✅ Cách giải phương trình chứa dấu căn ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

Estimated read time 10 min read

5/5 – ( 3 bầu chọn )

Cách giải phương trình chứa dấu căn và Bài tập vận dụng – Toán lớp 9

Căn thức ( căn bậc 2, căn bậc 3 ) là nội dung kỹ năng và kiến thức mà các em học ở ngay chương 1 đại số lớp 9, phần bài tập về căn thức cũng tiếp tục Open trong đề thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông .
Có nhiều dạng bài tập về căn thức như : rút gọn biểu thức, tính giá trị của biểu thức, giải phương trình, hệ phương trình, … Tuy nhiên, trong bài viết này tất cả chúng ta tập trung chuyên sâu tìm hiểu và khám phá cách giải phương trình chứa dấu căn, qua đó vận dụng giải 1 số ít bài tập về phương trình chứa căn thức để rèn luyện kỹ năng và kiến thức giải toán .
I. Kiến thức cần nhớ khi giải phương trình chứa dấu căn

II. Cách giải Phương trình có chứa dấu căn


– Đối chiếu điều kiện kèm theo ( x < 1 hoặc x ≥ 3/2 ) ta thấy x = 1/2 thỏa điều kiện kèm theo, nên ta nhận nghiệm này. Kết luận pt có nghiệm x = 1/2 .

– Bước 2: Nhận dạng từng loại tương ứng với các cách giải sau:

 ¤ Loại 1: Nếu f(x) có dạng hằng đẳng thức (Ax ± B)2 thì khai căn đưa về phương trình trị tuyệt đối để giải.

 ¤ Loại 2: Nếu f(x) = Ax ± B và g(x) = Ex ± D thì dùng phương pháp bình phương 2 vế.

 ¤ Loại 3: Nếu f(x) = Ax2 + Bx + C [không có dạng hằng đẳng thức (Ax ± B)2] và g(x) = Ex ± D thì dùng phương pháp bình phương 2 vế.

 ¤ Loại 4: Nếu f(x) = Ax2 + Bx + C và g(x) = Ex2 + Dx + F thì thử phân tích f(x) và g(x) thành nhân tử, nếu chúng có nhân tử chung thì đặt nhân tử chung đưa về phương trình tích.

– Bước 3: Kiểm tra nghiệm tìm được có thỏa mãn điều kiện không sau đó kết luận nghiệm của phương trình.

– Bình phương 2 vế ta được :
2 x – 3 = ( x – 1 ) 2 ⇔ 2 x – 3 = x2 – 2 x + 1
⇔ x2 – 4 x + 4 = 0 ⇔ ( x – 2 ) 2 = 0 ⇔ x = 2 .
– Đối chiếu với điều kiện kèm theo ta thấy x = 2 thỏa điều kiện kèm theo nên phương trình nhận nghiệm này .
– Phương trình có nghiệm x = 2 .

° Lời giải:
– Ta thấy : f ( x ) = x2 – 5 x – 6 không có dạng hằng đẳng thức ( Ax ± B ) 2 ( và vế phải là dạng hàm bậc 1 ) nên để khử căn ta dùng giải pháp bình phương 2 vế .

⇒ Phương trình có vô số nghiệm x ≥ 9 .

– Đến đây xét các trường hợp giải tựa như ví dụ 1 ở trên .
4. Cách giải một số phương trình chứa căn khác.

i) Phương pháp đặt ẩn phụ để giải phương trình chứa dấu căn.

→ Phương trình có nghiệm x = 6 .


→ Vậy phương trình có nghiệm x = – 1 .
III. Một số bài tập về phương trình có chứa dấu căn

* Bài 1: Giải các phương trình sau:

GIA SƯ TOÁN

Cách giải phương trình chứa ẩn dưới dấu căn – Toán lớp 10

Để giải phương trình chứa ẩn dưới dấu căn bậc 2, ta thường bình phương hai vế để đưa về một phương trình hệ quả không chứa ẩn dưới dấu căn .
Vậy chi tiết cụ thể cách giải phương trình chứa ẩn dưới dấu căn như thế nào ? tất cả chúng ta cùng khám phá cụ thể qua bài viết dưới đây. Đồng thời vận dụng giải 1 số ít phương trình chứa ẩn trong dấu căn thức để rèn kiến thức và kỹ năng giải toán dạng này .
° Cách giải phương trình chứa ẩn dưới dấu căn (pt quy về pt bậc 2)
– Sử dụng chiêu thức : Bình phương hai vế ( nâng lên lũy thừa ). Phép đổi khác là hệ quả nên khi tìm ra x, cần thay lại phương trình đã cho kiểm tra nghiệm .
– Hoặc sử dụng các phép đổi khác tương tự sau :

– Sử dụng giải pháp đặt ẩn phụ biến hóa đưa về phương trình bậc 2
– Có thể đưa về pt chứa dấu trị tuyệt đối, phương trình tích, …
° Vận dụng giải một số bài tập, ví dụ về phương trình chứa ẩn dưới dấu căn

* Bài tập 1 (Bài 7 trang 63 SGK Đại số 10): Giải các phương trình

* Cách 1: Sử dụng phương pháp nâng bậc.

– Điều kiện xác định: 5x + 6 ≥ 0 ⇔ x ≥ -6/5. Ta có

( 1 ) ⇒ 5 x + 6 = ( x – 6 ) 2 [ Bình phương 2 vế ]
⇔ 5 x + 6 = x2 – 12 x + 36
⇔ x2 – 17 x + 30 = 0
Có : Δ = ( – 17 ) 2 – 4.30 = 49 > 0 pt có 2 nghiệm : x1 = 15 ; x2 = 2 .
– Đối chiếu điều kiện kèm theo xác lập ta thấy x1, x2 thỏa ĐKXĐ
– Thử lại : x = 15 thỏa nghiệm của ( 1 ) ; x = 2 không phải là nghiệm của ( 1 ) .
¤ Kết luận: Phương trình có nghiệm x = 15.

* Cách 2: Sử dụng phép biến đổi tương đương.

– Thử lại thấy x = 2 không phải nghiệm của ( 2 ) ; x = – 1 là nghiệm của ( 2 ) .
¤ Kết luận: Phương trình có nghiệm duy nhất x = -1.

– Tập xác lập : D = R ( vì 4 × 2 + 2 x + 10 > 0 với mọi x ) .
( 4 ) ⇒ 4 × 2 + 2 x + 10 = ( 3 x + 1 ) 2
⇔ 4 × 2 + 2 x + 10 = 9 × 2 + 6 x + 1
⇔ 5 × 2 + 4 x – 9 = 0
⇔ x = 1 hoặc x = – 9/5
– Thử lại thấy chỉ có x = 1 là nghiệm của phương trình ( 4 ) .
¤ Kết luận: Phương trình có nghiệm duy nhất x = 1.

* Bài tập 2: Giải các phương trình


– Điều kiện xác lập : 25 – x2 ≥ 0 ⇔ – 5 ≤ x ≤ 5 .
( 3 ) ⇒ 25 – x2 = ( x – 1 ) 2 ( bình phương 2 vế )
⇔ 25 – x2 = x2 – 2 x + 1
⇔ 2 × 2 – 2 x – 24 = 0
⇔ x = 4 hoặc x = – 3
– Đối chiếu với điều kiện kèm theo xác lập x = – 3 và x = 4 thỏa ĐKXĐ
– Thử lại nghiệm chỉ có x = 4 thỏa .
¤ Kết luận: Phương trình có nghiệm duy nhất x = 4.

– Đối chiếu với điều kiện kèm theo xác lập x = 0 và x = – 7/2 thỏa ĐKXĐ
– Thử lại nghiệm chỉ có x = 0 thỏa .
¤ Kết luận: Phương trình có nghiệm duy nhất x = 0.

* Lưu ý: – Khi bình phương hai vế có thể xuất hiện thêm nghiệm (gọi là nghiệm ngoại lai), ta cần thử lại nghiệm sau khi giải phương trình này.

Phương trình đã cho ( * ) trở thành :
t2 – 1 – t – 5 = 0 ⇔ t2 – t – 6 = 0
⇔ t = – 2 ( loại ) hoặc t = 3 ( nhận )

– Kết luận : Phương trình có 1 nghiệm x = 8 .

Cách giải phương trình chứa dấu căn cực hay, có đáp án

Lý thuyết và Phương pháp giải

Phương trình chứa ẩn dưới dấu căn có nhiều cách giải, sau đây là một số ít chiêu thức thường dùng :
+ Nâng lên lũy thừa
+ Đặt ẩn phụ
+ Đưa về phương trình chứa dấu giá trị tuyệt đối
+ Sử dụng bất đẳng thức, nhìn nhận hai vế của phương trình

Ví dụ minh họa

Ví dụ 1: Giải các phương trình sau:
Cách giải phương trình chứa ẩn dưới dấu căn cực hay, chi tiết

Lý thuyết và Phương pháp giải
Để giải phương trình chứa ẩn dưới dấu căn ta tìm cách để khử dấu căn, bằng cách :
– Nâng lũy thừa hai vế .
– Phân tích thành tích.

– Đặt ẩn phụ .
Các dạng phương trình sau ta hoàn toàn có thể giải bằng cách triển khai phép đổi khác tương tự :
Phương trình chứa ẩn dưới dấu căn

You May Also Like

More From Author

+ There are no comments

Add yours