Giải hương trình bậc nhất 1 ẩn Toán Lớp 8, Lớp 10 Kèm Bài Tập Có Lời Giải

Estimated read time 4 min read
Home » Toán HọcGiải Phương Trình Bậc nhất 1 ẩn Toán Lớp 8, Lớp 10 Kèm Bài Tập Có Lời GiảiToán Học

Giải Phương Trình Bậc nhất 1 ẩn Toán Lớp 8, Lớp 10 Kèm Bài Tập Có Lời Giải


Giải hương trình bậc nhất 1 ẩn bằng chiêu thức nào ? Hãy theo dõi nội dung mà Đồng Hành Cho Cuộc Sống Tốt Đẹp san sẻ cho bạn dưới bài viết này để hiểu rõ hơn nhé !

      Phương trình bậc nhất 1 ẩn là gì ?

– Định nghĩa phương trình 1 ẩn bậc nhất :

Phương trình có dạng ax + b = 0, với a và b là hai số đã cho và a ≠ 0, được gọi là phương trình bậc nhất một ẩn .

       Cách giải phương trình bậc nhất 1 ẩn

Phương trình có dạng ax + b = 0, với a và b là hai số đã cho và a ≠ 0
+) Bước 1: Chuyển vế ax = – b.

+) Bước 2: Chia hai vế cho a ta được: x = – b/a.

+) Bước 3: Kết luận nghiệm: S = { – b/a }.
Ta hoàn toàn có thể trình diễn ngắn gọn như sau :

ax + b = 0 ⇔ ax = – b ⇔ x = – b/a.

Vậy phương trình có tập nghiệm là S = { – b / a } .

      Bài tập về giải phương trình bậc 1 1 ẩn

Bài 1: phương trình 2x – 1 = 3 có nghiệm duy nhất là ?

  • A. x = – 2.
  • B. x = 2.

  • C. x = 1.
  • D. x = – 1.

Hướng dẫn giải: 

Ta có : 2 x – 1 = 3 ⇔ 2 x = 1 + 3 ⇔ 2 x = 4
⇔ x = 4 : 2 ⇔ x = 2.

Vậy nghiệm là x = 2 .
Chọn đáp án B .

Bài tập 2: Tìm tập nghiệm của phương trình sau: 2(x + 3) – 5 = 4 – x

  • A. S = {1}
  • B. S = 1
  • C. S = {2}
  • D. S = 2

Hướng dẫn giải: 

bai tap giai phuong trinh bac 1 1 an
Chọn đáp án A .

Bài tập 3: 
a ) Tìm giá trị của m sao cho phương trình sau nhận x = – 5 làm nghiệm : 2 x – 3 m = x + 9 .
b ) Tìm giá trị của m, biết rằng phương trình : 5 x + 2 m = 23 nhận x = 2 làm nghiệm
Hướng dẫn giải: 

a ) Phương trình 2 x – 3 m = x + 9 có nghiệm là x = – 5
Khi đó ta có : 2. ( – 5 ) – 3 m = – 5 + 9 ⇔ – 10 – 3 m = 4
⇔ – 3 m = 14 ⇔ m = – 14/3 .
Vậy m = – 14/3 là giá trị cần tìm .
b ) Phương trình 5 x + 2 m = 23 có nghiệm là x = 2
Khi đó ta có: 5.2 + 2m = 23 ⇔ 2m = 23 – 10

⇔ 2 m = 13 ⇔ m = 13/2 .
Vậy m = 13/2 là giá trị cần tìm .

Hy vọng bài viết mà chúng tôi vừa đem đến cho bạn sẽ cho bạn những kiến thức và kỹ năng hữu dụng nhất. Cám ơn ban đã theo dõi bài viết này, hẹn gặp lại bạn ở những bài viết tiếp theo !

You May Also Like

More From Author

+ There are no comments

Add yours