Soạn bài Cách làm bài văn lập luận giải thích (Chi tiết)>

Estimated read time 4 min read
Lựa chọn câu để xem giải thuật nhanh hơn Phần I

Video hướng dẫn giải

CÁC BƯỚC LÀM BÀI VĂN LẬP LUẬN GIẢI THÍCH

Đề bài: Nhân dân ta có câu tục ngữ: “Đi một ngày đàng, học một sàng khôn”. Hãy giải thích nội dung câu tục ngữ đó.

1. Tìm hiểu đề và tìm ý
– Với tục ngữ thì có :
+ Nghĩa đen .
+ Nghĩa bóng .
– Cần tra từ điển để hiểu nghĩa : sự khôn ngoan là do từng trải .
– Cần giải thích sâu hơn :
+ Quan hệ nghĩa đen đến nghĩa bóng .
+ Nội dung lời khuyên hướng tới khát vọng của người nông dân .
– Tìm những thành ngữ, những câu tục ngữ tựa như ý nghĩa .
+ Đi cho biết đó biết đây .
+ Ếch ngồi đáy giếng
2. Lập dàn bài
a ) Mở bài :
Giới thiệu ý nghĩa câu tục ngữ :
– Là kinh nghiệm tay nghề
– Là khát vọng
b ) Thân bài :
( 1 ) Nghĩa đen : Đi một ngày đàng học được nhiều tri thức của trái đất .
( 2 ) Nghĩa bóng :
– Kinh nghiệm về nhận thức .
– Đó là kinh nghiệm tay nghề :
+ đi nhiều hiểu lắm .
+ phải lan rộng ra tầm hiểu biết .
( 3 ) Nghĩa sâu :

– Liên hệ với một câu từ ngữ.

– So sánh để rút ra :
+ Đây là chân lí
+ Đây còn là khát vọng .
c ) Kết bài :
Ý nghĩa với ngày hôm nay càng có giá trị .
3. Viết bài
a ) Mở bài theo ba cách :
– Trực tiếp .
– Đối lập thực trạng hạn hẹp của người nông dân xưa với khát vọng lan rộng ra tri thức .
– Từ chung tới riêng :
+ Có nhiều câu tục ngữ, ca dao cùng đề tài
+ Đây là câu thấm thía nhất .
b ) Thân bài : Nên có ba đoạn bởi có hai nghĩa ở dàn bài .
( 1 ) Nghĩa đen :
– Là một kinh nghiệm tay nghề .
– Đi ngày đàng thời xưa, chỉ hoàn toàn có thể chừng 40, 50 km ; có nghĩa là đến một địa phương làng, xã khác .
– Đi xa như vậy mới học được những điều mới lạ ở làng xã khác “ sàng khôn ” .
( 2 ) Nghĩa bóng :
– Là quy luật : đi xa nếu chịu học thì trí được khôn ra .
– Những cuộc du lịch thăm quan, du lịch giúp tất cả chúng ta “ khôn ” ra rất nhiều .
( 3 ) Nghĩa sâu :
– Thể hiện khát vọng của người nông dân xưa .
– Là lời khuyến khích, ước vọng thầm kín
a ) Kết bài
4. Đọc và sửa chữa

– Sửa phần bố cục.

– Sửa ý nghĩa ba phần đã tương thích với đề bài chưa ?
– Sửa từ, câu, đoạn văn.

You May Also Like

More From Author

+ There are no comments

Add yours