Cách tính hạn mức tín dụng hiện nay đơn giản và nhanh chóng

Estimated read time 8 min read
Cách tính hạn mức tín dụng dùng để xác lập hạn mức tín dụng cho doanh nghiệp hoặc cá thể trong khoản vay thời gian ngắn. Thông thường công thức hạn mức tín dụng sẽ bằng nhu yếu vốn lư động trừ cho vốn chủ sở hữu tham gia. Tuy nhiên, để xác lập hạn mức tín dụng đúng mực thì nhân viên cấp dưới tín dụng sẽ đánh giá và thẩm định các yếu tố về gia tài và nguồn vốn của người đi vay .
Không hẳn nhiều người biết rõ về hạn mức tín dụng là gì, cách tính hạn mức tín dụng như thế nào để biết được mức vay của mình là bao nhiêu. Bài viết sau đây sẽ làm rõ giúp bạn .

1. Hạn mức thẻ tín dụng là gì?

Hạn mức thẻ tín dụng là số tiền tối đa mà bạn hoàn toàn có thể thanh toán giao dịch bằng thẻ tín dụng mà không bị phạt. Điều này có nghĩa là nếu bạn sử dụng vượt hạn mức sẽ có năng lực trả thêm phí .

Hạn mức thẻ tín dụng được ngân hàng quy định dựa vào lịch sử tín dụng, thu nhập, tài sản đảm bảo hoặc uy tín của bạn ngay lúc xét duyệt. Ngoài ra, mỗi loại thẻ tín dụng sẽ có hạn mức khác nhau tùy vào mục đích của thẻ. Ví dụ như thẻ tín dụng cơ bản có hạn mức dưới 100 triệu đồng, trong khi thẻ tín dụng đen có hạn mức lên đến hàng tỷ đồng.

Nếu áp dụng phương pháp tính toán hạn mức tín dụng có thể hạn chế rủi ro về tín dụng trong việc quản trị tài chính. Đây là phương pháp phổ biến nhất để dùng làm giải pháp cho các bài luận văn thạc sĩ quản trị rủi ro tín dụng

2. Đối tượng áp dụng

Các người mua có sản xuất kinh doanh thương mại không thay đổi, có hiệu suất cao và có nhu yếu tín dụng liên tục .

3. Cách thức, cơ sở xác định nhu cầu vốn

– Báo cáo quyết toán của năm trước
– Báo cáo quyết toán tại thời gian gần nhất
– Kế hoạch sản xuất kinh doanh thương mại quý, năm
– Các hợp đồng kinh tế tài chính, hợp đồng thiết kế

4. Cách xác định hạn mức tín dụng

Cho vay thời gian ngắn thực ra là loại cho vay bổ trợ nguồn vốn góp vốn đầu tư vào gia tài lưu động. Do vậy, xác lập hạn mức vốn lưu động phải địa thế căn cứ vào nhu yếu vốn lưu động của doanh nghiệp và trên cơ sở khai thác hết các nguồn vốn phi ngân hàng nhà nước khác. Có như vậy mới xác lập đúng và hài hòa và hợp lý nhu yếu vốn vay, tránh thực trạng cho vay quá mức thiết yếu làm tổn hại đến năng lực tịch thu nợ. Mặc khác, không cho nên vì thế mà xác lập quá khắc nghiệt không cung ứng đủ nhu yếu vốn cho doanh nghiệp .
Căn cứ để xác lập hạn mức tín dụng là kế hoạch kinh tế tài chính của doanh nghiệp, trong đó dự báo cụ thể về gia tài và nguồn vốn. Các khoản mục trong bảng kế hoạch kinh tế tài chính hoàn toàn có thể liệt kê ở bảng dưới đây :
Cách xác định hạn mức tín dụng
Dựa vào kế hoạch kinh tế tài chính nhận từ người mua nhân viên cấp dưới tín dụng sẽ thực thi xác lập hạn mức tín dụng theo từng bước như sau :

 Bước 1 : Xác định và thẩm định tính chất hợp lý của tổng tài sản.

 Bước 2 : Xác định và thẩm định tính chất hợp lý của nguồn vốn.

 Bước 3 : Xác định hạn mức tín dụng theo công thức tính hạn mức tín dụng sau :

Hạn mức tín dụng = Nhu cầu vốn lưu động – vốn chủ sở hữu tham gia.

Trong đó : Nhu cầu vốn lưu động = giá trị tài sản lưu động – nợ ngắn hạn phi ngân hàng (1) – Nợ dài hạn có thể sử dụng (2)
( 1 ) Gồm : Phải trả người bán, Phải trả công nhân viên, Phải trả khác
( 2 ) Chính là giá trị gia tài lưu động do nguồn dài hạn hỗ trợ vốn .
HAY  :  Hạn mức tín dụng = (Chi phí sản xuất cần thiết trong năm theo kế hoạch / Vòng quay VLĐ) –  Vốn tự có – Các khoản huy động khác

Chi phí SX cần thiết = Tổng gía trị sản lượng (doanh thu thuần) theo Kế hoạch – Khấu hao cơ bản – Thuế – Lợi nhuận định mức

Vòng quay VLĐ = Doanh thu thuần / TS lưu động bình quân

(tính toán dựa vào quyết toán năm trước)
Dựa vào cách tính hạn mức tín dụng trên bạn hoàn toàn có thể xác xác lập hạn mức tín dụng một cách thuận tiện .
luận văn quản trị rủi ro tài chính và luận văn quản trị rủi ro tín dụng ngân hàngÁp dụng công thức trên để sử dụng trong giải pháp giám sát về rủi ro đáng tiếc trong bàivà

You May Also Like

More From Author

+ There are no comments

Add yours