Tiếng Anh lớp 6 Unit 1 Communication trang 11 – Global Success 6 Kết nối tri thức

Estimated read time 7 min read

Tiếng Anh lớp 6 Unit 1 Communication trang 11 – Global Success 6 Kết nối tri thức

Tiếng Anh lớp 6 Unit 1: My new school – Global Success 6 Kết nối tri thức

Video giải Tiếng Anh 6 Unit 1 Communication – Kết nối tri thức – Cô Nguyễn Thanh Hoa (Giáo viên VietJack)

Unit 1 lớp 6 Communication trang 11

Everyday English

Quảng cáo

1. Listen and read the dialogue. Pay attention to the highlighted parts. (Nghe và đọc đoạn hội thoại. Chú ý vào phần được làm nổi bật)

Bài nghe:

Vy: Phong, this is Duy, my new friend

Phong: Hi, Duy. Nice to meet you

Duy: Hi, Phong. Nice to meet you, too

Hướng dẫn dịch:

Vy: Phong này, đây là Duy, bạn mới của tớ.

Phong: Chào Duy, rất vui được gặp cậu.

Duy: Chào Phong, mình cũng rất vui được gặp cậu.

2. Work in groups. Practise introducing a friend to someone else. (Làm việc theo nhóm. Luyện tập giới thiệu bạn của mình với người khác).

Gợi ý

Nam: Good afternoon Van, how are you today?

Van: Never better. Nam, this is Ha, my new friends. We are going to the cinema.

Nam: Hi Ha. Nice to meet you.

Ha: Hi, Nam. Nice to meet you, too.

Van: Let’s go to the cinema together!

Hướng dẫn dịch:

Nam : Chào buổi chiều Vân, thời điểm ngày hôm nay bạn thế nào ?
Vân : Không khi nào tốt hơn. Nam, đây là Hà, những người bạn mới của tôi. Chúng tôi đang đi đến rạp chiếu phim .

Quảng cáo

Nam : Chào Hà. Hân hạnh được biết bạn .
Ha : Chào Nam. Cũng hân hạnh được gặp bạn .
Vân : Cùng nhau đi xem phim nhé !
3. Read and tick the questions you think are suitable to ask a new friend at school. (Đọc và tích vào những câu hỏi  mà các em cho là phù hợp để hỏi một bạn mới ở trường).
1. Are you from around here ?
2. Do you like music ?
3. How much money do you get ?
4. What is your favourite subject at school ?
5. Are you hungry now ?
6. Do you play football ?
7. How do you go to school every day ?
8. Where do you often go shopping ?
Đáp án:1, 2, 4, 6, 7

Hướng dẫn dịch:

Quảng cáo

1. Bạn ở gần đây à ?
2. Bạn có thích môn âm nhạc không ?
3. Bạn kiếm được bao nhiêu tiền ?
4. Môn học thương mến của bạn ở trường là gì ?
5. Bây giờ bạn có đói không ?
6. Bạn có chơi bóng đá không?

7. Mỗi ngày bạn đi học bằng gì ?
8. Bạn thường đi shopping ở đâu ?
4. There is a quiz for students in the new school newsletter. Answer the questions. (Có một bảng câu hỏi dành cho học sinh ở bản tin của trường. Trả lời những câu hỏi).

ARE YOU A GOOD FRIEND AT SCHOOL ? YES NO
1 Do you remember all your new classmates ’ names ? ( Bạn có nhớ hết tên các bạn cùng lớp mới không ? )

2 Do you often listen to your friends ’ advice ? ( Bạn có thường nghe lời khuyên của các bạn không ? )

3 Do you share things with your classmates ? ( Bạn có san sẻ các thứ với bạn cùng lớp không ? )

4 Do you keep your friends ’ secret ? ( Bạn có giữ bí hiểm của các bạn không ? )

5 Do you play with your classmates at break time ? ( Bạn có chơi cùng với các bạn cùng lớp

6 Do you help your classmates with their homework ? ( Bạn có giúp sức các bạn cùng lớp làm bài tập về nhà không ? )

7 Do you go to school with your friends ? ( Bạn có đi học cùng với các bạn không ? )

8 Do you listen when your classmates are talking ? ( Bạn có lắng nghe khi các bạn cùng lớp đang nói không ? )

5. Work in groups. Takes turns to interview the others. Use the questions above. (Làm việc theo nhóm. Lần lượt phỏng vấn các bạn khác. Sử dụng những câu trên)

Bài giảng: Unit 1: My new school: Communication – sách Kết nối tri thức – Cô Mai Anh (Giáo viên VietJack)
Xem thêm các bài soạn, giải bài tập Tiếng Anh lớp 6 Global Success sách Kết nối tri thức hay, cụ thể khác :

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 6 tại khoahoc.vietjack.com

Đã có app VietJack trên điện thoại cảm ứng, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi trực tuyến, Bài giảng …. không lấy phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS .

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k10: fb.com/groups/hoctap2k10/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài soạn, giải bài tập Tiếng Anh lớp 6 Tập 1 và Tập 2 bám sát nội dung sách Tiếng Anh lớp 6 Kết nối tri thức với đời sống ( NXB Giáo dục đào tạo ) .

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.
Các loạt bài lớp 6 Kết nối tri thức khác

You May Also Like

More From Author

+ There are no comments

Add yours