Cách tính tiền bảo hiểm thất nghiệp mới nhất năm 2022

Estimated read time 40 min read
Khi bị thất nghiệp thì người lao động rơi vào thực trạng vô cùng khó khăn vất vả, không không thay đổi do không có tiền thu nhập để giàn trải đời sống. Hiểu được yếu tố này thì Nhà nước ta đã phát hành những lao lý về bảo hiểm thất nghiệp nhằm mục đích tương hỗ người lao động trong thời hạn không có việc làm .
Thực tế có nhiều người lao động đã biết về chế độ trên của Nhà nước nhưng không phải ai cũng hiểu rõ về cách tính tiền bảo hiểm thất nghiệp. Vì lẽ đó trong bài viết dưới đây Luật Hoàng Phi sẽ hướng dẫn Khách hàng Cách tính tiền bảo hiểm thất nghiệp 2022 theo đúng quy định pháp luật hiện hành.

Tiền bảo hiểm thất nghiệp là gì?

Tiền bảo hiểm thất nghiệp là khoản tương hỗ nhằm mục đích bù đắp một phần thu nhập của người lao động khi bị mất việc làm, tương hỗ người lao động học nghề, duy trì việc làm, tìm việc làm trên cơ sở đóng vào Quỹ bảo hiểm thất nghiệp .

Song không phải người lao động nào khi chấm dứt hợp đồng lao động cũng đều nhận được tiền bảo hiểm thất nghiệp. Người lao động muốn nhận được tiền thất nghiệp cần phải đáp ứng được các điều kiện quy định tại Luật việc làm và các văn bản hướng dẫn liên quan. Để hiểu rõ hơn về các điều kiện nhận cũng như biết được Cách tính tiền bảo hiểm thất nghiệp 2022 Khách hàng tham khảo nội dung tiếp theo của bài viết.

Mức đóng bảo hiểm thất nghiệp

Theo khoản 1 Điều 57 Luật Việc làm thì :
” 1. Mức đóng và nghĩa vụ và trách nhiệm đóng bảo hiểm thất nghiệp được lao lý như sau :
a ) Người lao động đóng bằng 1 % tiền lương tháng ;
b ) Người sử dụng lao động đóng bằng 1 % quỹ tiền lương tháng của những người lao động đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp ;
c ) Nhà nước tương hỗ tối đa 1 % quỹ tiền lương tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp của những người lao động đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp và do ngân sách TW bảo vệ. ”
Như vậy, nhìn chung, người lao động, người sử dụng lao động và Nhà nước – mỗi chủ thể đóng 1 % tiền lương tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp .
Trong trường hợp pháp lý có lao lý khác, mức đóng này hoàn toàn có thể biến hóa .
Ví dụ : Do ảnh hưởng tác động của đại dịch Covid-19, Nhà nước ban hành Quyết định số 28/2021 / QĐ-TTg ngày 01 tháng 10 năm 2021 Quy định về việc triển khai chủ trương tương hỗ người lao động và người sử dụng lao động bị tác động ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 từ Quý bảo hiểm thất nghiệp. Trong nội dung Quyết định này có pháp luật :

Điều 4. Đối tượng được hỗ trợ
Người sử dụng lao động pháp luật tại Điều 43 của Luật Việc làm đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp trước ngày 01 tháng 10 năm 2021, không gồm có những trường hợp sau :
1. Cơ quan nhà nước, tổ chức triển khai chính trị, tổ chức triển khai chính trị – xã hội, đơn vị chức năng vũ trang nhân dân .
2. Đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước bảo vệ chi liên tục theo pháp luật tại Nghị định số 60/2021 / NĐ-CP ngày 21 tháng 6 năm 2021 của nhà nước lao lý chính sách tự chủ kinh tế tài chính của đơn vị chức năng sự nghiệp công lập và những pháp luật pháp lý hiện hành về tự chủ kinh tế tài chính của đơn vị chức năng sự nghiệp công lập .
Đơn vị sự nghiệp công lập thuộc đối tượng người dùng được giảm đóng thì gửi cơ quan bảo hiểm xã hội nơi đơn vị chức năng đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp 01 bản sao văn bản của cơ quan có thẩm quyền về việc đơn vị chức năng sự nghiệp công được phân loại tự chủ kinh tế tài chính theo pháp luật tại Nghị định số 60/2021 / NĐ-CP ngày 21 tháng 6 năm 2021 của nhà nước pháp luật chính sách tự chủ kinh tế tài chính của đơn vị chức năng sự nghiệp công lập và những pháp luật pháp lý hiện hành về tự chủ kinh tế tài chính của đơn vị chức năng sự nghiệp công lập .
3. Không vận dụng so với đối tượng người tiêu dùng tự nguyện không nhận tương hỗ .
Điều 5. Giảm mức đóng và thời gian thực hiện
1. Giảm mức đóng từ 1 % xuống bằng 0 % quỹ tiền lương tháng của những người lao động thuộc đối tượng người dùng đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp .
2. Thời gian triển khai giảm mức đóng : 12 tháng, kể từ ngày 01 tháng 10 năm 2021 đến hết ngày 30 tháng 9 năm 2022 .
3. Hằng tháng, trong thời hạn từ ngày 01 tháng 10 năm 2021 đến hết ngày 30 tháng 9 năm 2022, cơ quan bảo hiểm xã hội thực thi giảm mức đóng bằng 0 % quỹ tiền lương tháng của những người lao động thuộc đối tượng người tiêu dùng đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp thuộc nghĩa vụ và trách nhiệm của người sử dụng lao động .
Như vậy trong khoảng chừng thời hạn từ ngày 01 tháng 10 năm 2021 đến hết ngày 30 tháng 9 năm 2022, người sử dụng lao động được giảm mức đóng bảo hiểm thất nghiệp từ 1 % xuống 0 % .
Về tiền lương tháng làm địa thế căn cứ đóng Bảo hiểm thất nghiệp :
Theo Quyết định 595 / QĐ-BHXH thì mức lương tháng làm địa thế căn cứ đóng bảo hiểm thất nghiệp là mức lương tháng làm địa thế căn cứ đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc. Tuy nhiên, cần quan tâm : Trường hợp mức tiền lương tháng của người lao động cao hơn 20 tháng lương tối thiểu vùng thì mức tiền lương tháng đóng BHTN bằng 20 tháng lương tối thiểu vùng .

Đối tượng được nhận bảo hiểm thất nghiệp

Các đối tượng người dùng sau đây sẽ được hưởng bảo hiểm, trợ cấp thất nghiệp :
– Có hợp đồng lao động / hợp đồng thao tác được ký vô thời hạn, không xác lập thời hạn ;
– Có hợp đồng lao động / hợp đồng thao tác được ký kết trong thời hạn nhất định, có thời hạn ;
– Có hợp đồng lao động thời vụ hoặc đang theo làm một việc làm nhất định có thời hạn từ 03 – dưới 13 tháng ;
– Với trường hợp người lao động thực thi, ký kết nhiều hợp đồng lao động / hợp đồng thao tác thì người lao động và người sử dụng sẽ được tính trợ cấp thất nghiệp theo hợp đồng lao động được ký sớm nhất, có tham gia BHTN .

Điều kiện nhận tiền bảo hiểm thất nghiệp?

Người lao động để nhận được tiền trợ cấp thất nghiệp mỗi tháng thì cần phân phối được 04 điều kiện kèm theo theo đúng lao lý tại Điều 49 của Luật việc làm 2013 đó là :

Thứ nhất: Đã chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc, trừ các trường hợp:

– Người lao động đơn phương chấm hết hợp đồng lao động, hợp đồng thao tác trái pháp lý ;
– Hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hằng tháng ;

Thứ hai: Đã đóng bảo hiểm thất nghiệp:

– Từ đủ 12 tháng trở lên trong thời hạn 24 tháng trước khi chấm hết hợp đồng lao động xác lập thời hạn / không xác lập thời hạn ;
– Từ đủ 12 tháng trở lên trong thời hạn 36 tháng trước khi chấm hết hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một việc làm nhất định có thời hạn từ đủ 03 tháng đến dưới 12 tháng ;

Lưu ý: Thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp để xét hưởng trợ cấp thất nghiệp là tổng các khoảng thời gian đã đóng bảo hiểm thất nghiệp liên tục hoặc không liên tục, được cộng dồn từ khi bắt đầu đóng cho đến khi chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc mà chưa hưởng trợ cấp thất nghiệp

Thứ ba: Đã nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp tại trung tâm dịch vụ việc làm do cơ quan quản lý nhà nước về việc làm thành lập;

Thứ tư: Chưa tìm được việc làm sau 15 ngày, kể từ ngày nộp hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp, trừ các trường hợp:

– Thực hiện nghĩa vụ và trách nhiệm quân sự chiến lược, nghĩa vụ và trách nhiệm công an ;
– Đi học tập có thời hạn từ đủ 12 tháng trở lên ;
– Chấp hành quyết định hành động vận dụng giải pháp đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc ;
– Bị tạm giam ; chấp hành hình phạt tù ;
– Ra quốc tế định cư ; đi lao động ở quốc tế theo hợp đồng ;
– Chết .
Khi phân phối đủ những điều kiện kèm theo trên thì người lao động sẵn sàng chuẩn bị hồ sơ để nộp đến TT dịch vụ việc làm. Tuy nhiên chúng tôi có một số ít chú ý quan tâm tương quan đến việc nhận quyết định hành động trợ cấp thất nghiệp không đúng thời hạn :
– Trước đây, trong thời hạn 02 ngày thao tác kể từ ngày hết hạn nhận quyết định hành động hưởng trợ cấp thất nghiệp nhưng thuộc một trong những trường hợp sau đây thì người lao động vẫn được nhận quyết định hành động hưởng trợ cấp thất nghiệp và tiền trợ cấp thất nghiệp theo lao lý tại khoản 4 Điều 18 Nghị định 28/2015 / NĐ-CP đó là :
+ Ốm đau, thai sản có xác nhận của cơ sở y tế có thẩm quyền ;
+ Bị tai nạn thương tâm có xác nhận của công an giao thông vận tải hoặc cơ sở y tế có thẩm quyền ;
+ Hỏa hoạn, lũ lụt, động đất, sóng thần, địch họa, dịch bệnh có xác nhận của quản trị Ủy ban nhân dân xã, phường, thị xã .
Song cho đến thời gian hiện tại lao lý trên đã bị bãi bỏ bởi Điều 2 Nghị định 61/2020 / NĐ-CP có hiệu lực thực thi hiện hành ngày 15/7/2020, do đó nếu người lao động trễ hẹn ngày nhận quyết định hành động hưởng trợ cấp thất nghiệp vì bất kể nguyên do gì thì người lao động không được nhận được tiền trợ cấp thất nghiệp .
Tuy nhiên với trường hợp trễ hẹn khai báo thất nghiệp thì hiện tại vẫn địa thế căn cứ theo khoản 3 Điều 10 Thông tư 28/2015 / TT-BLĐTBXH pháp luật : Nếu thời hạn thông tin về việc tìm kiếm việc làm của người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp đang trong khoảng chừng thời hạn thuộc một trong những trường hợp sau thì người lao động không phải trực tiếp thông tin hằng tháng về việc tìm kiếm việc làm :
– Ốm đau nhưng không thuộc trường hợp pháp luật tại Điểm b Khoản 2 Điều này có xác nhận của cơ sở y tế có thẩm quyền ;
– Bị tai nạn đáng tiếc có xác nhận của công an giao thông vận tải hoặc cơ sở y tế có thẩm quyền ;
– Bị hỏa hoạn, lũ lụt, động đất, sóng thần, địch họa, dịch bệnh có xác nhận của quản trị Ủy ban nhân dân xã, phường, thị xã ;
– Cha, mẹ, vợ / chồng, con của người lao động chết ; người lao động hoặc con của người lao động kết hôn có giấy xác nhận của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị xã .
Riêng so với những trường hợp không trực tiếp đến TT dịch vụ việc làm thì chậm nhất trong thời hạn 03 ngày thao tác kể từ ngày sau cuối của thời hạn thông tin hằng tháng về việc tìm kiếm việc làm theo pháp luật, người lao động phải gửi thư bảo vệ hoặc chuyển nhượng ủy quyền cho người khác nộp bản chính hoặc bản sao có xác nhận một trong những sách vở theo lao lý nêu trên đến TT dịch vụ việc làm nơi đang hưởng trợ cấp thất nghiệp, trường hợp gửi theo đường bưu điện thì tính theo ngày gửi ghi trên dấu bưu điện .

Công thức (cách tính) tiền bảo hiểm thất nghiệp mới nhất?

Điều 50 Luật Việc làm năm 2013 có pháp luật Cách tính tiền bảo hiểm thất nghiệp 2022 như sau :

Mức hưởng hằng tháng = 60% mức bình quân tiền lương tháng đóng BHTN của 06 tháng liền kề trước khi thất nghiệp.
Trong đó mức hưởng của người lao động triển khai chính sách tiền lương do nhà nước và do người sử dụng lao động pháp luật hoàn toàn có thể nhận được số tiền thất nghiệp khác nhau. Cụ thể :
– Với Người lao động thực thi chính sách tiền lương do Nhà nước lao lý, mức hưởng hằng tháng tối đa không quá 05 lần mức lương cơ sở tại thời gian chấm hết hợp đồng
– Với Người lao động thực thi chính sách tiền lương do Người sử dụng lao động pháp luật ( ngoài nhà nước ) thì mức hưởng hằng tháng tối đa không qua 05 lần mức lương tối thiểu vùng tại thời gian chấm hết HĐLĐ .
– Số tháng được hưởng trợ cấp thất nghiệp cũng pháp luật như sau : Đóng đủ 12 tháng đến đủ 36 tháng BHTN thì được hưởng 03 tháng trợ cấp thất nghiệp. Cứ đóng đủ thêm 12 tháng thì được hưởng thêm 01 tháng trợ cấp thất nghiệp nhưng tối đa không quá 12 tháng .
Lưu ý: Trường hợp người lao động chưa hưởng hết trợ cấp thất nghiệp theo quy định nhưng có việc làm thì sẽ bị chấm dứt hưởng.

Ví dụ cách tính tiền bảo hiểm thất nghiệp

Ông A làm việc tại doanh nghiệp tư nhân từ tháng 9 năm 2015, ông A chấm đứt hợp đồng lao động hợp pháp vào ngày 30/12/2020. Công ty chốt sổ cho ông A, hiện tại quá trình chốt sổ của ông A ghi nhận ông A đóng bảo hiểm thất nghiệp được 64 tháng với mức lương bình quân 06 tháng cuối cùng đóng bảo hiểm thất nghiệp trước khi ông nghỉ việc là 05 triệu đồng/tháng. Như vậy Cách tính bảo hiểm thất nghiệp 2022 được tính như sau:
Thời gian được hưởng bảo hiểm thất nghiệp của ông A được tính :
– 36 tháng tiên phong, ông A được hưởng 03 tháng trợ cấp .
– 24 tháng tiếp theo, ông A được hưởng thêm 02 tháng trợ cấp .
– 04 tháng dư còn lại, ông A sẽ được cộng dồn cho lần hưởng bảo hiểm thất nghiệp tiếp theo .
Như vậy, ông A sẽ được hưởng 05 tháng trợ cấp thất nghiệp và mức hưởng mỗi tháng sẽ là 5 triệu đồng / tháng x 60 % = 3 triệu đồng / tháng. Nếu ông A hưởng đủ 5 tháng thất nghiệp thì tổng số tiền thất nghiệp ông nhận được là 15 triệu đồng .

Mức hưởng trợ cấp thất nghiệp tối đa năm 2022

Chắc chắn khi tìm hiểu về Cách tính tiền bảo hiểm thất nghiệp 2022 nhiều người lao động luôn thắc mắc về mức cao nhất có thể nhận được từ bảo hiểm thất nghiệp là bao nhiêu tiền? Do đó trong nội dung bài chúng tôi cũng cung cấp thông tin đó là:
– Đối với NLĐ triển khai chính sách tiền lương do Nhà nước pháp luật :
Do năm 2022, mức lương cơ sở không tăng là 1,6 triệu đồng / tháng mà vẫn giữ nguyên theo Nghị quyết 128 / 2020 / QH14 ngày 12/11/2020 là 1,49 triệu đồng / tháng nên mức hưởng trợ cấp thất nghiệp hằng tháng tối đa so với NLĐ sẽ là :
1.490.000 x 5 = 7.450.000 đồng / tháng .
– Đối với NLĐ thực hiện chế độ tiền lương do NSDLĐ quy định:

Tương tự như vậy, cho đến thời gian hiện tại, Hội đồng Tiền lương Quốc gia yêu cầu không kiểm soát và điều chỉnh tăng tiền lương tối thiểu vùng năm 2022 mà giữ nguyên như mức tiền lương năm 2020, do đó mức lương tối thiểu vùng hoàn toàn có thể vẫn sẽ được giữ nguyên .
Theo đó, mức hưởng trợ cấp thất nghiệp hằng tháng tối đa so với NLĐ sẽ được tính theo Khoản 1 Điều 3 Nghị định 90/2019 / NĐ-CP, đơn cử :
+ Vùng I : 4.420.000 x 5 = 22.100.000 đồng / tháng .
+ Vùng II : 3.920.000 x 5 = 19.600.000 đồng / tháng .
+ Vùng III : 3.430.000 x 5 = 17.150.000 đồng / tháng .
+ Vùng IV : 3.070.000 x 5 = 15.350.000 đồng / tháng .

Thời gian được hưởng bảo hiểm thất nghiệp

Thời gian được hưởng BHTN ( bảo hiểm thất nghiệp ) như sau :
– Đối với người đóng đủ từ 12 tháng đến 36 tháng được hưởng 3 tháng trợ cấp ;
– Sau 36 tháng, mỗi 12 tháng tham gia đủ BHTN sẽ được hưởng thêm 1 tháng trợ cấp, số tháng được hưởng trợ cấp thất nghiệp không quá 12 tháng ;
– Thời điểm để được hưởng trợ cấp tính từ ngày thứ 16 sau khi nộp đủ hồ sơ xin hưởng trợ cấp thất nghiệp ;
– Với những khoản tương hỗ khác sẽ được tính như sau :
Hỗ trợ tư vấn và ra mắt việc làm : Miễn phí ;
Hỗ trợ học nghề : Thời gian tương hỗ không quá 6 tháng, tối đa được tương hỗ 1 triệu đồng / tháng / người

Hình thức nhận tiền bảo hiểm thất nghiệp?

Theo Quyết định số 166 / QĐ-BHXH tại Chương IV Điều 9 về Tổ chức chi trả BHTN có pháp luật về những hình thức nhận tiền bảo hiểm thất nghiệp đó là :
– Nhận tiền mặt trực tiếp tại Trung tâm dịch vụ việc làm hoặc những khu vực đảm nhiệm hồ sơ .
– Nhận qua thẻ ngân hàng nhà nước tức Chi qua thông tin tài khoản cá thể của người lao động. Đối với tháng tiên phong, chuyển tiền ngay khi nhận được list chi trả. Từ tháng hưởng trợ cấp thứ hai, chuyển tiền trong vòng 05 ngày kể từ ngày mở màn chi trả ghi tại cột số 1 Danh sách C72b-HD. Lưu ý khi thực thi thì sẽ Căn cứ chứng từ thu phí phát hành thẻ ATM lần đầu của ngân hàng nhà nước để triển khai thanh toán giao dịch cho người hưởng TCTN .
– Nhận qua bưu điện. Theo đó phòng kế hoạch góp vốn đầu tư thuộc cơ quan bảo hiểm xã hội thực thi Chuyển list chi bằng tiền mặt theo mẫu số C72b-HD cho Bưu điện tỉnh để tổ chức triển khai chi trả TCTN cho người lao động qua mạng lưới hệ thống bưu điện theo Hợp đồng đã ký theo đúng ngày chi trả ghi trong list .
Ngay sau khi chuyển Danh sách, Hệ thống tự động hóa gửi tin nhắn đến từng người trong list chi trả TCTN thông tin về ngày mở màn chi trả và khu vực chi trả của tháng hưởng TCTN với người hưởng TCTN .
Song lúc bấy giờ chúng tôi thấy thông dụng nhất hình thức nhận tiền thất nghiệp đó là chi trả trải qua thẻ ngân hàng nhà nước vào trực tiếp thông tin tài khoản cá thể của người lao động luôn. Hình thức nhận tiền này vừa giúp người lao động tiết kiệm ngân sách và chi phí được tiền tài, sức lực lao động và thời hạn đi lại .

Đóng bảo hiểm thất nghiệp gián đoạn có được hưởng trợ cấp thất nghiệp?

Xin chào công ty, tôi có một câu hỏi muốn được tư vấn như sau .
Tôi tên là Bùi Lan Ngọc, tôi đã thao tác và đóng bảo hiểm từ tháng 4/2006 đến tháng 8/2016. Nhưng đến hết tháng 8 tôi xin công ty nghỉ không lương 2 tháng do có việc cá thể và không đóng bảo hiểm nào. Tháng 11/2016, tôi xin công ty nghỉ việc hẳn và đến nay tôi chưa có việc làm. Vậy trong trường hợp của tôi bị gián đoạn 2 tháng không tham gia bảo hiểm thì có được giao dịch thanh toán trợ cấp thất nghiệp không ?
Tôi xin cảm ơn Luật sư !

Trả lời:
Với câu hỏi này, chúng tôi xin vấn đáp như sau :
Cách tính khoảng thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp để bạn được tính hưởng trợ cấp thất nghiệp được thực hiện theo quy định pháp luật tại Khoản 1 Điều 45 Luật việc làm 2013 như sau:
” 1. Thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp để xét hưởng bảo hiểm thất nghiệp là tổng những khoảng chừng thời hạn đã đóng bảo hiểm thất nghiệp liên tục hoặc không liên tục được cộng dồn từ khi mở màn đóng bảo hiểm thất nghiệp cho đến khi người lao động chấm hết hợp đồng lao động hoặc hợp đồng thao tác theo pháp luật của pháp lý mà chưa hưởng trợ cấp thất nghiệp. ”
Do đó, khi tính thời hạn đóng bảo hiểm thất nghiệp để được hưởng bảo hiểm thất nghiệp thì sẽ tính tổng thời hạn đã đóng bảo hiểm thất nghiệp cả liên tục và không liên tục. Cụ thể trong trường hợp của bạn thì được tính từ khi bạn đóng bảo hiểm thất nghiệp đến khi chấm hết hợp đồng lao động vơi công ty mà chưa hưởng trợ cấp thất nghiệp .
Vì thế, trường hợp bạn có 2 tháng không tham gia bảo hiểm thất nghiệp sẽ không ảnh hưởng tới quyền lợi của bạn khi tính hưởng trợ cấp thất nghiệp. Bạn sẽ vẫn được hưởng trợ cấp thất nghiệp khi đáp ứng đủ điều kiện theo quy định pháp luật tại Điều 49 Luật việc làm 2013 như sau:
+ Chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng thao tác, trừ những trường hợp : người lao động đơn phương chấm hết hợp đồng lao động, hợp đồng thao tác trái pháp lý ; hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hàng tháng ;
+ Đã đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên trong thời hạn 24 tháng trước khi chấm hết hợp đồng lao động hoặc hợp đồng thao tác so với trường hợp thao tác theo hợp đồng xác lập / không xác lập thời hạn ; đã đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên trong thời hạn 36 tháng trước khi chấm hết hợp đồng lao động so với trường hợp thao tác theo hợp đồng mùa vụ .
+ Đã nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp tại TT dịch vụ việc làm theo pháp luật tại khoản 1 Điều 46 của Luật này ;
+ Chưa tìm được việc làm sau 15 ngày, kể từ ngày nộp hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp .
Vì vậy, thời hạn 2 tháng gián đoạn bạn không đóng bảo hiểm thất nghiệp sẽ không tác động ảnh hưởng đến quyền lợi và nghĩa vụ của bạn khi tính thời hạn để bạn hưởng trợ cấp thất nghiệp. Nếu bạn tham gia bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên trong khoảng chừng thời hạn 24 tháng trước khi chấm hết hợp đồng lao động. Và bạn đã nộp hồ sơ để hưởng trở cấp thất nghiệp trong khoảng chừng thời hạn 03 tháng kể từ thời gian bạn chấm hết hợp đồng với công ty thì sẽ được xử lý trợ cấp thất nghiệp .

Nhận bảo hiểm thất nghiệp 1 lần được không?

Câu hỏi:
Xin chào Luật sư, tôi có câu hỏi về bảo hiểm thất nghiệp như sau :
Năm 2010, tôi đang hưởng bảo hiểm thất nghiệp thì tìm được việc làm nên được nhận tiền bảo hiểm thất nghiệp một lần. Năm năm trước tôi đi quốc tế, đến năm 2017 tôi về nước và đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đó đến nay. Tôi dự kiến nộp hồ sơ hưởng thất nghiệp tiếp nhưng được biết bảo hiểm thất nghiệp không còn được nhận một lần nữa nếu tôi tìm được việc làm. Điều này có đúng không ? Xin Luật sư giải đáp .
Trả lời:
Cảm ơn câu hỏi Bạn đã gửi về hòm thư liên hệ của chúng tôi. Với câu hỏi này, chúng tôi xin vấn đáp như sau :
Trước năm năm ngoái, một số ít văn bản pháp lý kiểm soát và điều chỉnh về bảo hiểm thất nghiệp nói chung và trợ cấp thất nghiệp nói riêng là :
– Luật Bảo hiểm xã hội năm 2006 ;
– Nghị định số 127 / 2008 / NĐ-CP ngày 12 tháng 12 năm 2008 của nhà nước Quy định cụ thể và hướng dẫn thi hành một số ít điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm thất nghiệp ;
– Thông tư số 04/2009 / TT-BLĐTBXH ngày 22 tháng 01 năm 2009 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Hướng dẫn thực thi 1 số ít điều Nghị định số 127 / 2008 / NĐ-CP ngày 12 tháng 12 năm 2008 của nhà nước Quy định cụ thể và hướng dẫn thi hành 1 số ít điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm thất nghiệp ;
– Thông tư số 32/2010 / TT-BLĐTBXH ngày 25 tháng 10 năm 2010 Hướng dẫn thực thi 1 số ít điều Nghị định số 127 / 2008 / NĐ-CP ngày 12 tháng 12 năm 2008 của nhà nước Quy định chi tiết cụ thể và hướng dẫn thi hành 1 số ít điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm thất nghiệp .
Theo đó, những văn bản này có pháp luật với nội dung :
Người bị chấm hết hưởng trợ cấp thất nghiệp thuộc những trường hợp pháp luật tại Điểm b và Điểm c Khoản 1 Điều 87 của Luật Bảo hiểm xã hội sẽ được hưởng khoản trợ cấp một lần bằng giá trị của tổng trợ cấp thất nghiệp của số thời hạn được hưởng trợ cấp thất nghiệp còn lại theo pháp luật tại Khoản 2 Điều 82 Luật Bảo hiểm xã hội .
Các trường hợp lao lý tại điểm b và điểm c khoản 1 Điều 87 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2006 gồm có
+ Có việc làm ;
+ Thực hiện nghĩa vụ và trách nhiệm quân sự chiến lược .
Do đó, vào thời gian năm 2010, khi bạn đang hưởng bảo hiểm thất nghiệp nhưng được xác lập là có việc làm, bạn bị chấm hết hưởng trợ cấp thất nghiệp, đồng thời được hưởng khoản trợ cấp một lần bằng giá trị của tổng trợ cấp thất nghiệp của số thời hạn được hưởng trợ cấp thất nghiệp còn lại theo lao lý .
Từ 1/1/2015 cho đến nay ( thời gian vấn đáp thắc mắc ), Luật Việc làm 2013 có hiệu lực thực thi hiện hành thi hành kiểm soát và điều chỉnh nội dung về bảo hiểm thất nghiệp, trong đó có chính sách trợ cấp thất nghiệp .
Điều 53 Luật này có lao lý :
Điều 53. Tạm dừng, tiếp tục, chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp
1. Người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp bị tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp khi không thông tin về việc tìm kiếm việc làm hằng tháng theo lao lý tại Điều 52 của Luật này .
2. Người lao động bị tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp nếu vẫn còn thời hạn được hưởng theo quyết định hành động thì liên tục hưởng trợ cấp thất nghiệp khi triển khai thông tin về việc tìm kiếm việc làm hằng tháng theo lao lý tại Điều 52 của Luật này .
3. Người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp bị chấm hết hưởng trợ cấp thất nghiệp trong những trường hợp sau đây :
a ) Hết thời hạn hưởng trợ cấp thất nghiệp ;
b ) Tìm được việc làm ;
c ) Thực hiện nghĩa vụ và trách nhiệm quân sự chiến lược, nghĩa vụ và trách nhiệm công an ;
d ) Hưởng lương hưu hằng tháng ;
đ ) Sau 02 lần khước từ nhận việc làm do TT dịch vụ việc làm nơi đang hưởng trợ cấp thất nghiệp ra mắt mà không có nguyên do chính đáng ;
e ) Không thực thi thông tin tìm kiếm việc làm hằng tháng theo pháp luật tại Điều 52 của Luật này trong 03 tháng liên tục ;
g ) Ra quốc tế để định cư, đi lao động ở quốc tế theo hợp đồng ;
h ) Đi học tập có thời hạn từ đủ 12 tháng trở lên ;
i ) Bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi vi phạm pháp lý bảo hiểm thất nghiệp ;
k ) Chết ;
l ) Chấp hành quyết định hành động vận dụng giải pháp đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc ;
m ) Bị TANDTC công bố mất tích ;
n ) Bị tạm giam ; chấp hành hình phạt tù .
4. Người lao động bị chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp thuộc các trường hợp quy định tại các điểm b, c, h, l, m và n khoản 3 Điều này được bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp làm căn cứ để tính thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp cho lần tiếp theo khi đủ điều kiện quy định tại Điều 49 của Luật này.

Thời gian bảo lưu được tính bằng tổng thời hạn đóng bảo hiểm thất nghiệp trừ đi thời hạn đóng đã hưởng trợ cấp thất nghiệp, theo nguyên tắc mỗi tháng đã hưởng trợ cấp thất nghiệp tương ứng 12 tháng đã đóng bảo hiểm thất nghiệp .
Theo lao lý trên, lúc bấy giờ với trường hợp tìm được việc làm khi đang hưởng trợ cấp thất nghiệp, Bạn bị chấm hết hưởng trợ cấp thất nghiệp nhưng không được xử lý một lần, mà được bảo lưu thời hạn đóng bảo hiểm thất nghiệp làm địa thế căn cứ để tính hưởng trợ cấp thất nghiệp cho lần tiếp theo khi đủ điều kiện kèm theo hưởng theo lao lý .
Trên đây là nội dung chúng tôi vấn đáp cho câu hỏi Bạn. Nếu còn vướng mắc có tương quan, Bạn hoàn toàn có thể gọi trực tiếp đến Tổng đài tư vấn pháp lý 1900 6557 của chúng tôi. Trân trọng !

You May Also Like

More From Author

+ There are no comments

Add yours