Tập nghiệm của phương trình đã cho là { 1 ; 2 } .
Bài 3: Giải phương trình
Các dạng bài tập Toán lớp 12 ôn thi THPT Quốc gia có lời giải
Hướng dẫn:
Các dạng bài tập Toán lớp 12 ôn thi THPT Quốc gia có lời giải
Tập nghiệm của phương trình đã cho là { 3 } .

B. Bài tập vận dụng

Bài 1: Giải phương trình
Các dạng bài tập Toán lớp 12 ôn thi THPT Quốc gia có lời giải
Hiển thị đáp án
Các dạng bài tập Toán lớp 12 ôn thi THPT Quốc gia có lời giải
Phương trình đã cho vô nghiệm .
Bài 2: Giải phương trình
Các dạng bài tập Toán lớp 12 ôn thi THPT Quốc gia có lời giải
Hiển thị đáp án
Điều kiện của phương trình là
Các dạng bài tập Toán lớp 12 ôn thi THPT Quốc gia có lời giải
Với điều kiện kèm theo trên phương trình đã cho tương tự với phương trình
Các dạng bài tập Toán lớp 12 ôn thi THPT Quốc gia có lời giải
Kết hợp với điều kiện kèm theo, ta được tập nghiệm của phương trình đã cho là { 3 } .
Bài 3: Giải phương trình

Các dạng bài tập Toán lớp 12 ôn thi THPT Quốc gia có lời giải
Hiển thị đáp án
Điều kiện của phương trình là
Các dạng bài tập Toán lớp 12 ôn thi THPT Quốc gia có lời giải
Với điều kiện kèm theo trên phương trình đã cho tương tự với phương trình
Các dạng bài tập Toán lớp 12 ôn thi THPT Quốc gia có lời giải
Kết hợp với điều kiện kèm theo, ta được tập nghiệm của phương trình đã cho là { 2 } .

Quảng cáo

Bài 4: Giải phương trình
Các dạng bài tập Toán lớp 12 ôn thi THPT Quốc gia có lời giải
Hiển thị đáp án
Điều kiện của phương trình là x > 0 .
Với điều kiện kèm theo trên phương trình đã cho tương tự với phương trình
Các dạng bài tập Toán lớp 12 ôn thi THPT Quốc gia có lời giải
Kết hợp với điều kiện kèm theo, ta được tập nghiệm của phương trình đã cho là { 8 } .
Bài 5: Giải phương trình
Các dạng bài tập Toán lớp 12 ôn thi THPT Quốc gia có lời giải
Hiển thị đáp án
Điều kiện
Các dạng bài tập Toán lớp 12 ôn thi THPT Quốc gia có lời giải

Các dạng bài tập Toán lớp 12 ôn thi THPT Quốc gia có lời giải

Các dạng bài tập Toán lớp 12 ôn thi THPT Quốc gia có lời giải

Các dạng bài tập Toán lớp 12 ôn thi THPT Quốc gia có lời giải

Các dạng bài tập Toán lớp 12 ôn thi THPT Quốc gia có lời giải

Các dạng bài tập Toán lớp 12 ôn thi THPT Quốc gia có lời giải

Vậy phương trình có nghiệm Các dạng bài tập Toán lớp 12 ôn thi THPT Quốc gia có lời giải

Bài 6: Giải phương trình
Các dạng bài tập Toán lớp 12 ôn thi THPT Quốc gia có lời giải
Hiển thị đáp án
Các dạng bài tập Toán lớp 12 ôn thi THPT Quốc gia có lời giải
Bài 7: Giải phương trình
Các dạng bài tập Toán lớp 12 ôn thi THPT Quốc gia có lời giải
Hiển thị đáp án
Tập xác lập 0 < x < 2 a . Các dạng bài tập Toán lớp 12 ôn thi THPT Quốc gia có lời giải

Các dạng bài tập Toán lớp 12 ôn thi THPT Quốc gia có lời giải

Các dạng bài tập Toán lớp 12 ôn thi THPT Quốc gia có lời giải

Các dạng bài tập Toán lớp 12 ôn thi THPT Quốc gia có lời giải

Bài 8: Giải phương trình
Các dạng bài tập Toán lớp 12 ôn thi THPT Quốc gia có lời giải
Hiển thị đáp án
Điều kiện của phương trình là
Các dạng bài tập Toán lớp 12 ôn thi THPT Quốc gia có lời giải
Với điều kiện kèm theo trên phương trình đã cho tương tự với phương trình
Các dạng bài tập Toán lớp 12 ôn thi THPT Quốc gia có lời giải
+ ) Với x ∈ ( – 4 ; – 1 ) :
Khi đó (*) trở thành 4(-x-1) = 16-x2 ⇔ x2-4x-20= 0Các dạng bài tập Toán lớp 12 ôn thi THPT Quốc gia có lời giải
+ ) Với x ∈ ( – 1 ; 4 ) :
Khi đó (*) trở thành 4(x+1) = 16-x2 ⇔ x2+4x-12 = 0Các dạng bài tập Toán lớp 12 ôn thi THPT Quốc gia có lời giải
Vậy tập nghiệm của phương trình đã cho là { 2 ; 2-2 √ 6 } .
Xem thêm các dạng bài tập Toán lớp 12 có trong đề thi THPT Quốc gia khác :

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Ngân hàng trắc nghiệm miễn phí ôn thi THPT Quốc Gia tại khoahoc.vietjack.com

phuong-trinh-logarit.jsp

You May Also Like

More From Author

+ There are no comments

Add yours