Cách tính giá trị biểu thức và ví dụ bài tập có đáp án

Estimated read time 9 min read
Một số bài tập tính giá trị biểu thức minh họa có đáp ánNhư thế nào là cách tính giá trị biểu thức? Khi tính giá trị biểu thức, ta cần phải lưu ý những điều gì? Trong bài viết này, hãy cùng chúng mình tìm hiểu rõ hơn về cách tính giá trị biểu thức trong các trường hợp cụ thể, đồng thời làm quen với một số dạng bài tập về biểu thức nhé!

Tính giá trị biểu thức là gì?

Như tất cả chúng ta đã biết, biểu thức chính là sự tích hợp giữa các chữ, số bằng các phép toán như cộng – trừ – nhân – chia … Đối với những biểu thức gồm có các phép tính cơ bản, nâng lên lũy thừa không riêng gì trên các số lượng mà còn hoàn toàn có thể triển khai trên các vần âm ( đại diện thay mặt cho những số lượng bất kể ) thì được gọi là biểu thức đại số .
Như vậy, hiểu một cách đơn giản thì tính giá trị biểu thức chính là người học phải vận dụng linh hoạt, kết hợp giữa các phép tính cộng – trừ – nhân – chia cơ bản để tính toán ra giá trị cuối cùng của biểu thức được cho. Thông thường, học sinh Tiểu học sẽ được làm quen với dạng Toán này từ năm lớp 4.

Tính giá trị biểu thức là gì?

Cách tính giá trị biểu thức

Trong cách tính giá trị biểu thức, ta phải biết vận dụng linh động giữa các phép tính cơ bản sao cho tìm được tác dụng đúng chuẩn nhất. Bên cạnh đó, khi giải các phép toán, học viên cũng cần phải ghi nhớ một số ít quan tâm, quy tắc bắt buộc để vận dụng vào giải thuật .
Những cách tính giá trị biểu thức mà tất cả chúng ta thường gặp đó là :

 • Trong một biểu thức, nếu chỉ sống sót phép cộng và phép trừ, hoặc phép nhân và phép chia, ta sẽ triển khai phép tính từ trái sang phải .
 • Nếu một biểu thức có khá đầy đủ các phép tính cộng – trừ – nhân – chia, ta vận dụng quy tắc : Nhân – chia trước, cộng – trừ sau .
 • Nếu trong một biểu thức có dấu ngoặc đơn, ta phải triển khai các phép tính trong dấu ngoặc trước, ngoài ngoặc sau .
 • Khi thực thi phép tính cộng, học viên cần quan tâm một số ít điều sau đây :
 • Nên nhóm các số hạng có trong biểu thức sao cho thành nhóm có tổng là các số tròn chục, tròn trăm, tròn nghìn … để dễ tính nhẩm .
 • Áp dụng đặc thù giao hoán : Khi đổi chỗ của các số hạng trong một tổng thì hiệu quả của tổng vẫn không đổi khác .
 • Luôn ghi nhớ công thức : a + b + c = a + c + b = c + a + b .

Cách tính giá trị biểu thức

Một số bài tập tính giá trị biểu thức minh họa có đáp án

Bài tập 1: Tính giá trị các biểu thức dưới đây:

 1. a ) 16 + 4748 + 142 – 183
 2. b ) 150 – 56 x 2
 3. c ) 24 x 5 : 3
 4. d ) 68 x 3 – 14 x 2

Đáp án:

 1. a ) 16 + 4748 + 142 – 183 = 16 + ( 4748 + 142 ) – 183 = 16 + 4890 – 183 = 4906 – 183 = 4723
 2. b ) 150 – 56 x 2 = 150 – 112 = 38
 3. c ) 24 x 5 : 3 = 120 : 3 = 40
 4. d ) 68 x 3 – 14 x 2 = 204 – 28 = 176

Bài tập 2: Tính nhanh giá trị biểu thức sau: 
1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9
Đáp án: 12 + 15 + 31 + 37 + 44 + 56 + 63 + 69 + 88 = (12 + 88) + (31 + 69) + (37 + 63) + (44 + 56) + 15 = 100 + 100 + 100 + 100 + 15 = 415

Bài tập 3: Tính giá trị các biểu thức dưới đây:

 1. a ) 103 + 91 + 47 + 9
 2. b ) 261 + 192 – 11 + 8
 3. c ) 915 + 832 – 45 + 48
 4. d ) 1845 – 492 – 45 – 8

Đáp án:

 1. a ) 103 + 91 + 47 + 9 = ( 103 + 47 ) + ( 91 + 9 ) = 150 + 100 = 250
 2. b ) 261 + 192 – 11 + 8 = ( 261 – 11 ) + ( 192 + 8 ) = 250 + 200 = 450
 3. c ) 915 + 832 – 45 + 48 = ( 915 – 45 ) + ( 832 + 48 ) = 870 + 880 = 1750
 4. d ) 1845 – 492 – 45 – 8 = ( 1845 – 45 ) – ( 492 + 8 ) = 1800 – 500 = 1300

Bài tập 4: Tìm y, biết:

 1. a ) y x 5 = 1948 + 247
 2. b ) y : 3 = 190 – 90
 3. c ) y – 8357 = 3829 x 2
 4. d ) y x 8 = 182 x 4

Đáp án:

 1. a ) y x 5 = 1948 + 247

y x 5 = 2195
y = 2195 : 5
y = 439

 1. b ) y : 3 = 190 – 90

y : 3 = 100
y = 100 x 3
y = 300

 1. c ) y – 8357 = 3829 x 2

y – 8357 = 7658

y = 7658 + 8357
y = 16015

 1. d ) y x 8 = 182 x 4

y x 8 = 728
y = 728 : 8
y = 91
Bài tập 5: Hai ngày cửa hàng bán được 5124 lít dầu. Ngày thứ hai bán được ít hơn ngày thứ nhất 124 lít. Hỏi cửa hàng mỗi ngày bán được bao nhiêu lít dầu?

Đáp án:
Mỗi ngày shop bán được số lít dầu là :
( 5124 – 124 ) : 2 = 2500 ( lít dầu )
Số lít dầu bán được trong ngày thứ nhất là :
2500 + 124 = 2624 ( lít dầu )
Vậy : ngày thứ nhất bán được 2624 lít dầu, ngày thứ hai bán được 2500 lít dầu .
Bài tập 6: Tú có 76 viên bi. Số bi của An gấp 5 lần số bi của Tú. An cho Hùng 24 viên. Hỏi tổng số bi của 3 bạn là bao nhiêu?

Đáp án:
Số bi của An là :
76 x 5 = 380 ( viên bi )
Tổng số bi của 3 bạn là :
76 + 380 = 456 ( viên bi )
Bài tập 7: Cho dãy số sau: 1, 5, 9, 13,… 65, 69

 1. a ) Tính số lượng các số hạng có trong dãy số .
 2. b ) Tính tổng của dãy số .

Đáp án:

 1. a ) Công thức tính số lượng các số hạng trong dãy số : ( Số hạng cuối – số hạng đầu ) : khoảng cách giữa 2 số hạng liên tục + 1

Áp dụng công thức trên, số lượng các số hạng trong dãy số là :
( 69 – 1 ) : 4 + 1 = 68 : 4 + 1 = 17 + 1 = 18 ( số hạng )

 1. b ) Công thức tính tổng của dãy số : ( Số hạng đầu + số hạng cuối ) x số lượng số hạng : 2

Áp dụng công thức, tổng của dãy số trên là :
( 1 + 69 ) x 18 : 2 = 70 x 18 : 2 = 630
Bài tập 8: Cho dãy số sau: 1, 3, 5, 7… 97, 99

 1. a ) Tính số lượng các số hạng có trong dãy số .
 2. b ) Tính tổng của dãy số .

Đáp án:

 1. a ) Số lượng các số hạng trong dãy số là :

( 99 – 1 ) : 2 + 1 = 98 : 2 + 1 = 49 + 1 = 50 ( số hạng )

 1. b ) Tổng của dãy số trên là :

( 1 + 99 ) x 50 : 2 = 100 x 50 : 2 = 2500
Bài tập 9: Phát biểu nào dưới đây là sai?

 1. Biểu thức gồm các phép tính cơ bản không riêng gì trên các số lượng mà còn trên các vần âm ( đại diện thay mặt cho những số lượng bất kể ) được gọi là biểu thức đại số .
 2. Nếu một biểu thức có vừa đủ các phép tính cộng – trừ – nhân – chia, ta thực thi phép tính từ trái sang phải .
 3. Nếu một biểu thức có vừa đủ các phép tính cộng – trừ – nhân – chia, ta vận dụng quy tắc : Nhân – chia trước, cộng – trừ sau .
 4. Nếu trong biểu thức có dấu ngoặc đơn, ta triển khai các phép tính trong dấu ngoặc trước, ngoài ngoặc sau .

Đáp án: B

Bài tập 10: Giá trị của y trong biểu thức dưới đây là bao nhiêu?
y + 75 : 5 = 123 x 6

 1. 723
 2. 3615
 3. 725
 4. 3765

Đáp án: A

Xem thêm: 

Hy vọng bài viết trên đã giúp các bạn nắm rõ hơn các cách tính giá trị biểu thức, cũng như làm quen với một số dạng bài tập tính giá trị biểu thức. Chúc bạn đạt được kết quả cao trong môn Toán.

You May Also Like

More From Author

+ There are no comments

Add yours