Toán lớp 5 trang 66 Chia một số thập phân với 10, 100, 1000, …

Estimated read time 8 min read

Toán lớp 5 trang 66 Chia một số thập phân với 10, 100, 1000, …

Toán lớp 5 trang 66 Chia một số thập phân với 10, 100, 1000, …

Với giải bài tập Toán lớp 5 trang 66 Chia một số ít thập phân với 10, 100, 1000, … hay, cụ thể sẽ giúp học viên biết cách làm bài tập Toán lớp 5 .

Giải Toán lớp 5 trang 66 Chia một số thập phân với 10, 100, 1000,… – Cô Nguyễn Anh (Giáo viên VietJack)

Quảng cáo

Giải Toán lớp 5 trang 66 Bài 1: Tính nhẩm:
a ) 43,2 : 10 0,65 : 10
432,9 : 100 13,96 : 1000
b ) 23,7 : 10 2,07 : 10
2,23 : 100 999,8 : 1000

Phương pháp giải
Muốn chia một số ít thập phân cho 10,100,1000, … ta chỉ việc chuyển dấu phẩy của số đó lần lượt sang bên trái một, hai, ba, … chữ số .
Lời giải:
a ) 43,2 : 10 = 4,32 0,65 : 10 = 0,065
432,9 : 100 = 4,329 13,96 : 1000 = 0,01396
b ) 23,7 : 10 = 2,37 2,07 : 10 = 0,207
2,23 : 100 = 0,0223 999,8 : 1000 = 0,9998

Giải Toán lớp 5 trang 66 Bài 2: Tính nhẩm rồi so sánh kết quả tính:
a ) 12,9 : 10 và 12,9 x 0,1 ;
b ) 123,4 : 100 và 123,4 x 0,01 ;
c ) 5,7 : 10 và 5,7 x 0,1 ;
d ) 87,6 : 100 và 87,6 x 0,01 .

Quảng cáo


Phương pháp giải
– Muốn chia 1 số ít thập phân cho 10 ; 100 ; 1000 ; … ta chỉ việc chuyển dấu phẩy của số đó lần lượt sang bên trái một, hai, ba, … chữ số .
– Khi nhân một số ít thập phân với 0,1 ; 0,01 ; 0,001 ; … ta chỉ việc chuyển dấu phẩy của số đó lần lượt sang bên trái một, hai, ba, … chữ số .
Lời giải:
a ) 12,9 : 10 = 1,29 ;
12,9 × 0,1 = 1,29
Do đó : 12,9 : 10 = 12,9 × 0,1
b ) 123,4 : 100 = 1,234 ;
123,4 × 0,01 = 1,234
Do đó : 123,4 : 100 = 123,4 × 0,01 ;
c ) 5,7 : 10 = 0,57 ;
5,7 × 0,1 = 0,57
Do đó : 5,7 : 10 = 5,7 × 0,1
d ) 87,6 : 100 = 0,876 ;
87,6 × 0,01 = 0,876
Do đó : 87,6 : 100 = 87,6 × 0,01

Giải Toán lớp 5 trang 66 Bài 3: Một kho gạo có 537,25 tấn gạo. Người ta lấy raToán lớp 5 trang 66 Chia một số thập phân với 10, 100, 1000, ...số gạo trong kho. Hỏi trong kho còn bao nhiêu tấn gạo?

Phương pháp giải
Cách 1 :
– Tìm số gạo đã lấy ra = số gạo bắt đầu × 110 hoặc tính số gạo đã lấy ra = số gạo bắt đầu : 10 .
– Số gạo còn lại = số gạo bắt đầu − số gạo đã lấy ra .
Cách 2 :
– Tìm phân số chỉ số gạo còn lại : 1 − 110 = 910 ( số gạo bắt đầu ) .
– Tìm số gạo còn lại = số gạo khởi đầu 910 hoặc tính số gạo còn lại = số gạo khởi đầu : 10 × 9
Lời giải:
Cách 1 :
Số gạo đã lấy ra là :
537,25 : 10 = 53,725 ( tấn )
Số gạo còn lại trong kho là :
537,25 – 53,725 = 483,525 ( tấn )
Đáp số : 483,525 ( tấn )
Cách 2 :
Phân số chỉ số gạo còn lại là :
1 − 110 = 910 ( số gạo lúc đầu )
Số gạo còn lại trong kho là :
537,25 : 10 × 9 = 483,525 ( tấn )
Đáp số : 483,525 tấn .

Quảng cáo

Bài giảng: Chia một số thập phân với 10, 100, 1000, … – Cô Lê Thị Thúy (Giáo viên VietJack)
Tham khảo giải Vở bài tập Toán lớp 5 :
Xem thêm giải thuật bài tập Toán lớp 5 hay, cụ thể khác :

Ví dụ 1: Đặt tính rồi tính:
a ) 23,8 : 10
b ) 47,5 : 100
Cách giải:

Chia một số thập phân với 10, 100, 1000, ...  lớp 5 hay, chi tiết | Lý thuyết Toán lớp 5

Quy tắc: Muốn chia một số thập phân cho 10, 100, 1000 ta chỉ việc chuyển dấu phẩy của số đó lần lượt sang bên trái một, hai, ba,… chữ số.

Nhận xét: Khi chia một số thập phân cho 10, 100, 1000 ta được kết quả bằng với việc nhân số thập phân đó với 0,1; 0,01; 0,001
a : 10 = a x 0,1
a : 100 = a x 0,01
a : 1000 = a x 0,001
Ví dụ 2: Tính nhẩm:
a ) 17,45 : 10
b ) 24,9 : 10
c ) 423,8 : 100
d ) 7663,14 : 1000
Cách giải :
a ) 17,45 : 10 = 1,745
b ) 24,9 : 10 = 2,49
c ) 423,8 : 100 = 4,238
d ) 7663,14 : 1000 = 7,66314
Chú ý: Khi dời dấu phẩy sang trái mà không đủ chữ số, ta thấy thiếu bao nhiêu chữ số thì thêm vào đó bấy nhiêu chữ số 0.
0,15 : 10 = 0,015
2,78 : 100 = 0,0278
45,3 : 10000 = 0,00453
89,13 : 100 = 0,8913
Kết luận:
Muốn chia một số ít thập phân cho 10, 100, 1000, … ta chỉ việc chuyển dấu phẩy của số đó lần lượt sang bên trái một, hai, ba, … chữ số .

Câu 1: Muốn chia một số thập phân cho 10, 100, 1000,… ta chỉ việc chuyển dấu phẩy của số đó lần lượt đó sang bên trái một, hai, ba,… chữ số. Đúng hay sai?
A. Đúng
B. Sai

Hiển thị đáp án
Muốn chia 1 số ít thập phân cho 10, 100, 1000, … ta chỉ việc chuyển dấu phẩy của số đó lần lượt sang bên trái một, hai, ba, … chữ số. Vậy phát biểu trên là đúng .
Câu 2: Phép tính sau đúng hay sai?
372,1 : 100 = 37,21
A. Đúng
B. Sai

Hiển thị đáp án
Muốn chia 1 số ít thập phân cho 100 ta chỉ việc chuyển dấu phẩy của số đó sang bên trái hai chữ số. Tuy nhiên ở đây mới di dời dấu phẩy sang bên trái một hàng .
Phép tính đúng là 372,1 : 100 = 3,721 .
Vậy phép tính đã cho là sai .
Câu 3: Tính nhẩm: 63,2 : 10
A. 0,632
B. 6,32
C. 632
D. 6320

Hiển thị đáp án
Muốn chia một số ít thập phân cho 10 ta chỉ việc chuyển dấu phẩy của số đó sang bên trái một chữ số .
Do đó ta có : 63,2 : 10 = 6,32 .
Câu 4: Điền số thích hợp vào ô trống:

248,3 : 100 = Bài tập Chia một số thập phân với 10, 100, 1000, ... Toán lớp 5 có lời giải

Hiển thị đáp án
Muốn chia một số ít thập phân cho 100 ta chỉ việc chuyển dấu phẩy của số đó sang bên trái hai chữ số .
Do đó ta có : 248,3 : 100 = 2,483 .
Vậy đáp án đúng điền vào ô trống là 2,483 .
Câu 5: Điền số thích hợp vào ô trống:

75,9 : 1000 = Bài tập Chia một số thập phân với 10, 100, 1000, ... Toán lớp 5 có lời giải

Hiển thị đáp án
Muốn chia 1 số ít thập phân cho 1000 ta chỉ việc chuyển dấu phẩy của số đó sang bên trái ba chữ số. Tuy nhiên chỉ có 2 chữ số ở bên trái dấu phẩy nên ta thêm 1 chữ số 0 vào bên trái 2 chữ số đó để có đủ 3 chữ số .
Ta có : 75,9 : 1000 = 0,0759
Vậy đáp án đúng điền vào ô trống là 0,0759 .
Câu 6: Tìm y biết: 87,6 : y = 74 : 100 + 9,26

A. y = 876

B. y = 87,6

C. y = 8,76

D. y = 0,876

Hiển thị đáp án
87,6 : y = 74 : 100 + 9,26

87,6 : y = 0,74 + 9,26

87,6 : y = 10

y = 87,6 : 10

y = 8,76

Vậy y = 8,76.

Câu 7: Chọn dấu thích hợp điền vào ô trống:

72,8 : 100 Bài tập Chia một số thập phân với 10, 100, 1000, ... Toán lớp 5 có lời giải 8,72 : 10
A. >
B. < C. =
Hiển thị đáp án
Ta có : 72,8 : 100 = 0,728 ; 8,72 : 10 = 0,872 .
Mà 0,728 < 0,872 Do đó 72,8 : 100 < 8,72 : 10 Vậy dấu thích hợp để kéo vào ô trống là < . Xem thêm các bài Để học tốt Toán lớp 5 hay khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 3-4-5 tại khoahoc.vietjack.com

Đã có app VietJack trên điện thoại thông minh, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi trực tuyến, Bài giảng …. không tính tiền. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS .

Theo dõi chúng tôi không tính tiền trên mạng xã hội facebook và youtube :Loạt bài Giải bài tập Toán 5 | Để học tốt Toán 5 của chúng tôi được biên soạn một phần dựa trên cuốn sách: Giải Bài tập Toán 5Để học tốt Toán 5 và bám sát nội dung sgk Toán lớp 5.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.

You May Also Like

More From Author

+ There are no comments

Add yours