Tính đạo hàm bằng máy tính casio fx-580vn – https://vietsofa.vn

Estimated read time 4 min read
Nhờ công thức đạo hàm ở bài trước bạn đã giải được khá nhiều bài tập. Nhưng để giải nhanh bạn cần biết thêm kỹ thuật bấm máy, bài viết thời điểm ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn bạn tính đạo hàm bằng máy tính casio FX – 580VN. Phương pháp này không những cho tác dụng đúng mực mà cực nhanh nếu bạn biết cách bấm. Nếu chưa biết cách bấm, cùng Toán Học xem nội dung ngay sau đây

1. Phương pháp tính đạo hàm bằng máy tính casio

Dự đoán công thức đạo hàm bậc n :

  • Bước 1: Tính đạo hàm cấp 1, đạo hàm cấp 2, đạo hàm cấp 3
  • Bước 2: Tìm quy luật về dấu, về hệ số, về biến số, về số mũ rồi rút ra công thức tổng quát

Quy trình bấm máy tính đạo hàm cấp 1 :

Quy trình bấm máy tính đạo hàm cấp 2 :

2. Ví dụ minh họa

Ví dụ 1: Hệ số góc tiếp tuyến của đồ thị hàm số (C) $y = \frac{{x + 2}}{{\sqrt {{x^2} + 3} }}$ tại điểm có hoành độ x$_0$ = 1 là
A. 0,25
B. 3,5
C. 0,125
D. – 2
Lời giải

Ví dụ 2: Đạo hàm cấp 2 của hàm số $y = {x^4} – \sqrt x $ tại điểm có hoành độ x$_0$ = 2 gần số giá trị nào nhất trong các giá trị sau
A. 7
B. 19
C. 25
D.48

Lời giải

Ví dụ 3: Tính đạo hàm của hàm số $y = \frac{{x + 1}}{{{4^x}}}$
A. $ y ’ = \ frac { { 1 – 2 \ left ( { x + 1 } \ right ) \ ln 2 } } { { { 2 ^ { 2 x } } } } $
B. USD y ’ = \ frac { { 1 + 2 \ left ( { x + 1 } \ right ) \ ln 2 } } { { { 2 ^ { 2 x } } } } $
C. USD y ’ = \ frac { { 1 – 2 \ left ( { x + 1 } \ right ) \ ln 2 } } { { { 2 ^ { { x ^ 2 } } } } } $
D. USD y ’ = \ frac { { 1 + 2 \ left ( { x + 1 } \ right ) \ ln 2 } } { { { 2 ^ { { x ^ 2 } } } } } $
Lời giải
Ta chọn tính đạo hàm tại điểm bất kể, ví dụ chọn x = 0,5 rồi tính đạo hàm của hàm số X = 0,5. NHập vào máy tính $ \ frac { d } { { dx } } { \ left ( { \ frac { { X + 1 } } { { 4X } } } \ right ) _ { X = 0,5 } } $

Ví dụ 4: Cho hàm số $y = {e^{ – x}}.\sin \left( x \right),$ đặt F = y” + 2y’ khẳng định nào sau đây là khẳng định đúng?
A. F = – 2 y
B. F = y
C.F = – y
D.F = 2 y
Lời giải

Tính F = y” + 2y’ = C+ 2B = – 0,2461….. = – 2y =>

Đáp số là : F = – 2 y
Trên đây là toàn bộ những hướng dẫn tính đạo hàm bằng máy tính casio fx-580vn. Để bấm máy tính đạo hàm được nhanh thì bạn cần phải có những kiến thức căn bản về đạo hàm, kế nữa thường xuyên rèn luyện lý thuyết căn bản casio, rồi tới các ví dụ minh họa mà Toán Học đã nêu ở trên. Khi mọi thứ đã thuần thục, nhuần nhuyễn thì bạn mới làm các bài tập bên ngoài. Chúc bạn sớm rèn luyện được kĩ năng này.

You May Also Like

More From Author

+ There are no comments

Add yours