Giải toán lớp 7 SGK tập 1 trang 81, 82, 83 chính xác nhất

Estimated read time 8 min read
Hướng dẫn giải bài tập trang 81, 82, 83 sách giáo khoa tập 1 Toán lớp 7 gồm có đáp án và hướng dẫn giải cụ thể cho từng câu hỏi trong SGK bài 7 : Hai góc đối đỉnh được trình diễn cụ thể, đúng mực và dễ hiểu dưới đây, mời các bạn cùng tìm hiểu thêm ngay .

Trả lời câu hỏi Toán 7 Tập 1 Bài 1 trang 81 SGK

Em hãy nhận xét quan hệ về cạnh, về đỉnh của ∠ O1 và ∠ O3
Lời giải

Nhận xét: Mỗi cạnh của ∠O1 là tia đối của một cạnh góc ∠O3 và ngược lại

∠ O1 và ∠ O3 là hai góc đối đỉnh với nhau

Trả lời câu hỏi Toán 7 SGK Tập 1 Bài 1 trang 81

Hai góc ∠ O2 và ∠ O4 ( hình 1 ) có là hai góc đối đỉnh không ? Vì sao ?
Lời giải
Ta có : Hai góc ∠ O2 và ∠ O4 là hai góc đối đỉnh vì mỗi cạnh góc ∠ O1 là tia đối của một cạnh ∠ O4 và ngược lại

Trả lời câu hỏi Toán 7 Tập 1 Bài 1 trang 81

Xem hình 1 .
a ) Hãy đo góc O1, góc O3. So sánh số đo hai góc đó
b ) Hãy đo góc O2, góc O4. So sánh số đo hai góc đó
c ) Dự đoán hiệu quả rút ra từ câu a ), b )
Giải bài tập SGK Toán lớp 7 bài 1: Hai góc đối đỉnh

Lời giải
Ta có hiệu quả sau khi đo các góc trong hình 1
a ) ∠ O1 = ∠ O3 = 30 o
b ) ∠ O2 = ∠ O4 = 150 o
c ) Hai góc đối đỉnh thì số đo góc bằng nhau

Giải Bài 1 trang 82 SGK Toán 7 Tập 1

Vẽ hai đường thẳng xx ‘ và yy ‘ cắt nhau tại O như hình 2. Hãy điền vào ô trống trong các phát biểu sau :
a ) Góc xOy và góc … là hai góc đối đỉnh vì cạnh Ox là tia đối của cạnh Ox ‘ và cạnh Oy là … của cạnh Oy ‘ .
b ) Góc x’Oy là góc xOy ‘ là … vì cạnh Ox là tia đối của cạnh … và cạnh …
Lời giải:
a ) Góc xOy và góc x’Oy ‘ là hai góc đối đỉnh vì cạnh Ox là tia đối của cạnh Ox ‘ và cạnh Oy là tia đối của cạnh Oy ‘ .
b ) Góc x’Oy và góc xOy ‘ là hai góc đối đỉnh vì cạnh Ox ‘ là tia đối của cạnh Ox và cạnh Oy là tia đối của cạnh Oy ‘ .

Giải Bài 2 trang 82 SGK Toán lớp 7 Tập 1

Hãy điền vào chỗ trống trong các phát biểu sau :
a ) Hai góc có mỗi cạnh của góc này là tia đối của một cạnh của góc kia được gọi là hai góc …
b ) Hại đường thẳng cắt nhau tạo thành hai cặp góc …
Lời giải:
a ) Hai góc có mỗi cạnh của góc này là tia đối của một cạnh của góc kia được gọi là hai góc đối đỉnh .
b ) Hai đường thẳng cắt nhau tạo thành hai cặp góc đối đỉnh .

Giải Bài 3 SGK trang 82 Toán 7 Tập 1

Vẽ hai đường thằng zz ‘ và tt ‘ cắt nhau tại A. Hãy viết tên hai cặp góc đối đỉnh .
Lời giải:
Vẽ hình :
Giải bài tập SGK Toán lớp 7 bài 1: Hai góc đối đỉnh
Cặp góc đối đỉnh thứ nhất là
Giải bài tập SGK Toán lớp 7 bài 1: Hai góc đối đỉnh
Cặp góc đối đỉnh thứ hai là
Giải bài tập SGK Toán lớp 7 bài 1: Hai góc đối đỉnh

Giải Bài 4 Toán 7 Tập 1 trang 82 SGK

Vẽ góc xBy có số đo bằng 60 o. Vẽ góc đối đỉnh với góc xBy. Hỏi góc này có số đo bằng bao nhiêu độ ?
Lời giải:
Góc đối đỉnh với
Giải bài tập SGK Toán lớp 7 bài 1: Hai góc đối đỉnh

Giải Bài 5 SGK Toán 7 Tập 1 trang 82

a ) Vẽ góc ABC có đo bằng 56 o .
b ) Vẽ góc ABC ‘ kề bù với góc ABC. Hỏi số đo của góc ABC ‘ .
c) Vẽ góc C’BA’ kề bù với góc ABC’. Tính số đo của góc C’BA’.

Lời giải:
Vẽ hình :
Giải bài tập SGK Toán lớp 7 bài 1: Hai góc đối đỉnh

Giải bài tập SGK Toán lớp 7 bài 1
b ) Vẽ tia đối của tia BC ta được tia BC ‘, được góc ABC ‘ kề bù với góc ABC
Ta có :
Giải bài tập SGK Toán lớp 7 bài 1: Hai góc đối đỉnh
c ) Vẽ tia đối của tia BÂ, ta được tia BA ‘, thế thì góc C’BA ‘ kề bù với góc ABC ‘ .
Ta được :
 Hai góc đối đỉnh

Giải Toán 7 Tập 1 Bài 6 trang 83 SGK

Vẽ hai đường thẳng cắt nhau sao cho trong các góc tạo thành có một góc 47 o. Tính số đo các góc còn lại
Lời giải:
Vẽ hình :
Giải bài tập SGK Toán lớp 7 bài 1: Hai góc đối đỉnh
Giả sử hai đường thẳng xx ‘ và yy ‘ cắt nhau tại O
Giải bài tập SGK: Hai góc đối đỉnh

Giải Bài 7 trang 83 SGK Tập 1 Toán 7

Ba đường thẳng xx ‘, yy ‘, zz ‘ cùng đi qua điểm O. Hãy viết tên các cặp góc bằng nhau .
Lời giải:
Vẽ hình :
Giải bài tập SGK Toán lớp 7 bài 1: Hai góc đối đỉnh
Trên hình vẽ ba đường thẳng xx ‘, yy ‘, zz ‘ cùng đi qua điểm O .
Tên các cặp góc bằng nhau là :
Giải Toán lớp 7: Hai góc đối đỉnh

Bài 8 trang 83 SGK Toán 7 Tập 1

Vẽ hai góc có chung đỉnh và có cùng số đo là 70 o, nhưng không đối đỉnh .
Lời giải:
Vẽ hình :
Giải bài tập SGK Toán lớp 7 bài 1: Hai góc đối đỉnh
Có thể vẽ theo 2 cách sau :
– Hình a : Vẽ đường thằng x’x. Trên x’x lấy điểm O
Vẽ góc
Giải bài tập SGK Toán lớp 7 bài 1: Hai góc đối đỉnh
– Hình b :
Giải bài tập SGK Toán lớp 7 bài 1: Hai góc đối đỉnh

Bài 9 trang 83 SGK Toán lớp 7 Tập 1

Vẽ góc vuông xAy. Vẽ góc x’Ay ‘ đối đỉnh với góc xAy. Hãy viết tên hai góc vuông không đối đỉnh .
Lời giải:
Vẽ hình :
Giải bài tập SGK Toán lớp 7 bài 1: Hai góc đối đỉnh
Hai góc vuông không đối đỉnh là :
Giải bài tập SGK Hai góc đối đỉnh

Bài 10 trang 83 Toán 7 Tập 1 SGK

Đố. Hãy vẽ một đường thẳng màu đỏ cắt một đường thẳng xanh trên một tờ giấy (giấy trong hoặc giấy mỏng). Phải gấp tờ giấy như thế nào để chứng tỏ hai góc đối đỉnh thì bằng nhau?

Lời giải:
Phải gấp tờ giấy sao cho tia màu đỏ trùng với tia màu xanh để chứng tỏ hai góc đối đỉnh thì bằng nhau .
CLICK NGAY vào nút TẢI VỀ dưới đây để tải Giải toán lớp 7 SGK trang 81, 82, 83 file word, pdf hoàn toàn miễn phí

You May Also Like

More From Author

+ There are no comments

Add yours