Giải vở bài tập Toán lớp 4 Tập 2 trang 13, 14 hay nhất

Estimated read time 4 min read

Với bộ tài liệu giải vở bài tập Giải VBT Toán lớp 4 trang 13, 14 Tập 2 bài 1, 2, 3, 4 có lời giải chi tiết, dễ hiểu được biên soạn bởi đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm chia sẻ. Hỗ trợ học sinh tham khảo, ôn tập, củng cố kiến thức trọng tâm nội dung chương trình giảng dạy bộ môn Toán lớp 4. Mời các em học sinh tham khảo dưới đây.

Giải bài 1 trang 13 VBT Toán lớp 4 Tập 2

Khoanh vào chữ đặt trước câu vấn đáp đúng : Hình có diện tích quy hoạnh lớn nhất là :

A. Hình (1)

B. Hình ( 2 ) C. Hình ( 3 )

Bài 1 trang 13 VBT toán 4 tập 2

Lời giải:

Đáp án đúng : A. Hình ( 1 )

Giải bài 2 trang 13 VBT Toán lớp 4 Tập 2

Viết vào ô trống ( theo mẫu )

Hình bình hành Chu vi
(1) 20 cm
(2)  
(3)  
(4)

Lời giải:

Hướng dẫn : P là chu vi của hình bình hành : P = ( a + b ) × 2H ướng dẫn : a, b là độ dài cạnh của hình bình hành có cùng đơn vị chức năng đo. Hình bình hành ( 1 ) : P = ( 6 + 4 ) × 2 = 20 cm

(2): P = ( 5 + 3) × 2 = 16cm

( 3 ) : P = ( 4 + 4 ) × 2 = 16 cm ( 4 ) : P = ( 5 + 4 ) × 2 = 18 cm

Hình bình hành Chu vi
(1) 20 cm
(2) 16cm
(3) 16cm
(4) 18cm

Giải bài 3 trang 14 VBT Toán lớp 4 Tập 2

Viết vào ô trống ( theo mẫu )

Hình bình hành (1) (2) (3)
Cạnh đáy 4cm 14cm  
Chiều cao 34cm   24cm
Diện tích 136cm2 182cm2 360cm2

Lời giải:

Hình bình hành (1) (2) (3)
Cạnh đáy 4cm 14cm 15cm
Chiều cao 34cm 13cm 24cm
Diện tích 136cm2 182cm2 360cm2

Giải bài 4 trang 14 VBT Toán lớp 4 Tập 2

Cho hình H tạo bởi hình chữ nhật ABCD và hình bình hành BEFC như hình vẽ bên. Tính diện tích quy hoạnh hình H ?

Bài 4 trang 14 VBT toán 4 tập 2

Lời giải:

Diện tích hình chữ nhật là : S = AD × DC = 4 × 3 = 12 ( cm2 ) Diện tích hình bình hành là : S = BC × FG = 4 × 3 = 12 ( cm2 ) ( vì BC = AD, ABCD là hình chữ nhật )

Diện tích hình (H) là:

S ( H ) = S ( ABCD ) + S ( BEFC ) = 12 + 12 = 24 ( cm2 ) Đáp số : 24 ( cm2 )

►► CLICK NGAY vào đường dẫn dưới đây để TẢI VỀ lời Giải VBT Toán lớp 4 trang 13, 14 Tập 2 bài 1, 2, 3, 4 ngắn gọn, đầy đủ nhất file word, file pdf hoàn toàn miễn phí từ chúng tôi, hỗ trợ các em ôn luyện giải đề đạt hiệu quả nhất

You May Also Like

More From Author

+ There are no comments

Add yours