Toán lớp 6 Kết nối tri thức Bài 19: hình chữ nhật, Hình thoi hình bình hành, Hình thang cân | Giải Toán 6

Estimated read time 9 min read

Toán lớp 6 Kết nối tri thức Bài 19: hình chữ nhật, Hình thoi hình bình hành, Hình thang cân

Giải Toán lớp 6 Kết nối tri thức Bài 19: hình chữ nhật, Hình thoi hình bình hành, Hình thang cân

Video Giải Toán 6 Bài 19: hình chữ nhật. Hình thoi hình bình hành. Hình thang cân – sách Kết nối tri thức – Cô Hoàng Thanh Xuân (Giáo viên VietJack)

Với giải bài tập Toán lớp 6 Bài 19: hình chữ nhật. Hình thoi hình bình hành. Hình thang cân sách Kết nối tri thức hay nhất, chi tiết
giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Toán 6 Bài 19: hình chữ nhật. Hình thoi hình bình hành. Hình thang cân.

Quảng cáo

Trả lời câu hỏi giữa bài

Giải Toán 6 trang 83 Tập 1

Giải Toán 6 trang 84 Tập 1

Giải Toán 6 trang 85 Tập 1

Giải Toán 6 trang 86 Tập 1

Quảng cáo

Giải Toán 6 trang 87 Tập 1

Giải Toán 6 trang 88 Tập 1

Giải Toán 6 trang 89 Tập 1

Bài tập

Quảng cáo

Xem thêm các bài giải bài tập Toán lớp 6 Kết nối tri thức với đời sống hay, chi tiết cụ thể khác :

1. Hình chữ nhật

Hình chữ nhật, hình thoi, hình bình hành, hình thang cân | Lý thuyết Toán lớp 6 chi tiết Kết nối tri thức
Trong hình chữ nhật có :
– Bốn góc bằng nhau và bằng 900C .
– Các cặp cạnh đối bằng nhau .
– Hai đường chéo bằng nhau .
Ví dụ 1. Lấy ví dụ về các hình có dạng hình chữ nhật trong thực tiễn.

Lời giải
Mặt bàn, Mặt bảng, cửa ra vào, hành lang cửa số, …
2. Hình thoi

Hình chữ nhật, hình thoi, hình bình hành, hình thang cân | Lý thuyết Toán lớp 6 chi tiết Kết nối tri thức
Trong hình thoi :
– Bốn cạnh bằng nhau .
– Hai đường chéo vuông góc với nhau .
– Các cặp góc đối bằng nhau .
Ví dụ 2. Vẽ hình thoi cạnh 4cm.

Lời giải
Bước 1. Vẽ đoạn thẳng AB = 4 cm .
Bước 2. Vẽ đoạn thẳng BC = 4 cm ( điểm C khác điểm A ) .
Bước 3. Qua điểm C vẽ đường thẳng song song với AB. Trên đường thẳng này lấy điểm D sao cho CD = 4 cm .
Bước 4. Nối D với A ta được hình thoi ABCD .
Hình chữ nhật, hình thoi, hình bình hành, hình thang cân | Lý thuyết Toán lớp 6 chi tiết Kết nối tri thức

3. Hình bình hành

Hình chữ nhật, hình thoi, hình bình hành, hình thang cân | Lý thuyết Toán lớp 6 chi tiết Kết nối tri thức

Hình chữ nhật, hình thoi, hình bình hành, hình thang cân | Lý thuyết Toán lớp 6 chi tiết Kết nối tri thức
Trong hình bình hành :
– Các cặp cạnh đối bằng nhau .
– Hai đường chéo cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường .
– Các cặp cạnh đối song song .
– Các cặp góc đối bằng nhau .

I. Nhận biết

Câu 1. Quan sát hình sau và cho biết hình nào là hình chữ nhật, hình nào là hình thoi?

Bài tập trắc nghiệm Hình chữ nhật. Hình thoi. Hình bình hành. Hình thang cân có đáp án | Toán lớp 6 Kết nối tri thức
A. Hình chữ nhật là hình a ), Hình c ) là hình thoi
B. Không có hình chữ nhật, Hình c ) là hình thoi
C. Hình chữ nhật là hình a ), không có hình thoi
D. Hình chữ nhật là hình b ), Hình c ) là hình thoi

Hiển thị đáp án
Lời giải Không có hình thoi và hình chữ nhật là Hình a).

Đáp án: C

Câu 2. Trong các hình sau đây, hình nào là hình chữ nhật?

Bài tập trắc nghiệm Hình chữ nhật. Hình thoi. Hình bình hành. Hình thang cân có đáp án | Toán lớp 6 Kết nối tri thức
A. Hình a ) và Hình b ) .
B. Hình b ) và Hình c ) .
C. Hình c ) và Hình a ) .
D. Hình a ), Hình b ) và Hình c ) .

Hiển thị đáp án
Lời giải
Hình a ) màn hình hiển thị tivi là hình chữ nhật .
Hình b ) là chiếc cửa có dạng hình chữ nhật .
Hình c ) là các khung ảnh cũng có dạng hình chữ nhật .
Đáp án: D

Câu 3. Quốc kì Việt Nam có hình gì?
A. Hình chữ nhật
B. Hình vuông .
C. Hình thoi .
D. Hình bình hành .

Hiển thị đáp án
Lời giải

Bài tập trắc nghiệm Hình chữ nhật. Hình thoi. Hình bình hành. Hình thang cân có đáp án | Toán lớp 6 Kết nối tri thức
Quốc kì Nước Ta có hình chữ nhật .
Đáp án: A

Câu 4. Có bao nhiêu tính chất dưới đây là tính chất của hình thang cân?
a ) Trong hình thang cân có hai đường chéo bằng nhau và cắt nhau tại trung điểm mỗi đường .
b ) Trong hình thang cân có hai đường chéo bằng nhau .
c ) Trong hình thang cân có hai góc kề một đáy bằng nhau .
d ) Trong hình thang cân có hai cặp cạnh đối song song với nhau .
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4

Hiển thị đáp án
Lời giải
Trong hình thang cân :
– Hai cạnh bên bằng nhau .
– Hai đường chéo bằng nhau .
– Hai góc kề một đáy bằng nhau .
– Hai cạnh đáy song song với nhau .
Do đó a ), d ) sai còn b ) và c ) đúng .
Vậy có hai đặc thù đúng .
Đáp án: B

Câu 5. Hình nào dưới đây là hình bình hành?

Bài tập trắc nghiệm Hình chữ nhật. Hình thoi. Hình bình hành. Hình thang cân có đáp án | Toán lớp 6 Kết nối tri thức
A. Hình 1
B. Hình 2
C. Hình 3
D. Hình 4

Hiển thị đáp án
Lời giải Trong các hình đã cho, hình 2 là hình bình hành.

Đáp án: B

Câu 6. Cho hình chữ nhật MNPQ, ta có:
A. MN = NP .
B. MP = MN .
C. PQ = NP .
D. MP = NQ .

Hiển thị đáp án
Lời giải
Hình chữ nhật MNPQ có các cạnh đối bằng nhau, hai đường chéo bằng nhau nên MN = PQ, MP = NQ .
Đo đó D đúng .
Đáp án: D

Câu 7. Phát biểu nào dưới đây là đúng về hình thoi?
A. Hình thoi có bốn góc bằng nhau .
B. Hình thoi có hai đường chéo bằng nhau .
C. Hình thoi có hai góc kề một cạnh bằng nhau .
D. Hình thoi có hai đường chéo vuông góc .

Hiển thị đáp án
Lời giải
Hình thoi là hình :
– Có bốn cạnh bằng nhau .
– Hai đường chéo vuông góc với nhau .
– Các cạnh đối song song với nhau .
– Các góc đối bằng nhau .
Do đó D đúng ; A, B và C sai .
Đáp án: D

Câu 8. Cho hình vẽ sau: 

Bài tập trắc nghiệm Hình chữ nhật. Hình thoi. Hình bình hành. Hình thang cân có đáp án | Toán lớp 6 Kết nối tri thức
Phát biểu nào dưới đây là đúng ?
A. ABCD là hình thoi
B. ABCE là hình thang cân
C. ABCD là hình bình hành
D. ABCE là hình chữ nhật

Hiển thị đáp án
Lời giải ABCD là hình bình hành.

Đáp án: C

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 6 tại khoahoc.vietjack.com

Đã có app VietJack trên điện thoại cảm ứng, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi trực tuyến, Bài giảng …. không lấy phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS .

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k10: fb.com/groups/hoctap2k10/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài dựa trên đề bài và hình ảnh của sách giáo khoa Toán lớp 6 – bộ sách Kết nối tri thức với đời sống ( NXB Giáo dục đào tạo ). Bản quyền giải thuật bài tập Toán lớp 6 Tập 1 và Tập 2 thuộc VietJack, nghiêm cấm mọi hành vi sao chép mà chưa được xin phép .

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.
Các loạt bài lớp 6 Kết nối tri thức khác

You May Also Like

More From Author

+ There are no comments

Add yours