Toán lớp 8 Tập 1 – Giải bài tập Toán lớp 8 Tập 1 hay nhất

Estimated read time 8 min read

Toán lớp 8 Tập 1 – Giải bài tập Toán lớp 8 Tập 1 hay nhất

Giải bài tập Toán lớp 8 Tập 1 hay nhất

Video Giải Toán 8 Bài 1: Nhân đơn thức với đa thức – Cô Nguyễn Thị Ngọc Ánh (Giáo viên VietJack)
Với giải bài tập Toán lớp 8 Tâp 1 hay nhất [ có kèm video bài giải ] được các Giáo viên nhiều năm kinh nghiệm tay nghề biên soạn bám sát nội dung sách giáo khoa Toán lớp 8 Tập 1 Đại số và Hình học giúp học viên thuận tiện làm bài tập về nhà môn Toán lớp 8. Bên cạnh đó là các bài tóm tắt kim chỉ nan Toán lớp 8 [ có kèm video bài giảng ] và bộ bài tập trắc nghiệm theo bài học kinh nghiệm có giải thuật chi tiết cụ thể cùng với trên 100 dạng bài tập Toán lớp 8 với rất đầy đủ giải pháp giải giúp bạn ôn luyện để đạt điểm trên cao trong các bài thi môn Toán lớp 8 .

Giải bài tập Toán lớp 8 Bài 1: Nhân đơn thức với đa thức

Trả lời câu hỏi Toán 8 Tập 1 Bài 1 trang 4:
– Hãy viết một đơn thức và một đa thức tùy ý .
– Hãy nhân đơn thức đó với từng hạng tử của đa thức vừa viết .
– Hãy cộng các tích tìm được .
Lời giải
– Đơn thức là : x2 và đa thức là : x2 + x + 1
– Ta có :
x2. ( x2 + x + 1 ) = x2. x2 + x2. x + x2. 1
= x ( 2 + 2 ) + x ( 2 + 1 ) + x2
= x4 + x3 + x2
– Khi đó : đa thức x4 + x3 + x2 là tích của đơn thức x2 và x2 + x + 1
Trả lời câu hỏi Toán 8 Tập 1 Bài 1 trang 5: Làm tính nhân:
Để học tốt Toán 8 | Giải toán lớp 8
Lời giải
Để học tốt Toán 8 | Giải toán lớp 8
Trả lời câu hỏi Toán 8 Tập 1 Bài 1 trang 5: Một mảnh vườn hình thang có hai đáy bằng (5x + 3) mét và (3x + y) mét, chiều cao bằng 2y mét.
– Hãy viết biểu thức tính diện tích quy hoạnh mảnh vườn nói trên theo x và y .
– Tính diện tích quy hoạnh mảnh vườn nếu cho x = 3 mét và y = 2 mét .
Lời giải
– Biểu thức tính diện tích quy hoạnh mảnh vườn trên theo x và y là :
Để học tốt Toán 8 | Giải toán lớp 8
– Nếu x = 3 mét và y = 2 mét thì diện tích quy hoạnh mảnh vườn là :
S = 8.3.2 + 22 + 3.2 = 58 ( mét vuông ) .
Bài 1 (trang 5 SGK Toán 8 Tập 1): Làm tính nhân

Giải bài 1 trang 5 Toán 8 Tập 1 | Giải bài tập Toán 8

Lời giải:
Giải bài 1 trang 5 Toán 8 Tập 1 | Giải bài tập Toán 8
Giải bài 1 trang 5 Toán 8 Tập 1 | Giải bài tập Toán 8
………………………………
………………………………
………………………………

Giải bài tập Toán lớp 8 Bài 2: Nhân đa thức với đa thức

Trả lời câu hỏi Toán 8 Tập 1 Bài 2 trang 7: Nhân đa thức Giải bài tập Toán 8 | Giải toán lớp 8xy – 1 với đa thức x3 – 2x – 6.

Lời giải

(Giải bài tập Toán 8 | Giải toán lớp 8 xy – 1).(x3 – 2x – 6) = Giải bài tập Toán 8 | Giải toán lớp 8 xy.(x3 – 2x – 6) + (-1).(x3 – 2x – 6)

= Giải bài tập Toán 8 | Giải toán lớp 8 xy.x3 + Giải bài tập Toán 8 | Giải toán lớp 8 xy.(-2x) + Giải bài tập Toán 8 | Giải toán lớp 8 xy.(-6) + (-1).x3 + (-1).(-2x) + (-1).(-6)

= Giải bài tập Toán 8 | Giải toán lớp 8 x(1 + 3)y – x(1 + 1)y – 3xy – x3 + 2x + 6

= Giải bài tập Toán 8 | Giải toán lớp 8 x4y-x2 y – 3xy – x3 + 2x + 6

= Giải bài tập Toán 8 | Giải toán lớp 8 x4y – x3 – x2y – 3xy + 2x + 6

Trả lời câu hỏi Toán 8 Tập 1 Bài 2 trang 7: Làm tính nhân:
a ) ( x + 3 ) ( x2 + 3 x – 5 ) ;
b ) ( xy – 1 ) ( xy + 5 ) .
Lời giải
a ) ( x + 3 ) ( x2 + 3 x – 5 )
= x. ( x2 + 3 x – 5 ) + 3. ( x2 + 3 x – 5 )
= x. x2 + x. 3 x + x. ( – 5 ) + 3. x2 + 3.3 x + 3. ( – 5 )
= x3 + 3×2 – 5 x + 3×2 + 9 x – 15
= x3 + ( 3×2 + 3×2 ) + ( 9 x – 5 x ) – 15
= x3 + 6×2 + 4 x – 15 .
b ) ( xy – 1 ) ( xy + 5 )
= xy.(xy + 5) + (–1).(xy + 5)

= xy.xy + xy. 5 + ( – 1 ). xy + ( – 1 ). 5
= x2y2 + 5 xy – xy – 5
= x2y2 + 4 xy – 5 .
Trả lời câu hỏi Toán 8 Tập 1 Bài 2 trang 7: Viết biểu thức tính diện tích của một hình chữ nhật theo x và y, biết hai kích thước của hình chữ nhật đó là (2x + y) và (2x – y).
Áp dụng : Tính diện tích quy hoạnh hình chữ nhật khi x = 2,5 mét và y = 1 mét .
Lời giải
Biểu thức tính diện tích quy hoạnh hình chữ nhật là :
S = ( 2 x + y ). ( 2 x – y )
= 2 x. ( 2 x – y ) + y. ( 2 x – y )
= 2 x. 2 x + 2 x. ( – y ) + y. 2 x + y. ( – y )
= 4×2 – 2 xy + 2 xy – y2
= 4×2 – y2
Áp dụng : khi x = 2,5 mét và y = 1 mét
⇒ S = 4.2,52 – 12 = 4.6,25 – 1 = 25 – 1 = 24
Vậy diện tích quy hoạnh của hình chữ nhật là : 24 mét vuông
Bài 7 (trang 8 SGK Toán 8 Tập 1): Làm tính nhân
a ) ( x2 – 2 x + 1 ) ( x – 1 )
b ) ( x3 – 2×2 + x – 1 ) ( 5 – x )
Lời giải:
a ) ( x2 – 2 x + 1 ) ( x – 1 )
= x2. ( x – 1 ) + ( – 2 x ). ( x – 1 ) + 1. ( x – 1 )
= x2. x + x2. ( – 1 ) + ( – 2 x ). x + ( – 2 x ). ( – 1 ) + 1. x + 1. ( – 1 )
= x3 – x2 – 2×2 + 2 x + x – 1
= x3 – ( x2 + 2×2 ) + ( 2 x + x ) – 1
= x3 – 3×2 + 3 x – 1
b ) ( x3 – 2×2 + x – 1 ) ( 5 – x )
= ( x3 – 2×2 + x – 1 ). 5 + ( x3 – 2×2 + x – 1 ). ( – x )
= x3. 5 + ( – 2×2 ). 5 + x. 5 + ( – 1 ). 5 + x3. ( – x ) + ( – 2×2 ). ( – x ) + x. ( – x ) + ( – 1 ). ( – x )
= 5×3 – 10×2 + 5 x – 5 – x4 + 2×3 – x2 + x
= – x4 + ( 5×3 + 2×3 ) – ( 10×2 + x2 ) + ( 5 x + x ) – 5
= – x4 + 7×3 – 11×2 + 6 x – 5
Ta có :
( x3 – 2×2 + x – 1 ). ( x – 5 )
= ( x3 – 2×2 + x – 1 ). [ – ( 5 – x ) ]
= – ( x3 – 2×2 + x – 1 ). ( 5 – x )
= – ( – x4 + 7×3 – 11×2 + 6 x – 5 )
= x4 – 7×3 + 11×2 – 6 x + 5 .
Bài 8 (trang 8 SGK Toán 8 Tập 1): Làm tính nhân:
Để học tốt Toán 8 | Giải toán lớp 8
Lời giải:
Để học tốt Toán 8 | Giải toán lớp 8
b ) ( x2 – xy + y2 ) ( x + y )
= ( x2 – xy + y2 ). x + ( x2 – xy + y2 ). y
= x2. x + ( – xy ). x + y2. x + x2. y + ( – xy ). y + y2. y
= x3 – x2y + xy2 + x2y – xy2 + y3
= x3 + y3 + ( xy2 – xy2 ) + ( xy2 – xy2 )
= x3 + y3
………………………………
………………………………
………………………………

Xem thêm các loạt bài Để học tốt Toán lớp 8 hay khác :

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 8 tại khoahoc.vietjack.com

Đã có app VietJack trên điện thoại cảm ứng, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi trực tuyến, Bài giảng …. không lấy phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS .

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k8: fb.com/groups/hoctap2k8/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Theo dõi chúng tôi không lấy phí trên mạng xã hội facebook và youtube :Loạt bài Giải bài tập Toán lớp 8 | Để học tốt Toán 8 của chúng tôi được biên soạn bám sát theo chương trình Sách giáo khoa Toán 8 (Tập 1 & Tập 2) và một phần dựa trên quyển sách Giải bài tập Toán 8Để học tốt Toán 8.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.

You May Also Like

More From Author

+ There are no comments

Add yours