Cách tính khoảng cách giữa hai điểm – Babelgraph

Estimated read time 6 min read
Các bài tập toán hình học thường có câu hỏi tính khoảng cách giữa hai điểm. Vậy có công thức nào tính khoảng cách giữa hai điểm một cách nhanh nhất không? Hãy cùng tìm hiểu thông qua bài viết sau đây.

hình minh họa bài viết

Tính khoảng cách giữa hai điểm là gì?

Khoảng cách giữa hai điểm là độ dài đoạn thẳng thông suốt hai điểm đó. Như vậy, tính khoảng cách giữa hai điểm chính là đi tìm độ dài đoạn thẳng nối giữa hai điểm xác lập. Lưu ý rằng, đây chỉ là độ dài đoạn thẳng giữa hai điểm và không phải là độ dài đường thẳng hay độ dài đoạn vuông góc nào khác .

Tính khoảng cách giữa hai điểm trong các bài tập hình học phẳng thông thường

Các bài tập hình học phẳng thường thì sẽ có các câu hỏi như cho điểm A nằm trên đường tròn hoặc hình tam giác, sau đó tìm độ dài đoạn thẳng giữa điểm A này với một điểm có sẵn trước .
Với dạng bài toán này, sẽ không có công thức chung để tìm độ dài đoạn thẳng. Thường bạn sẽ phải vận dụng nhiều kiến thức và kỹ năng, kim chỉ nan hình học khác nhau và đặc thù của các hình học, dữ kiện đề bài cho sẵn hoặc dữ kiện tìm được để hoàn toàn có thể tìm ra độ dài của đoạn thẳng .
Ví dụ, cho đường thẳng d và một điểm ( O ) cách d 1 cm. Vẽ đường tròn tâm ( O ) nửa đường kính 3 cm. Gọi A và B là các giao điểm của đường thẳng d và đường tròn ( O ). Tính độ dài đoạn thẳng AB .
Giải :
Gọi H là trung điểm AB. OH đi qua trung điểm AB => OH ⊥ AB
Áp dụng định lý Pythago vào tam giác OAH ta có :
OA2 = OH2 + AH2 => AH2 = OA2 – OH2 => AB = 4 √ 2

Tính khoảng cách giữa hai điểm trong các bài toán tọa độ 

Trong mặt phẳng Oxy, cho điểm M ( a ; b ) và điểm N ( α ; β ). Khi đó khoảng cách giữa hai điểm M và N được tính theo công thức :

công thức tính khoảng cách giữa 2 điểm tọa độ
Ví dụ, Trong mặt phẳng Oxy, cho điểm A ( 1 ; 2 ) và điểm B ( 5 ; 3 ). Tính độ dài đoạn thẳng AB. Khi đó, độ dài đoạn thẳng AB là khoảng cách giữa hai điểm A và B .
công thức tính khoảng cách giữa hai điểm

Cách tính sẽ tương tự như với hai điểm trong mặt phẳng Oxyz. Trong khoảng trống Oxyz, cho hai điểm M ( a ; b ; c ) và điểm N ( α ; β ; γ ). Khi đó khoảng cách giữa hai điểm M và N được tính theo công thức :
tính độ dài đoạn thẳng
Ví dụ, trong khoảng trống Oxyz, cho điểm A ( 1 ; 2 ; 3 ) và điểm B ( 3 ; 1 ; 2 ). Tính khoảng cách 2 điểm A và B. Khi đó, khoảng cách giữa hai điểm A và B là :
công thức tính khoảng cách
Tùy vào dữ kiện đề bài, loại bài tập và các kiến thức và kỹ năng hình học, đồ thị khác nhau mà bạn sẽ tìm được tọa độ điểm để hoàn toàn có thể tính được độ dài đoạn thẳng nối giữa hai điểm .
Ví dụ, cho đường thẳng ∆ 3 x – 4 y – 19 = 0 và đường tròn ( C ) ( x-1 ) 2 + ( y-1 ) 2 = 25 biết ∆ cắt ( C ) tại 2 điểm phân biệt A và B. Tinh độ dài AB .
Giải :
Ta có ( C ) : ( x-1 ) 2 + ( y-1 ) 2 = 25 => hình tròn trụ có tọa độ tâm O ( 1 ; 1 ) và nửa đường kính là 5
=> d ( ( O ), ∆ ) = | 3-4-19 | / √ ( 9 + 16 ) = 20/5 = 4
H là hình chiếu của O lên AB => OH = 4
Áp dụng định lý pitago với tam giác vuông OAH, ta có :
AH=√(OA2 – OH2)=√(25 – 16)=3

H là hình chiếu của tâm O lên AB => H là trung điểm của đoạn AB => AB = 6
Xem thêm: Tính năm nhuận như thế nào?
Như vậy, việc tính khoảng cách giữa hai điểm nhờ vào rất nhiều vào dữ kiện đề bài và vận dụng các kỹ năng và kiến thức toán học khác nhau. Vì vậy, để hoàn toàn có thể đo lường và thống kê chuẩn xác khoảng cách giữa hai điểm, bạn cần phải nắm thật chắc các kỹ năng và kiến thức cơ bản nhất trong hình học phẳng và hình học tọa độ .

You May Also Like

More From Author

+ There are no comments

Add yours