Hướng dẫn giải toán tìm X lớp 6

Estimated read time 15 min read
Ngày đăng: 12/01/2017, 00:00

Hướng dẫn giải toán tìm X lớp 6 Hướng dẫn giải toán tìm X lớp 6 Hướng dẫn giải toán tìm X lớp 6 Hướng dẫn giải toán tìm X lớp 6 Hướng dẫn giải toán tìm X lớp 6 Hướng dẫn giải toán tìm X lớp 6 Hướng dẫn giải toán tìm X lớp 6 Hướng dẫn giải toán tìm X lớp 6 Hướng dẫn giải toán tìm X lớp 6 Hướng dẫn giải toán tìm X lớp 6 Hướng dẫn giải toán tìm X lớp 6 Hướng dẫn giải toán tìm X lớp 6 Hướng dẫn giải toán tìm X lớp 6 Hướng dẫn giải toán tìm X lớp 6 Hướng dẫn giải toán tìm X lớp 6 Hướng dẫn giải toán tìm X lớp 6 Hướng dẫn giải toán tìm X lớp 6 Lớp Nguyễn Ngọc Anh Thư Tóan tìm x lớp Ngay từ cấp tiểu học, học sinh tiếp cận với dạng toán tìm x nhất, cụ thể là: 1) a + x = b (hoặc x + a = b) 2) a – x = b 3) x – a = b 4) a x = b (hoặc x.a = b) 5) a : x = b 6) x : a = b Các dạng mở rộng thường là: Dạng ghép, ví dụ: ghép 1) với 4) : a + b x = c a ( x + b ) = c Dạng tích (ít gặp, dành cho học sinh giỏi): (x – a)(x – b)( x – c) = Dạng nhiều dấu ngoặc: a – {b.[c – (x + d)]} = e Tìm x dạng lũy thừa 2x = 16 Trình tự giải toán tìm x dạng mở rộng 2.1: Phân tích đề Đây khâu vô quan trọng việc giải toán, giúp cho học sinh định hướng phải làm bước việc nhận dạng đề toán Do đó, bỏ qua bước (dù bước rỏ lời giải) học sinh khó thực bước lại Vì vậy, giáo viên yêu cầu học sinh xem đề phải nhận dạng đề cho thuộc dạng (cơ hay mở rộng) ? Nếu cho không thuộc sáu dạng dạng mở rộng – Nếu hai vế phương trình đơn giản cho số, nên rút gọn để dể tính Ví dụ : 5x – 15( 3- x ) = 625  vế đơn giản cho (8x + ) 54 = (2x-3).56  phân tích thành (8x + ) 54 = (2x-3).52 54 (8x + ) = (2x-3).52  vế đơn giản cho 54 Lớp Nguyễn Ngọc Anh Thư 2.2: Tiến hành giải a Dạng bản: Nếu đề sáu dạng giáo viên yêu cầu học sinh tìm x theo quy tắc học tiểu học: 1) a + x = b (hoặc x + a = b) x=b-a 2) a – x = b x=a-b 3) x – a = b x=a+b 4) a x = b (hoặc x.a = b) x=b:a 5) a : x = b x=a:b 6) x : a = b x = a.b b Dạng mở rộng: Bất kì dạng tìm x mở rộng tuân theo nguyên tắc tìm phần ưu tiên có chứa x (có thể tìm lần tìm nhiều lần tùy theo mức độ khó bài) để đưa dạng Vì thế, dạng toán tìm x mở rộng giáo viên phải hướng dẫn cho học sinh hiểu phần ưu tiên toán tìm x Cụ thể sau: * Dạng ghép: Đây dạng toán tìm x phổ biến, gặp nhiều chương trình toán lớp học kì Hầu toán liên quan đến phép tính cộng, trừ, nhân, chia số tự nhiên có dạng Nếu đề dạng ghép giáo viên dẫn dắt em tiến hành bước sau: Bước 1: Tìm phần ưu tiên Phần ưu tiên gồm: + Phần ngoặc có chứa x (ví dụ: a.( x+ b) = c x +b phần ưu tiên) + Phần tích có chứa x (ví dụ: a.x – b = c a.x phần ưu tiên) + Phần thương có chứa x (ví dụ: x : a + b =c x: a phần ưu tiên) Sau rút gọn vế phải, yêu cầu em tìm phần ưu tiên tiếp tục toán trở dạng Bước 2: Giải toán Phần em học quy tắc giải tiểu học * Dạng tích: Nếu đề dạng tích (ít gặp, dành cho học sinh giỏi) giáo viên gợi ý: Phần ưu tiên tìm phải kết hợp với tính chất a.b = suy a = b = Lớp Nguyễn Ngọc Anh Thư Ví dụ: (x – a) ( x – b) (x – c) = suy biểu thức ngoặc hay: x – a = x – b = x – c = Bài toán dạng tích đưa dạng bản, học sinh dễ dàng tìm x * Dạng nhiều dấu ngoặc: Nếu đề thuộc dạng có nhiều dấu ngoặc giáo viên phải hướng dẫn học sinh ưu tiên tìm phần ngoặc theo thứ tự: {} [] ( ), sau nhiều lần tìm phần ưu tiên, toán đưa dạng bản, học sinh dễ dàng tìm x Ví dụ 1: Tìm số tự nhiên x biết: 124 + (118 – x) = 217 Giải 124 + (118 – x ) = 217 (Dạng ghép) 118 – x = 217 – 124 (Tìm phần ưu tiên có chứa x) 118 – x = 93 (Bài toán dạng 2) x = 118 – 93 x = 25 Ví dụ : Tìm số tự nhiên x, biết: a) 2x – 138 = 23.32 b) 42x = 39.42 – 37 42 Giải a) 2x – 138 = 23.32 (Dạng ghép) 2x – 138 = 2x – 138 = 72 (Rút gọn vế phải) 2x = 138 + 72 (Tìm phần ưu tiên) 2x = 210 (Bài toán dạng 4) x = 210 : x = 105 b) 42 x = 39 42 – 37 42 (Bài toán dạng 4) + Cách 1: (dành cho học sinh trung bình) 42 x = 39 42 – 37 42 42x = 42.(39 – 37) (Tính chất phân phối phép nhân phép trừ) Lớp Nguyễn Ngọc Anh Thư 42x = 42 42x = 84 (Rút gọn vế phải) x = 84 : 42 x=2 + Cách 2: (dành cho học sinh giỏi) 42 x = 39 42 – 37 42 42x = 42.(39 – 37) x = 39 – 37 (Tính chất phân phối phép nhân phép trừ) (Giản lược hai vế) x=2 3.2 Dạng nhiều dấu ngoặc: Đối với toán dạng nhiều dấn ngoặc, giáo viên gợi mở cho học sinh câu hỏi: + Ta tính phần ngoặc tròn ( ) trước không? (Không, có chứa x) + Phần ưu tiên cần tính trước gì? + Thứ tự tìm phần ưu tiên ngoặc có giống thứ tự thực phép tính biểu thức có dấu ngoặc không? (Không, thứ tự tìm ngược lại) Ví dụ : Tìm số tự nhiên x, biết: [(6.x – 72): – 84].28 = 5628 Giải [(6.x – 72): – 84].28 = 5628 (6.x – 72): – 84 = 5628 : 28 (Dạng nhiều dấu ngoặc) (Tìm phần ngoặc “ [ ]” trước) (6.x – 72): – 84 = 201 (6.x – 72): = 201 + 84 (6.x – 72): = 285 6.x – 72 = 285 (Tìm phần ngoặc “( )” có chứa x) 6.x – 72 = 570 x = 570 + 72 x = 642 (Bài toán dạng 4) x = 642 : x = 107 Ví dụ 2: Tìm số tự nhiên x, biết: 120 – {23.3 – [12 – (2x – 4)]} = 110 Lớp Nguyễn Ngọc Anh Thư Giải 120 – {23.3 – [12 – (2x – 4)]} = 110 (Dạng nhiều dấu ngoặc) 23.3 – [12 – (2x – 4)] = 120 – 110 (Tìm phần ngoặc “{ }”trước) 23.3 – [12 – (2x – 4)] = 10 12 – (2x – 4) = 23.3 – 10 (Tìm phần ngoặc “[ ]”trước) 12 – (2x – 4) = 12 – 10 12 – (2x – 4) = 2x – = 12 – (Tìm phần ngoặc “( )”trước) 2x – = 10 2x = 14 (Bài toán dạng 2) x=7 3.3 Dạng tích: Trước giải dạng toán cần hướng dẫn cho học sinh nhớ lại tính chất: “ Nếu a.b = a = b = 0”, sau áp dụng vào toán học sinh dễ dàng đưa toán dạng Ví dụ : Tìm số tự nhiên x, biết: (12x – 24)(x – 1) = Giải (12x – 24 )(x – 1) = Thì: 12x – 24 = x – = Với: 12x – 24 = (Dạng tích) (Từng biểu thức 0) (Dạng mở rộng) 12x = 24 + 12x = 24 (Bài toán dạng 4) x = 24:12 x=2 Với: x – = (Bài toán dạng 3) x=1+0 x=1 Vậy: x = x = 3.4 Dạng x nằm lũy thừa : 2x = 16, ax = b Lớp Nguyễn Ngọc Anh Thư – Đưa dạng tóan dạng lũy thừa có số ax = b  ax = a n (với an =b) x=n Ví dụ : 2x = 16  2x = 24  x = Chú ý : Qui tắc chuyển vế : • • Qui tắc cộng : a + x = b => x = b – a Qui tắc nhân : a x = b => x = b / a Bên Bên Bên Bên dấu + dấu nhân bị chia x – a = b x : a = b chuyển qua phía bên dấu = chuyển qua phía bên dấu = chuyển qua phía bên dấu = chuyển qua phía bên dấu = => x = b + a => x = b a dấu dấu + bị chia nhân Qui tắc mở dấu ngoặc : Cách tìm x có chứa nhiều dấu ngoặc (2 dấu ngoặc trở lên) -Thực phá ngoặc biểu thức có Khi phá ngoặc ta để ý đến dấu đứng đằng trước ngoặc:  Nếu trước dấu ngoặc dấu cộng(+) bỏ dấu ngoặc, không đổi dấu số hạng ngoặc  Nếu trước dấu ngoặc dấu trừ(-) bỏ dấu ngoặc, phải đổi dấu tất số hạng ngoặc  Chú ý: a − ( −b ) = a + b Ví dụ: + (-3 – + 5) = – – + ; – (-3 – + 5) = + + – -Tìm cách đưa số có chứa x bên phương trình, số không chứa x chuyển vế bên lại Các số chuyển phải đổi dấu, số không chuyển không đổi dấu – Sau tìm ẩn x Ví dụ : 15 – ( 3x -6 ) + ( + 9x) = 41 15 – 3x + + + 9x = 41 -3x + 9x = 41 – 15 – – 6x = 12 X = 12: X =2 đổi dấu mở dấu ngoặc chuyển x bên số bên Qui dạng tìm x đơn giản 2) Các tính chất phép toán: Nguyễn Ngọc Anh Thư  a+0=0+a=a  a+b=b+a  a + b + c = (a + b) + c = a + (b + c) 3) Các công thức tính lũy thừa: n 14 43 ( a,n ≠ ) ; a1 = a ;  a = a.a a n thöøa soá Lớp  a.1 = 1.a = a  a.b = b.a  a.b.c = (a.b).c = a.(b.c)  a.b + a.c = a(b + c)  a.b – a.c = a(b – c) a0 = 1( a ≠ ) ;  Nhân hai lũy thừa số: am an = am+n am : an = am−n ( a ≠ 0, m ≥ n ) ; Chia hai lũy thừa số: 4) Giá trị tuyệt đối số nguyên:  Giá trị tuyệt đối số nguyên a khoảng cách từ điểm a đến điểm trục số Kí hiệu a  Giá trị tuyệt đối số dương Ví dụ: = Ví dụ: =  Giá trị tuyệt đối số  Giá trị tuyệt đối số âm số đối Ví dụ: −3 = 5) Cộng hai số nguyên: (Xem lại quy tắc cộng hai số nguyên) Khi cộng hai số nguyên, ta phải xác định dấu kết trước Cụ thể:  Cộng hai số dấu: Kết mang dấu chung hai số (+) + (+) = (+) ; (-) + (-) = (-)  Cộng hai số khác dấu: Kết mang dấu số có giá trị tuyệt đối lớn Ví dụ: a) + (- 3) = – (3 – 2) = – (vì -3 có giá trị tuyệt đối lớn 2) a) -17 + 18 = + (18 – 17) = (vì 18 có giá trị tuyệt đối lớn – 17 ) Bài tập BÀI 1: tìm số tự nhiên x, biết : a) (x – 35 ) – 120 = b) 124 + (118 – x) = 217 …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… c) 165 – (x + 61) = 82 a) x – 47 = 23 32 Lớp Nguyễn Ngọc Anh Thư …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… b) 351 : (2x – 3) = 33 c) 4x + + 40 = 65 …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………… Bài : tìm x a) 72 : ( x – 15 ) = b) 10 + 2x = 45 : 43 …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………… ) b) 10 + 2x = 45 : 43 …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… Lớp Nguyễn Ngọc Anh Thư …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………… (158 – x) :7 = 20 …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………… 231 – (x – ) =1339 :13 …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………… 70 – 5.(2x – 3) = 45 …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… Lớp Nguyễn Ngọc Anh Thư …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………… 156 – (x + 61) = 82 …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………… 6.(5x + 35) = 330 …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………… 936 – (4x + 24) = 72 …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… 10 Lớp Nguyễn Ngọc Anh Thư …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………… 5.(3 x + 34) = 515 …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………… BÀI :TÌM X (2 điểm) a) 189 – 3x = 347 : 344 …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………… 4x -7 = 3(1568 – 3x) – 2566 …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… 294 = 6(x+15) 11 Lớp Nguyễn Ngọc Anh Thư …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… 165 : x +17 = 100 : …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… 85x + x + 110 = 4x – 20 …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… 164 : ( 5x – 21 ) – = 40 …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… 12 Lớp Nguyễn Ngọc Anh Thư …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… X : + 65 = 82 …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… 2x + = x – 168 …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… ( x + 2).16x = 160x …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… ( – 6x) – ( 2x – 51) = …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… + 2x = 54 – 4x …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… 13 Lớp Nguyễn Ngọc Anh Thư …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… 63 : x = ( 85 – 13 ) :8 …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… 3x = 6(x – 551) …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… + 6x = 147 …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… 3(x + ) = 12(6 – x ) +1 …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… 2( 2x + 5) – 55 = 23 …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… 14 Lớp Nguyễn Ngọc Anh Thư …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… 85 : ( x – ) = 17 …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… 896 = 902 – 36:x …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… 2x = 7x – 110 …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… a) 5.x – = 13 b) x + 32.3 = 75 : 73 …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… c) 95 – 3.( x + 7) = 23 15 Lớp Nguyễn Ngọc Anh Thư …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… −3 x+ = …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… 1 x+ x= …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… b) −x = 12 …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… c) – d) ( x − 4,5) : − = 16 Lớp Nguyễn Ngọc Anh Thư …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… a) x + 30% x = -1,31) …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… 1 5  b)  x − ÷: + = 2 7  …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… c) 14 x− = …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… −5 −1 −x= + 12 …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… d) 17 Lớp Nguyễn Ngọc Anh Thư …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… x+3 = − 15 …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… e)   11 f) ( 4,5 − x ). −  =   14 …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… −5 −1 −x= + d) 12 …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… e) x+3 = − 15 …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… 18 Lớp Nguyễn Ngọc Anh Thư …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………   11 f) ( 4,5 − x ). −  =   14 …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… a/ : x = 12 …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… b/ x − 3 = : …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… 1 c/ x − = 2 …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… 19 Lớp Nguyễn Ngọc Anh Thư …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… c) 10 + 2x = 46 : 43 ………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………… d) 315 + (146 – x) = 401 ………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………… e) x + = -5 ………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………… g) x – = -2 ………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………… (Câu 2: Tìm x biết: a) x + = 20 – ( 12 – ) ………………………………………………………………………………………………………………………………… 20 Nguyễn Ngọc Anh Thư Lớp ………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………… b) 35 – x = 5( 23 – ) ………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………… Bài 3.(2.5 điểm) Tìm x biết: a) 5.x – = 13 b) x + 32.3 = 75 : 73 ………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… c) 95 – 3.( x + 7) = 23 ………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… Bài 1: Tìm x, biết : 1) 3x – = -34 ………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………… 21 Nguyễn Ngọc Anh Thư Lớp ………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… 2) 2x + 11 = ( −5) ………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… 3) 0,8 – x = 1,7 ………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… 52x = 625 ………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… 22 […]… …………………………………………………………………………………………………………………… 2x + 7 = x – 168 …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… ( x + 2).1 6x = 16 0x ……………………………………………………………………………………………………………………… – 6x) – ( 2x – 51) = 8 …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… 6 + 2x = 54 – 4x ……………………………………………………………………………………………………………………… 1: Tìm x, biết : 1) 3x – 7 = -34 ………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………… 21 Nguyễn Ngọc Anh Thư Lớp 6 1 ………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… 2) 2x +… …………………………………………………………………………………………………………………… 3x = 6 (x – 551) …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… 9 + 6x = 147 ……………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… 8 96 = 902 – 36 😡 …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… 2x = 7x – 110 ……………………………………………………………………………………………………………………… điểm) Tìm x biết: a) 5 .x – 7 = 13 b) x + 32.3 = 75 : 73 ………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… c) 95 – 3.( x + 7)… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………… 4x -7 = 3(1 568 – 3x) – 2 566 …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… 3 (x + 2 ) = 12 (6 – x ) +1 …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… 2( 2x + 5)… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… 12 Lớp 6 1 Nguyễn Ngọc Anh Thư …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… X : 5 + 65 = 82 …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… 1 −3 x+ = 6 8 …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… 1 1 3 x+ x= 2 8 4 …………………………………………………………………………………………………………………… … thức 0) (Dạng mở rộng) 1 2x = 24 + 1 2x = 24 (Bài toán dạng 4) x = 24:12 x= 2 Với: x – = (Bài toán dạng 3) x= 1+0 x= 1 Vậy: x = x = 3.4 Dạng x nằm lũy thừa : 2x = 16, ax = b Lớp Nguyễn Ngọc Anh Thư… )” có chứa x) 6 .x – 72 = 570 x = 570 + 72 x = 64 2 (Bài toán dạng 4) x = 64 2 : x = 107 Ví dụ 2: Tìm số tự nhiên x, biết: 120 – {23.3 – [12 – ( 2x – 4)]} = 110 Lớp Nguyễn Ngọc Anh Thư Giải 120 -… = b x= a+b 4) a x = b (hoặc x. a = b) x= b:a 5) a : x = b x= a:b 6) x : a = b x = a.b b Dạng mở rộng: Bất kì dạng tìm x mở rộng tuân theo nguyên tắc tìm phần ưu tiên có chứa x (có thể tìm lần tìm

You May Also Like

More From Author

+ There are no comments

Add yours