Tuyển tập các bài toán giải bằng hai phép tính – Lớp 3 đầy đủ nhất

Estimated read time 10 min read

Bộ tài liệu giải bài toán lớp 3 bằng 2 cách được chúng tôi dày công sưu tầm từ hệ thống các bài ôn luyện, đề thi, đề kiểm tra các trường tiểu học trên toàn quốc. Nội dung đa dạng, lời giải chi tiết hỗ trợ các em học sinh lớp 3 nắm bản chất phương pháp giải toán bằng 2 phép tính kèm các dạng toán được giải sử dụng phương pháp này. Chi tiết mời các em học sinh và quý thầy cô tham khảo dưới đây.

Lý thuyết  Các bài toán giải bằng hai phép tính

Cách giải và trình diễn về dạng bài toán lớp 3 có 2 giải thuật :

Bài toán: Em có 5 nhãn vở, Trang có nhiều hơn em 3 cái. Hỏi cả hai bạn có bao nhiêu cái nhãn vở?

Lý thuyết giải các bài toán bằng hai phép tính - 1

Bài giải:

Trang có số nhãn vở là : 5 + 3 = 8 ( nhãn vở ) Cả hai bạn có số nhãn vở là : 5 + 8 = 13 ( nhãn vở ) Đáp số : 13 nhãn vở.

Các dạng bài toán giải bằng hai phép tính lớp 3

Dưới đây là cách giải toán bằng 2 cách lớp 3 của một số ít dạng bài toán thường gặp :

Dạng 1: Bài toán liên quan đến khái niệm “nhiều hơn”; “ít hơn”.

Bài toán cho giá trị một đại lượng và dữ kiện đại lượng này nhiều hơn hoặc ít hơn đại lượng kia, nhu yếu tính giá trị tổng của hai đại lượng. Bước 1 : Tìm giá trị của đại lượng chưa biết thường sử dụng phép toán cộng hoặc trừ. Bước 2 : Tính giá trị tổng của hai đại lượng

Dạng 2: Bài toán liên quan đến khái niệm “gấp lên một số lần” hoặc “giảm đi một số lần”.

Bài toán cho giá trị một đại lượng và dữ kiện đại lượng này gấp đại lượng kia 1 số ít lần hoặc đại lượng này giảm đi 1 số ít lần so với đại lượng kia, nhu yếu tính giá trị tổng / hiệu của hai đại lượng. Bước 1 : Tìm giá trị của đại lượng chưa biết thường sử dụng phép toán nhân hoặc chia. Bước 2 : Tính giá trị tổng của hai đại lượng

Dạng 3: Điền số thích hợp vào sơ đồ.

– Thực hiện phép tính theo thứ tự của sơ đồ – Điền số lần lượt vào chỗ trống. Ví dụ : Điền số thích hợp vào chỗ trống :

Hình 2: Lý thuyết các dạng toán giải bằng 2 phép tính

Lời giải:

Ta có : 5 x 2 = 10 ; 10 + 3 = 13 Số cần điền vào ô trống lần lượt là ( 10 ; 13 )

Hình 3: Lý thuyết giải các dạng toán bằng phương pháp 2 phép tính

Các bài tập và lời giải bài toán bằng 2 phép tính lớp 3

Mời các em học viên cùng cha mẹ tìm hiểu thêm tuyến tập các bài toán giải bằng hai phép tính lớp 3 có hướng dẫn giải và đáp án cụ thể dưới đây :

Bài 1: Một thùng đựng 84 lít mật ong, người ta đã lấy ra 1/3 số lít mật ong đó. Hỏi trong thùng còn lại bao nhiêu lít mật ong?

Lời giải:

Số lít mật ong người ta đã lấy ra là : 84 : 3 = 28 ( lít ) Số lít mật ong còn lại trong thùng là : 84 – 28 = 56 ( lít ) Đáp số : 56 lít mật ong

Bài 2: Một cửa hàng có 1242 cái áo, cửa hàng đã bán 1/6 số áo. Hỏi cửa hàng đó còn lại bao nhiêu cái áo?

Lời giải:

Số áo shop đã bán được là : 1242 : 6 = 207 ( cái ) Số áo shop còn lại là : 1242 – 207 = 1035 ( cái ) Đáp số : 1035 cái áo

Bài 3: Một sợi dây dài 9135 cm được cắt thành 2 đoạn. Đoạn thứ nhất dài bằng 1/7 chiều dài sợi dây. Tính độ dài mỗi đoạn dây.

Lời giải:

Độ dài đoạn dây thứ nhất là : 9135 : 7 = 1305 ( cm ) Độ dài đoạn dây thứ hai là : 9135 – 1305 = 7830 ( cm ) Đáp số : đoạn thứ nhất 1035 cm, đoạn thứ hai 7830 cm

Bài 4: Thùng thứ nhất đựng 35 lít dầu, thùng thứ hai đựng nhiều hơn thùng thứ nhất 15 lít dầu. Hỏi cả hai thùng đựng bao nhiêu lít dầu?

Lời giải:

Số lít dầu thùng thứ hai đựng là : 35 + 15 = 50 ( lít ) Cả hai thùng đựng số lít dầu là : 35 + 50 = 85 ( lít ) Đáp số : 85 lít dầu

Bài 5: Anh có 56 viên bi, em có ít hơn anh 12 viên bi. Hỏi cả hai anh em có bao nhiêu viên bi?

Lời giải:

Em có số viên bi là :

56 – 12 = 44 (viên bi)

Anh và em có toàn bộ số viên bi là : 56 + 44 = 100 ( viên bi ) Đáp số : 100 viên bi

Bài 6: Lớp 3A trồng được 42 cây, lớp 3B trồng được gấp 4 lần số cây của lớp 3A. hỏi cả hai lớp trồng được bao nhiêu cây?

Lời giải:

Số cây lớp 3B trông được là : 42 x 4 = 168 ( cây ) Cả hai lớp trồng được số cây là : 168 + 42 = 210 ( cây ) Đáp số : 210 cây

Bài 7: Một bến xe có 76 ô tô. Lúc đầu có 18 ô tô rời bến, sau đó có thêm 16 ô tô nữa rời bến. Hỏi bến xe đó còn lại bao nhiêu ô tô?

Lời giải:

Tổng số xe hơi đã rời bến là : 18 + 16 = 34 ( xe ) Bến xe còn lại số xe hơi là : 76 – 34 = 42 ( xe ) Đáp số : 42 xe xe hơi

Bài 8: Có 5 thùng dầu, mỗi thùng chứa 120 lít. Người ta đã lấy ra 130 lít từ số dầu đó. Hỏi còn lại bao nhiêu lít dầu?

Lời giải:

Tổng số lít dầu là : 120 x 5 = 600 ( lít dầu ) Số lít dầu còn lại là : 600 – 130 = 470 ( lít ) Đáp số : 470 lít dầu

Bài 9: Can thứ nhất có 18 lít dầu. Số dầu ở can thứ hai gấp 3 lần số dầu ở can thứ nhất. hỏi can thứ hai nhiều hơn can thư ùnhất bao nhiêu lít dầu?

Lời giải:

Số dầu ở can thứ hai là : 18 x 3 = 54 ( lít ) Can thứ hai nhiều hơn can thứ nhất số lít dầu là : 54 – 18 = 36 ( lít ) Đáp số : 36 lít dầu

Bài 10: Một tổ công nhân buổi sáng sửa được 24m. buổi chiều do trời nắng nên sửa được số mét đường giảm đi 3 lần so với buổi sáng. Hỏi buổi chiều tổ công nhân đó sửa được mấy mét đường?

Lời giải:

Số mét đường đội công nhân sửa được trong buổi chiều là : 24 : 3 = 8 ( m ) Số mét đường đội công nhân sửa là : 24 + 8 = 32 ( m ) Đáp số : 32 m đường

Bài 11: Một nhóm khách du lịch mang theo 4 bình, mỗi bình 2 lít nước và một bình 5 lít nước. Hỏi nhóm đó mang theo bao nhiêu lít nước?

Lời giải:

Số lít nước ở 4 bình là : 2 x 4 = 8 ( lít ) Số lít nước nhóm mang theo là : 8 + 5 = 13 ( lít ) Đáp số : 13 lít nước

Bài 12: Người ta chia khu vườn ươm cây thành 2 lô đất, mỗi lô đất có 4 hàng, mỗi hàng trồng 105 cây con. Hỏi khu vườn đó trồng được bao nhiêu cây con?

Lời giải:

Số cây cối được ở mỗi lô đất là : 105 x 4 = 420 ( cây ) Số cây xanh được ở khu vườn là : 420 x 2 = 840 ( cây ) Đáp số : 840 cây

File tải miễn phí Tuyển tập giải bài toán bằng hai phép tính lớp 3 đầy đủ nhất:

CLICK NGAY vào đường dẫn dưới đây để download các bài toán lớp 3 giải bằng hai phép tính file word, pdf miễn phí:

Hy vọng là tài liệu bài toán giải bằng 2 phép tính lớp 3 sẽ có ích dành cho các em !

You May Also Like

More From Author

+ There are no comments

Add yours