Toán lớp 5 trang 172 Luyện tập – https://vietsofa.vn

Estimated read time 9 min read
 • Toán lớp 5 trang 173 Ôn tập về biểu đồ
  Để biểu lộ số cây do từng học viên trong nhóm CÂY XANH trồng trong vườn trường hoàn toàn có thể dùng biểu đồ dưới đây :
 • Toán lớp 5 trang 175 Luyện tập chung
  Tính. Tìm x. Lúc 6 giờ, một xe hơi chở hàng đi từ A với tốc độ 45 km / giờ. Đến 8 giờ, một xe hơi du lịch cũng đi từ A với tốc độ 60 km / giờ và đi cùng chiều với xe hơi chở hàng. Hỏi đến mấy giờ thì xe hơi du lịch đuổi kịp xe hơi chở hàng ?
 • Toán lớp 5 trang 176 Luyện tập chung
  Tính. Trong ba ngày một shop bán được 2400 kg đường. Ngày thứ nhất bán được 35 % số đường đó, ngày thứ hai bán được 40 % số đường đó. Hỏi ngày thứ ba shop đó bán được bao nhiêu ki-lô-gam đường ?
 • Toán lớp 5 trang 176, 177 Luyện tập chung
  Tính. Một con thuyền đi với vận tốc 7,2km/giờ khi nước lặng, vận tốc của dòng nước là 1,6km/giờ.
  a) Nếu thuyền đi xuôi dòng thì sau 3,5 giờ sẽ đi được bao nhiêu ki-lô-mét ?
  b) Nếu thuyền đi ngược dòng thì cần bao nhiêu thời gian để đi được quãng đường như khi xuôi dòng trong 3,5 giờ ?Tìm x.

 • Toán lớp 5 trang 177, 178 Luyện tập chung
  Tính : a ) 6,78 – ( 8,951 + 4,784 ) : 2,05 ; b ) 6 giờ 45 phút + 14 giờ 30 phút : 5. Tìm số trung bình cộng của :
 • Toán lớp 5 trang 178, 179 Luyện tập chung
  Mỗi bài tập dưới đây có kèm theo một số ít câu vấn đáp A, B, C, D ( là đáp án, tác dụng tính, … ). Hãy khoanh vào chữ đặt trước câu vấn đáp đúng :
 • Toán lớp 5 trang 179 Luyện tập chung
  Một xe hơi đi được 60 km với tốc độ 60 km / giờ, tiếp đó xe hơi đi được 60 km với tốc độ 30 km / giờ. Như vậy, thời hạn xe hơi đã đi cả hai đoạn đường là : A. 1,5 giờ. B. 2 giờ. C. 3 giờ D. 4 giờ .
 • Toán lớp 5 trang 171, 172 Luyện tập
  a ) Tìm tốc độ của một xe hơi, biết xe hơi đó đi được 120 km trong 2 giờ 30 phút. b ) Bình đi xe đạp điện với tốc độ 15 km / giờ từ nhà đến bến xe mất nửa giờ. Hỏi nhà Bình cách bến xe bao nhiêu ki-lô-mét ? c ) Một người đi bộ với tốc độ 5 km / giờ và đi được quãng đường 6 km. Hỏi người đó đã đi trong thời hạn bao lâu ?
 • Toán lớp 5 trang 171 Luyện tập
  Trên hình bên, diện tích quy hoạnh của hình tứ giác ABED lớn hơn diện tích quy hoạnh của hình tam giác BEC là 13,6 cm ^ 2. Tính diện tích quy hoạnh của hình tứ giác ABCD, biết tỉ số diện tích quy hoạnh của hình tam giác BEC và diện tích quy hoạnh hình tứ giác ABED là 2/3 .
 • Toán lớp 5 trang 170 Một số dạng bài toán đã học
  Một người đi xe đạp điện trong 3 giờ, giờ thứ nhất đi được 12 km, giờ thứ hai đi được 18 km, giờ thứ ba đi được quãng đường bằng nửa quãng đường đi trong hai giờ đầu. Hỏi trung bình mỗi giờ người đó đi được bao nhiêu ki-lô-mét ? Một mảnh đất hình chữ nhật có chu vi 120 m. Chiều dài hơn chiều rộng 10 m. Tính diện tích quy hoạnh mảnh đất đó .
 • Toán lớp 5 trang 169, 170 Luyện tập chung
  Một mảnh vườn hình chữ nhật có chu vi 160 m, chiều rộng 30 m. Người ta trồng rau trên mảnh vườn đó, trung bình cứ 10 m ^ 2 thu được 15 kg rau. Hỏi trên cả mảnh vườn đó người ta thu hoạch được bao nhiêu ki-lô-gam rau ?
 • Toán lớp 5 trang 169 Luyện tập
  Viết số đo thích hợp vào ô trống : Một bể nước dạng hình hộp chữ nhật có thể tích 1,8 m ^ 3. Đáy bể có chiều dài 1,5 m, chiều rộng 0,8 m. Tính độ cao của bể .
 • Toán lớp 5 trang 168 Ôn tập về tính diện tích, thể tích một số hình
  Một phòng học có dạng hình hộp chữ nhật có chiều dài 6 m, chiều rộng 4,5 m và chiều cao 4 m. Người ta muốn quét vôi trần nhà và bốn bức tường phía trong phòng. Biết rằng diện tích quy hoạnh các cửa bằng 8,5 mét vuông, hãy tính diện tích quy hoạnh cần quét vôi .
 • Toán lớp 5 trang 167 Luyện tập
  Một sân bóng được vẽ trên map tỉ lệ 1 : 1000 là một hình chữ nhật có chiều dài 11 cm, chiều rộng 9 cm. Hỏi : a ) Chu vi sân bóng bằng bao nhiêu mét ? b ) Diện tích sân bóng bằng bao nhiêu mét vuông ?
 • Toán lớp 5 trang 166 Ôn tập về tính chu vi, diện tích một số hình
  Một vườn trồng cây ăn quả hình chữ nhật có chiều dài 120 m, chiều rộng bằng 2/3 chiều dài. a ) Tính chu vi khu vườn đó. b ) Tính diện tích quy hoạnh khu vườn đó với đơn vị chức năng đo là mét vuông, là héc-ta .
 • Toán lớp 5 trang 165, 166 Ôn tập về các phép tính với số đo thời gian
  Tính : a ) 12 giờ 24 phút + 3 giờ 18 phút b ) 5,4 giờ + 11,2 giờ 14 giờ 26 phút – 5 giờ 42 phút 20,4 giờ – 12, 8 giờ
 • Toán lớp 5 trang 165 Luyện tập
  Tính tỉ số Phần Trăm của : a ) 2 và 5 ; b ) 2 và 3 ; c ) 3,2 và 4 d ) 7,2 và 3,2 .
 • Toán lớp 5 trang 164 Luyện tập
  Tính: Viết kết quả phép chia dưới dạng phân số và số thập phân (theo mẫu):

 • Toán lớp 5 trang 163, 164 Phép chia
  Tính rồi thử lại ( theo mẫu ) :
 • Toán lớp 5 trang 162 Luyện tập
  Chuyển thành phép nhân rồi tính :
 • Toán lớp 5 trang 162 Phép nhân
  Tính : Một xe hơi và một xe máy khởi hành cùng một lúc và đi ngược chiều nhau. Ô tô đi từ A với tốc độ 48,5 km / giờ, xe máy đi từ B với tốc độ 33,5 km / giờ. Sau 1 giờ 30 phút xe hơi và xe máy gặp nhau tại C. Hỏi quãng đường AB dài bao nhiêu ki-lô-mét ?
 • Toán lớp 5 trang 160, 161 Luyện tập
  Tính : Tính bằng cách thuận tiện nhất :
 • Toán lớp 5 trang 159, 160 Phép trừ
  Tính rồi thử lại ( theo mẫu ) :
 • Toán lớp 5 trang 158, 159 Phép cộng
  Tính : Vòi nước thứ nhất mỗi giờ chảy được 1/5 thể tích của bể, vòi nước thứ hai mỗi giờ chảy được 3/10 thể tích của bể. Hỏi khi cả hai vòi nước cùng chảy vào bể trong một giờ thì được bao nhiêu Xác Suất thể tích của bể ?
 • Toán lớp 5 trang 156, 157 Ôn tập về đo thời gian
  Viết số thích hợp vào chỗ chấm :
 • Toán lớp 5 trang 155, 156 Ôn tập về đo diện tích và đo thể tích (tiếp theo)
  Điền dấu >, <, = vào chỗ chấm : 8 mét vuông 5 dm2 ... 8,05 mét vuông 8 mét vuông 5 dm2 ... 8,5 mét vuông 8 mét vuông 5 dm2 ... 8,005 mét vuông 7 m3 5 dm3 ... 7,005 m3 7 m3 5 dm3 ... 7,5 m3 2,94 dm3 ... 2 dm3 94 cm3
 • Toán lớp 5 trang 155 Ôn tập về đo thể tích
  a ) Viết số thích hợp vào chỗ chấm : b ) Trong các đơn vị chức năng đo thể tích : – Đơn vị lớn gấp bao nhiêu lần đơn vị chức năng bé hơn thông suốt ? – Đơn vị bé bằng một phần mấy đơn vị chức năng lớn hơn nối tiếp ?
 • Toán lớp 5 trang 154 Ôn tập về đo diện tích
  a ) Viết số thích hợp vào chỗ chấm : b ) Trong bảng đơn vị chức năng đo diện tích quy hoạnh : – Đơn vị gấp bao nhiêu lần đơn vị chức năng bé hơn nối tiếp ? – Đơn vị bé bằng một phần mấy đơn vị chức năng lớn hơn tiếp nối ?
 • Toán lớp 5 trang 153, 154 Ôn tập về đo độ dài và đo khối lượng (tiếp theo)
  Viết các số đo sau dưới dạng số thập phân : a ) Có đơn vị chức năng đo là ki-lô-mét : 4 km 382 m ; 2 km 79 m ; 700 m. b ) Có đơn vị chức năng đo là mét : 7 m 4 dm ; 5 m 9 cm ; 5 m 75 mm .
 • Toán lớp 5 trang 152, 153 Ôn tập về đo độ dài và đo khối lượng
  a ) Viết cho không thiếu bảng đơn vị chức năng đo độ dài sau : b ) Viết cho không thiếu bảng đơn vị chức năng đo khối lượng sau :
 • Toán lớp 5 trang 151 Ôn tập về số thập phân (tiếp theo)
  Viết các số sau dưới dạng phân số thập phân:

 • Toán lớp 5 trang 150, 151 Ôn tập về số thập phân
  Đọc số thập phân ; nêu phần nguyên, phần thập phân và giá trị theo vị trí của mỗi chữ trong số đó : 63,42 ; 99,99 ; 81,325 ; 7,081 .
 • Toán lớp 5 trang 149, 150 Ôn tập về phân số (tiếp theo)
  Khoanh tròn vào chữ đặt trước câu vấn đáp đúng :
 • Toán lớp 5 trang 148, 149 Ôn tập về phân số
  a ) Viết phân số chỉ phần đã tô màu của mỗi hình dưới đây : b ) Viết hỗn số chỉ phần đã tô màu của mỗi hình dưới đây :

You May Also Like

More From Author

+ There are no comments

Add yours