Giải vở bài tập Toán lớp 5 tập 1 trang 40, 41: Luyện tập chung

Estimated read time 5 min read

Giải Toán lớp 5 vở bài tập Tập 1 trang 40, 41: Luyện tập chung bao gồm đáp ánhướng dẫn giải chi tiết tương ứng với từng bài tập. Lời giải bài tập Toán 5 này sẽ giúp các em học sinh ôn tập lại các kiến thức có trong sách giáo khoa. Sau đây mời các em cùng tham khảo lời giải chi tiết.

Giải bài 1 trang 40 vở bài tập Toán lớp 5 tập 1

Viết các phân số sau theo thứ tự từ lớn đến bé

Giải VBT Toán lớp 5 trang 40, 41 (1)

Phương pháp giải                                                                              

So sánh các phân số đã cho rồi sắp xếp theo thứ tự từ lớn đến bé theo các quy tắc : – Trong hai phân số có cùng mẫu số, phân số nào có tử số lớn hơn thì lớn hơn. – Trong hai phân số có cùng tử số, phân số nào có mẫu số lớn hơn thì nhỏ hơn. – Muốn so sánh các phân số khác mẫu số ta quy đồng mẫu số các phân số rồi so sánh phân số sau khi quy đồng.

Đáp án và hướng dẫn giải                                                               

Giải VBT Toán lớp 5 trang 40, 41 (2)

Giải bài 2 vở bài tập Toán lớp 5 tập 1 trang 40

Giải VBT Toán lớp 5 trang 40, 41 (3)

Phương pháp giải                                                                                         

Biểu thức chỉ có phép cộng và phép trừ, hoặc phép nhân và phép chia thì ta tính lần lượt từ trái sang phải.

Đáp án và hướng dẫn giải                                                                    

Giải VBT Toán lớp 5 trang 40, 41 (4)

Giải bài 3 Toán lớp 5 vở bài tập trang 41 tập 1

Năm nay tuổi mẹ gấp 3 lần tuổi con. Tính tuổi của mỗi người, biết mẹ hơn con 28 tuổi.

Phương pháp giải

Tìm tuổi của mỗi người theo bài toán tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số của hai số đó

Đáp án và hướng dẫn giải

Tóm tắt:

Giải VBT Toán lớp 5 trang 40, 41 (5)

Bài giải

Hiệu số phần bằng nhau:

3 – 1 = 2 ( phần ) Tuổi con là : 28 : 2 x 1 = 14 ( tuổi ) Tuổi mẹ là : 14 x 3 = 42 ( tuổi )

Đáp số: Mẹ 42 tuổi, con 14 tuổi.

Giải bài 4 tập 1 vở bài tập Toán lớp 5 trang 41

Biết rằng 3/5 diện tích quy hoạnh trồng nhãn của một xã là 6 ha. Hỏi diện tích quy hoạnh trồng nhãn của xã đó bằng bao nhiêu mét vuông ?

Phương pháp giải

– Để tính diện tích quy hoạnh trồng nhãn ta lấy 6 ha chia cho 3/5 hoặc lấy 6 ha chia cho 3 rồi nhân với 5. . – Đổi 5 ha sang đơn vị chức năng đo là mét vuông. Lưu ý rằng : 1 ha = 10000 mét vuông.

Đáp án và hướng dẫn giải

Cách 1:

Giải VBT Toán lớp 5 trang 40, 41 (6)

Diện tích trồng nhãn của xã đó là : 6 : 3/5 = 10 ( ha ) = 100000 ( mét vuông )

Cách 2:

Coi 6 ha tương ứng bằng 3 đoạn thẳng dài như nhau thì mỗi đoạn thẳng tương ứng : 6 : 3 = 2 ( ha )

Diện tích trồng nhãn của xã tương ứng bằng 5 đoạn thẳng và bằng:

2 x 5 = 10 ( ha ) = 100 000 ( mét vuông )

Đáp số: 100 000m2

CLICK NGAY vào nút TẢI VỀ dưới đây để tải bài giải Toán lớp 5 vở bài tập tập 1 trang 40, 41: Luyện tập chung file word và pdf hoàn toàn miễn phí từ chúng tôi.

You May Also Like

More From Author

+ There are no comments

Add yours