Lưu đồ Thuật Toán PLC | PLC Schneider

Estimated read time 7 min read
Lưu đồ thuật toán PLC là gì ? Ỹ nghĩa các ký hiệu trong lưu đồ thuật toán PLC ? Các chú ý quan tâm khi viết lưu đồ PLC và một số ít bài tập lưu đồ có giải thuật. Cùng khám phá những nội dung trên qua bài viết này nhé .luu-do-thuat-toan-plc

1.Lưu đồ thuật toán là gì?

Lưu đồ thuật toán PLC là một sơ đồ diễn đạt toàn bô quy trình giải quyết và xử lý của một mạng lưới hệ thống tinh chỉnh và điều khiển. Sơ đồ này giúp người lập trình kiểm tra tính khả thi của việc lập trình, đưa ra những giải thuật để viết chương trình một cách nhanh gọn và hiệu suất cao .

Một quá trình có các bước xử lý tuần tự sẽ thích hợp khi sử dụng lưu đồ thuật toán PLC để thiết kế chương trình. Các bước trong lưu đồ được thực hiện theo một trình tự đơn giản.

Một lưu đồ hoàn toàn có thể được viết bằng nhiều ngôn từ khác nhau. Tùy vào sự thành thạo của người lập trình để lựa chọn ngôn từ .

2.Ký hiệu trong lưu đồ thuật toán PLC:

Các kí hiệu dùng trong lưu đồ thuật toán PLCChú thích các ký hiệu trong lưu đồ thuật toán PLC :

Start/ Stop: Bắt đầu hoặc kết thúc 1 chương trình.

Operation: Khối thực thi công việc.

Decision: Khối quyết định lựa chọn (đúng-sai, yes-no, 1-0,…)

I/O: Khối nhập – xuất dữ liệu.

Disk/ Storage: Khối dữ liệu.

Subroutine: Chương trình con.

Trong các khối trên thì khối thực thi công việc (Operation) và khối quyết định lựa chọn (Decision) thường được sử dụng nhiều nhất trong các ứng dụng lập trình của PLC, các khối khác chỉ được sử dụng trong một số trường hợp nhất định. Các khối được nối với nhau bằng các mũi tên nhằm chỉ ra các bước thực hiện tuần tự.

Chương trình PLC luôn mở màn bằng khối Start, kế đến là các khối, kiểm tra, giải quyết và xử lý và đưa ra tác dụng. Thường thì chương trình được thực thi một cách tuần tự, liên tục nhưng trong quy trình triển khai, chương trình cũng kiểm tra khối Stop để dừng chương trình khi thiết yếu .

3.Các điểm cần chú ý khi viết lưu đồ thuật toán PLC:

Khi viết lưu đồ thuật toán PLC, người viết cần phải quan tâm những đặc thù sau :

  • Mô tả được quá trình hoạt động của hệ thống.
  • Xác định rõ các hoạt động chính và vẽ thành khối.
  • Xác định được tuần tự vận hành, vẽ bằng các mũi tên.
  • Đặt một tên nhất định cho mỗi khối thực thi trong lưu đồ.
  • Khi tuần tự này thay đổi thì nên sử dụng các khối Decision để rẽ nhánh.
  • Giải thích các hoạt động theo lưu đồ để sửa chữa, bổ sung và hoàn thiện lưu đồ trước khi bắt đầu viết chương trình.

4.Các lưu ý khi viết chương trình theo lưu đồ thuật toán PLC

Khi viết chương trình theo lưu đồ thuật toán PLC, người viết cần chú ý quan tâm 1 số ít đặc thù sau :

  • Quá trình chỉ được chuyển từ khối này sang khối khác chỉ được thực hiện khi thỏa mãn một số yêu cầu nhất định.
  • Khi chuyển đến khối hiện tại thì phải xóa trạng thái ở khối trước đó.
  • Chương trình thường được viết thành 2 đoạn: đoạn chương trình thực thi trong từng khối để tác động ngõ ra và đoạn chương trình chuyển trạng thái giữa các khối.

5.Bài tập lưu đồ thuật toán có lời giải

Dưới đây là 1 số ít bài tập lưu đồ thuật toán có giải thuật. Các bạn hoàn toàn có thể dùng như bài mẫu để tìm hiểu thêm :

5.1. Bài tập 1:

Nhập vào số nguyên n. Kiểm tra nếu n > 0 nếu tăng n lên 1 đơn vị chức năng. Xuất hiệu quả .Lời giải bài tập 1

5.2. Bài tập 2:

Nhập vào số nguyên n. Xuất ra màn hình hiển thị từ 1 đến n .Lời giải bài tập 2

5.3. Bài tập 3:

Tính tổng :Bài tập 3Lời giải bài tập 3

5.4. Bài tập 4:

Tính tổng:

Bài tập 4Lời giải bài tập 4

5.5. Bài tập 5:

Tìm ước chung lớn nhấtLời giải bài tập 5Bài viết này cung ứng những thông tin cơ bản và thiết yếu khi bạn cần tìm hiểu và khám phá về lưu đồ giải thuật PLC. Hi vọng sẽ giúp các bạn hiểu rõ những yếu tố chưa có lời giải đáp .Các bạn hoàn toàn có thể tìm hiểu thêm vẽ lưu đồ thuật toán Online

You May Also Like

More From Author

+ There are no comments

Add yours