Công thức tính công suất hay nhất – Vật lí lớp 8

Estimated read time 5 min read

Công thức tính công suất hay nhất – Vật lí lớp 8

Công thức tính công suất hay nhất

Với loạt bài Công thức tính công suất Vật Lí lớp 8 sẽ giúp học viên nắm vững công thức, từ đó có kế hoạch ôn tập hiệu suất cao để đạt hiệu quả cao trong những bài thi môn Vật Lí 8 .
Bài viết Công thức tính công suất hay nhất gồm 4 phần : Định nghĩa, Công thức, Kiến thức lan rộng ra và Bài tập minh họa vận dụng công thức trong bài có giải thuật cụ thể giúp học viên dễ học, dễ nhớ Công thức tính công suất Vật Lí 8 .
                  Công thức tính công suất hay nhất

1. Định nghĩa
– Để biết người nào hay máy nào thao tác khỏe hơn ( thực thi công nhanh hơn ) người ta so sánh công thực thi được trong một đơn vị chức năng thời hạn .
– Công thực thi được trong một đơn vị chức năng thời hạn gọi là công suất .
2. Công thức

– Công thức tính công suất: Công thức tính công suất hay nhất 
Trong đó :
A : là công triển khai được ( J ) ,
t : là thời hạn thực thi công ( s ) ,
P : là công suất ( J / s ) .
– Đơn vị công suất J / s được gọi là oát ( kí hiệu là W ) : 1 W = 1 J / s .
1 kW ( kilôoát ) = 1000 W
1 MW ( mêgaoát ) = 1000 kW = 1000000 W
3. Kiến thức mở rộng

– Từ công thức tính công suất Công thức tính công suất hay nhất, suy ra:
+ Công thức tính công triển khai được : A =. t .
  + Công thức tính thời gian thực hiện công: Công thức tính công suất hay nhất
– Tính công suất khi biết lực tính năng F và tốc độ hoạt động đều là v :
Công thức tính công suất hay nhất 
Trong đó :
F : là lực công dụng F ( N ) ,
v : là tốc độ ( m / s ) ,
Р : là công suất ( W ) .
– Đơn vị công suất ngoài oát ( W ) còn có mã lực ( sức ngựa )
Mã lực Pháp ( kí hiệu là CV ) : 1 CV ≈ 736 W
Mã lực Anh ( kí hiệu là HP ) : 1 HP ≈ 746 W
                                           Công thức tính công suất hay nhất

4. Bài tập minh họa

BÀI TẬP 1: Một máy bay trực thăng có trọng lượng P = 50000N. Sau hai phút máy bay đạt được độ cao 800m. Tính công suất của động cơ máy bay.

Tóm tắt:
P = 50000N, h = 800 m, t = 2 phút = 120 s .
Р = ?
Giải:
Công của của động cơ đã triển khai bằng công của trọng tải : A = P.h
Suy ra, công suất của động cơ máy bay là :
Công thức tính công suất hay nhất

BÀI TẬP 2: Một đầu máy xe lửa kéo đoàn tàu chuyển động đều với vận tốc 54 km/h. Biết lực kéo của đầu máy là 5.105 N. Tính:
a. Công suất của đầu máy đó .
b. Công của đầu máy thực thi được khi hoạt động trên đường dài 12 km .
Tóm tắt:
v = 54 km / h, F = 5.105 N
a. Р = ?
b. s = 12 km, A = ?
Giải:
a. Đổi : v = 54 km / h = 15 m / s .
Công suất của đầu máy xe lửa là :
Р = F.v = 5.105.15 = 75.105 ( W ) .
b. Đổi : 12 km = 12000 m
Thời gian xe lửa đi hết quãng đường 12 km là :
Công thức tính công suất hay nhất
Công của đầu máy triển khai được khi hoạt động trên đường dài 12 km là :
A = Р. t = 75.105.800 = 6.109 ( J ) .
Xem thêm các Công thức Vật Lí lớp 8 quan trọng hay khác:

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Ngân hàng trắc nghiệm miễn phí ôn thi THPT Quốc Gia tại khoahoc.vietjack.com

You May Also Like

More From Author

+ There are no comments

Add yours