Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 48 SGK Toán 4>

Estimated read time 5 min read
 • Giải bài 1, 2 trang 49 SGK Toán 4
  Bài 1 : Trong các góc sau đây góc nào là góc vuông, góc nhọn, góc tù, góc bẹt ?
 • Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 50 SGK Toán 4
  Bài 1 : Dùng ê ke để kiểm tra hai đường thẳng có vuông góc .
 • Giải bài 1, 2, 3 trang 51 SGK Toán 4
  Bài 1 : a ) Cho hình chữ nhật ABCD, AB và DC
 • Giải bài 1, 2, 3 trang 52, 53 SGK Toán 4
  Bài 1: Hãy vẽ đường thẳng AB đi qua điểm E.

 • Giải bài 1, 2, 3 trang 53, 54 SGK Toán 4
  Bài 1 : Nêu tên cặp cạnh song song .
 • Giải bài 1, 2 trang 54 SGK Toán 4
  Bài 1 Hãy vẽ hình chữ nhật có chiều dài 5 cm, chiều rộng 3 cm. Tính chu vi .
 • Giải bài 1, 3 trang 55 SGK Toán 4
  Bài 1 : a ) Hãy vẽ hình vuông vắn có cạnh 4 cm
 • Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 56 SGK Toán 4
  Bài 1 : Đặt tính rối tính : a ) 386259 + 260837 ; …
 • Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 57 SGK Toán 4
  Bài 1 : Đặt tính rồi tính : a ) 341231 × 2 ; 214325 × 4 ; …
 • Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 58 SGK Toán 4
  Bài 1 : Viết số thích hợp vào ô trống .
 • Giải bài 1, 2, 3 trang 61 SGK Toán 4
  Bài 1 : Tính bằng 2 cách ( theo mẫu ) …
 • Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 62 SGK Toán 4
  Bài 1 : Đặt tính rồi tính : a ) 1324 × 40 ; …
 • Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 66, 67 SGK Toán 4
  Bài 1 : Tính giá trị của biểu thức rồi viết vào ô trống ( theo mẫu ) .
 • Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 67, 68 SGK Toán 4
  Bài 1. Tính giá trị của biểu thức rồi viết vào ô trống ( theo mẫu ) .
 • Bài 1, 2, 3 trang 69 SGK Toán 4
  Bài 1 : Đặt tính rồi tính .
 • Bài 1, 2, 3 trang 73 (Nhân với số có ba chữ số) SGK Toán 4
  Bài 1 Đặt tính rồi tính .
 • Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 75 SGK Toán 4
  Bài 1 : Viết số thích hợp vào chỗ chấm .
 • Bài 1, 2, 3 trang 76 SGK Toán 4
  Bài 1 : Tính bằng hai cách .
 • Bài 1, 2, 3 trang 77 SGK Toán 4
  Bài 1 : Đặt tính rồi tính .
 • Giải bài 1, 2, 3 trang 78, 79 SGK Toán 4
  Tính giá trị của biểu thức : a ) 50 : ( 2 x 5 ) ; …
 • Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 78 SGK Toán 4
  Bài 1: Đặt tính rồi tính.

 • Bài 1, 2, 3 trang 79 SGK Toán 4
  Bài 1 : Tính bằng hai cách .
 • Bài 1, 2, 3 trang 81 SGK Toán 4
  Bài 1 : Đặt tính rồi tính .
 • Bài 1, 2, 3 trang 82 SGK Toán 4
  Đặt tính rồi tính .
 • Bài 1, 2, 3 trang 83 SGK Toán 4
  Bài 1 : Đặt tính rồi tính .
 • Bài 1, 2 trang 84 SGK Toán 4
  Bài 1 : Đặt tính rồi tính
 • Bài 1, 2, 3, 4 trang 84 SGK Toán 4
  Bài 1 : Đặt tính rồi tính .
 • Bài 1, 2, 3 trang 85 SGK Toán 4
  Bài 1 : Đặt tính rồi tính
 • Bài 1, 2, 3 trang 86 SGK Toán 4
  Bài 1 : Đặt tính rồi tính .
 • Bài 1, 2, 3 trang 87 SGK Toán 4
  Bài 1 : Đặt tính rồi tính .
 • Bài 1, 2, 3 trang 89 SGK Toán 4
  Bài 1 : Đặt tính rồi tính .
 • Bài 1, 2, 3, 4 trang 90 SGK Toán 4
  Bài 1 : Viết số thích hợp vào ô trống .
 • Bài 1, 2, 3 trang 91, 92, 93 SGK Toán 4
  Bài 1 : Mỗi bài tập dưới đây có nên kèm theo 1 số ít câu vấn đáp A, B, C, D .
 • Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 47 SGK Toán 4
  Bài 1 : Tuổi bố và tuổi con cộng lại được 58 tuổi. Bố hơn con 38 tuổi. Hỏi bố bao nhiêu tuổi, con bao nhiêu tuối ?
 • Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 46 SGK Toán 4
  Bài 1. Đặt tính rồi tính tổng .
 • Giải bài 1, 2, 3 trang 45 SGK Toán 4
  Bài 1 : Tính bằng cách thuận tiện nhất : a ) 3254 + 146 + 1698 ; …
 • Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 44 SGK Toán 4
  Bài 1. Tìm giá trị của a + b + c.

 • Giải bài 1, 2, 3 trang 43 SGK Toán 4
  Bài 1. Nêu tác dụng tính : a ) 468 + 379 = 847 ; 379 + 468 = … ;
 • Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 42 SGK Toán 4
  Bài 1. Tính giá trị của c + d .
 • Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 39 SGK Toán 4
  Bài 1. Đặt tính rồi tính : a ) 4682 + 2305 ; …

You May Also Like

More From Author

+ There are no comments

Add yours